|
 Evropske integracije i međunarodna saradnja

NAJAVA: GENERALNA SKUPŠTINA NALAS-a – Održivo upravljanje vodama na agendi predsjednika opština jugoistočne Evrope

15.05.2017

XII Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), zajedno sa godišnjom Konferencijom o vodama Dunava okupiće od 17-19. maja 2017. godine, u Beču, Austrija, gradonačelnike/predsjednike opština iz jugoistočne Evrope radi razmatranja pitanja održivog upravljanja vodama i pružanja kvalitetnih usluga svojim građanima. Kao dio konferencijskog programa, NALAS će održati trening sesiju o Ulozi lokalnih samouprava u investicionom planiranju i unapređenju kvaliteta rada u pružanju usluga vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, dok će gradonačelnici/predsjednici opština i predstavnici asocijacija lokalnih vlasti imati obraćanja tokom različitih radionica dvodnevnog programa konferencije.

Sjednicu Generalne skupštine NALAS-a, otvoriće 19. maja aktuelni predsjednik NALAS-a, g. Naim Ismajli, zatim, g-đa Breda Pecan, potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i dr Franc Šauzberger, specijalni savjetnik Komesara Hana. Delegati će razmatrati rad NALAS-a tokom 2016. godine i Plan rada za 2017. godinu, kao i novi Strateški plan za period 2018-2022. Dvije važne platforme biće, takođe, usvojene na sjednici Generalne skupštine: jedna o Zapadnom Balkanu i agendi proširenja Evropske unije, kao i ulozi lokalnih vlasti i njihovih asocijacija kao ključnih učesnika u procesu EU integracija, dok će druga dati odgovore na potrebe razvoja kapaciteta u oblasti vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama u regionu jugoistočne Evrope.

Promocija javne etike i dobre uprave na lokalnom nivou u fokusu 31. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

19.10.2016

img_8985U Strazburu se od 19-21. oktobra 2016. godine održava 31. Sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (Kongres). Ovogodišnja tema koja je u fokusu rada Kongresa je „Etika i transparentnost na lokanom i regionalnom nivou“.

Transnacionalna i međuregionalna saradnja u fokusu 6-og sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore

02.06.2016

brisel 02.06.2016

Jačanje kadrovskih resursa i obezbjeđivanje sredstava za finansiranje projekata kroz formiranje takozvanog Rivolving fonda je nepohodno kako bi lokalne zajednice dobile što više bespovratnih sredstava iz sredstava EU – zaključeno je na sastanku Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore koji je održan 1-2. juna 2016. godine u Briselu.

Susret Delegacije Zajednice opština sa Načelnikom Opštine Neum

06.04.2016

Sastanak sa Nacelnikom Neuma_april 2016Na marginama zajedničke radionice o izradi mjera i preporuka regionalnih politika u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“, održanoj 5-6. aprila 2016. godine u Neumu, Bosna i Hercegovina, koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera Darko Mrvaljević i savjetnica za prostorno planiranje i komunalne poslove Sanja Živković imali su susret sa Načelnikom Opštine Neum dr Živkom Matuškom i njegovim saradnicima.

Proljećna sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

24.03.2016

sjednica KLRVE 24 mart 2016 StrazburU Strazburu se od 22. do 24. marta 2016. održava 30. sjednica Kongresa lokanih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, posvećena pitanjima etike i transparentnosti na lokalnom i regionalnom nivou.

Kongres će takođe razmatrati integraciju migranata na lokalnom nivou, kao i pitanja koja se odnose na „Interno raseljena lica: skriveno lice izbjegličke krize”. Agenda uključuje i dvije tematske debate o ulozi lokalnih vlast,i od kojih se jedna odnosi na borbu protiv trgovine ljudima, a druga na izazove u kreiranju interkulturalnih društava na lokalnom nivou.

Druga dijalog platforma za upravljanje čvrstim otpadom razmatrala procjenu uticaja na životnu sredinu i ekonomiju

11.03.2016

II platforma za dijalog - mart 2016

Druga dijalog platforma u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“ održana je 9-10. marta 2016. godine u Dubrovniku, u organizaciji Udruženja opština Republike Hrvatske. Platforma je organizovana sa ciljem da se razmotri procjena uticaja na životnu sredinu i ekonomiju kao osnova za razvoj predloga Modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u prekograničnom kontekstu u regionu jadranske obale.

Delegacija Zajednice opština Crne Gore na “Danu proširenja” u Briselu

16.11.2015

foto-17-11- Brisel_S ciljem podizanja svijesti o lokalnoj i regionalnoj dimenziji procesa proširenja, Komitet regiona EU je 16. novembra 2015. godine u Briselu organizovao događaj pod nazivom “Dan proširenja”.  Ovaj događaj pruža priliku za političare sa lokalnog nivoa iz zemalja koje su u procesu pristupanja EU da se susretnu sa članovima Komiteta regiona i visokim zvaničnicima drugih EU institucija, i diskutuju o izazovima sa kojima se suočavaju u procesu pristupanja.

Peta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta Regiona

03.11.2015

IMG_2292 (2)Na Cetinju je 3. novembra 2015. godine u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Komiteta regiona Evropske unije, održana peta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore.

Na sjednici, kojom su kopredsjedavali Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i Hjui Mekgrat, član Vijeća okruga Tiperari, Republika Irska, više riječi bilo je o dosadašnjem radu Odbora, aktuelnim pitanjima vezanim za sistem lokalne samouprave u Crnoj Gori u kontekstu evropskih integracija, te o perspektivi zajedničkog djelovanja na tom polju.

Jesenja sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evropa

21.10.2015

StrazburU Strazburu se od 20-22. oktobra održava 29. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, čija je glavna tema “Lokalni odgovor na izazove u oblasti ljudskih prava – migracije, diskriminacija i socijalna inkluzija“.

Sjednici Kongresa prisustvuju članovi Delegacije Crne GoreAleksandar Žuric, šef Delegacije i Predsjednik Opštine Bijelo Polje i Sonja Nikčevic, Predsjednica Skupštine Opštine Nikšić, kao i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah,  sekretar Delegacije Crne Gore u Kongresu.

Novi instrument za podršku donošenja poslovnih odluka upravljanja imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda

15.10.2015

AM_Bg4Nedovoljan nivo održavanja postojeće infrastrukture u sektoru vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, stalno odlaganje održavanja do nastupanja većih kvarova samo su neki od razloga koji su motivisali NALAS i njegove partnere, uključujući i Zajednicu opština Crne Gore, da se bavi pitanjem uvođenja instrumenata za podršku upravljanja imovinom u ovim oblastima. Početni sastanak je održan 14. oktobra 2015. godine u Beogradu (Srbija), uz učešće predsjednika opština, drugih predstavnika lokalnih uprava, direktora i zaposlenih u vodovodnim preduzećima, kao i predstavnika asocijacija lokalnih vlasti iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Hrvatske. Na sastanku je predstavljen i razmatran integrisani pristup informacijama na osnovu kojih se donose poslovne odluke u upravljanju vodovodnim preduzećem.