|
 Evropske integracije i međunarodna saradnja

Proljećna sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

24.03.2016

sjednica KLRVE 24 mart 2016 StrazburU Strazburu se od 22. do 24. marta 2016. održava 30. sjednica Kongresa lokanih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, posvećena pitanjima etike i transparentnosti na lokalnom i regionalnom nivou.

Kongres će takođe razmatrati integraciju migranata na lokalnom nivou, kao i pitanja koja se odnose na „Interno raseljena lica: skriveno lice izbjegličke krize”. Agenda uključuje i dvije tematske debate o ulozi lokalnih vlast,i od kojih se jedna odnosi na borbu protiv trgovine ljudima, a druga na izazove u kreiranju interkulturalnih društava na lokalnom nivou.

Druga dijalog platforma za upravljanje čvrstim otpadom razmatrala procjenu uticaja na životnu sredinu i ekonomiju

11.03.2016

II platforma za dijalog - mart 2016

Druga dijalog platforma u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“ održana je 9-10. marta 2016. godine u Dubrovniku, u organizaciji Udruženja opština Republike Hrvatske. Platforma je organizovana sa ciljem da se razmotri procjena uticaja na životnu sredinu i ekonomiju kao osnova za razvoj predloga Modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u prekograničnom kontekstu u regionu jadranske obale.

Delegacija Zajednice opština Crne Gore na “Danu proširenja” u Briselu

16.11.2015

foto-17-11- Brisel_S ciljem podizanja svijesti o lokalnoj i regionalnoj dimenziji procesa proširenja, Komitet regiona EU je 16. novembra 2015. godine u Briselu organizovao događaj pod nazivom “Dan proširenja”.  Ovaj događaj pruža priliku za političare sa lokalnog nivoa iz zemalja koje su u procesu pristupanja EU da se susretnu sa članovima Komiteta regiona i visokim zvaničnicima drugih EU institucija, i diskutuju o izazovima sa kojima se suočavaju u procesu pristupanja.

Peta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta Regiona

03.11.2015

IMG_2292 (2)Na Cetinju je 3. novembra 2015. godine u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Komiteta regiona Evropske unije, održana peta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore.

Na sjednici, kojom su kopredsjedavali Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i Hjui Mekgrat, član Vijeća okruga Tiperari, Republika Irska, više riječi bilo je o dosadašnjem radu Odbora, aktuelnim pitanjima vezanim za sistem lokalne samouprave u Crnoj Gori u kontekstu evropskih integracija, te o perspektivi zajedničkog djelovanja na tom polju.

Jesenja sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evropa

21.10.2015

StrazburU Strazburu se od 20-22. oktobra održava 29. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, čija je glavna tema “Lokalni odgovor na izazove u oblasti ljudskih prava – migracije, diskriminacija i socijalna inkluzija“.

Sjednici Kongresa prisustvuju članovi Delegacije Crne GoreAleksandar Žuric, šef Delegacije i Predsjednik Opštine Bijelo Polje i Sonja Nikčevic, Predsjednica Skupštine Opštine Nikšić, kao i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah,  sekretar Delegacije Crne Gore u Kongresu.

Novi instrument za podršku donošenja poslovnih odluka upravljanja imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda

15.10.2015

AM_Bg4Nedovoljan nivo održavanja postojeće infrastrukture u sektoru vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, stalno odlaganje održavanja do nastupanja većih kvarova samo su neki od razloga koji su motivisali NALAS i njegove partnere, uključujući i Zajednicu opština Crne Gore, da se bavi pitanjem uvođenja instrumenata za podršku upravljanja imovinom u ovim oblastima. Početni sastanak je održan 14. oktobra 2015. godine u Beogradu (Srbija), uz učešće predsjednika opština, drugih predstavnika lokalnih uprava, direktora i zaposlenih u vodovodnim preduzećima, kao i predstavnika asocijacija lokalnih vlasti iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Hrvatske. Na sastanku je predstavljen i razmatran integrisani pristup informacijama na osnovu kojih se donose poslovne odluke u upravljanju vodovodnim preduzećem.

Učešće Zajednice opština u Regionalnom projektu „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim područjima jugoistočne Evrope“

27.08.2015

DSC_fotoZajednica opština Crne Gore uključena je u realizaciji Regionalnog projekta Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim područjima jugoistočne Evrope“. Projekat sprovode tri partnera: NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), SWG (Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj jugoistočne Evrope) i GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju).

NALAS traži regionalnog eksperta za benčmarking u oblasti upravljanja čvrstim otpadom

08.04.2015

NALAS-logoJavni sektor u regionu jugoistočne Evrope je odgovoran za komunalni otpad. S toga, od izuzetne važnosti je da se na osnovu realnih dokaza i činjenica pripreme preporuke za politike u oblasti i najefikasnije mjere za postizanje ciljeva utvrđenih direktivama Evropske unije. Izazovi sa kojima se susreću institucije koje upravljaju komunalnim otpadom u znatnom nadilaze samo kvantikifaciju i klasifikaciju sakupljenog otpada. Ti izazovi se odnose ne samo na regulatorne i zakonske obaveze, već i na procjenu kvaliteta rada kroz kvantifikaciju efikasnosti sistema. Doprinos prevazilaženju tih izazova na regionalnom nivou mogao bi dati benčmarking – komparativna analiza trenutnog stanja upravljanja komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi.

Benčmarking o upravljanju čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi pružiće nacionalnim i lokalnim donosiocima odluka, istraživačima i drugim zainteresovanim licima, pouzdane komparativne podatke o upravljanju komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi.

Platforma NALAS-a “Turizam u jugoistočnoj Evropi pokreće se lokalno”

09.03.2015

SEE tourism_Montenegro_WEB-1Svrha ove platforme je da se a) izgradi zajedničko razumijevanje o održivom razvoju turizma na lokalnom nivou u jugoistočnoj Evropi (JIE); b) podstiče održivo planiranje i razvoj turizma u JIE kroz razvoj potencijala Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS); c) izgradi polazna tačka za opštine i asocijacije lokalnih vlasti (ALV), prepoznajući turizam kao relevantnu ekonomsku mogućnost koja se, da bi postala uspješna, mora pažljivo isplanirati i upravljati u cilju buduće kontinuirane upotrebe a donoseći koristi i u sadašnjim vremenima.

Ova platforma, pripremljena na osnovu mogućnosti koje pruža stabilan rast međunarodnog turizma, predstavlja viziju, opšte principe, ciljeve, aktivnosti i preporuke kojima se podstiče sprovođenje pouzdanih politika od strane opština i ALV-a. Njome se teži da se pruži podrška NALAS-u u širenju svoje prakse u regionu JIE, u skladu sa principima promovisanja procesa decentralizacije u jugoistočnoj Evropi i sprovođenja regionalnih inicijativa.

Produžen rok za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu šema za pružanje obuka u okviru projekta “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi: „Lead for Change“ – LL SEE”

30.12.2014

NALAS-logoMreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) i Njemačka razvojna agencija GIZ su zajednički pokrenuli projekat “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi: „Lead for Change“ – LL SEE” .

Cilj projekta je jačanje kapaciteta opština i vodovodnih preduzeća u oblasti upravljanja, rukovođenja i saradnje, sa posebnim naglaskom na unapređenju opštinskih usluga i kapaciteta za apsorpciju relevantnih međunarodnih fondova.

Projekat se sastoji od 7 radnih paketa, od koji se jedan odnosi na obuke i ima za cilj izradu regionalnih i odgovarajućih nacionalnih šema za pružanje obuka.