Saopštenja

ZOCG ponovo upozorila da sporna rješenja iz predloga medijskih zakona

21.03.2024

Na sastanku o predlozima medijskih zakona, održanom prošle sedmice sa zainteresovanim stranama u Ministarstvu kulture i medija, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović ponovila je ranije upozorenje lokalnih samouprava da bi pojedine odredbe sadržane u Predlogu zakona o audiovizuelnim medijskim (AVM) uslugama, koje se odnose na finansiranje lokalnih javnih emitera, dodatno otežale funkcionisanje opština koje već imaju problem likvidnosti.

Ona je podsjetila da Ministarstvo kulture i medija, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, ima obavezu da u fazi pripreme Predloga zakona predloži izvore finansiranja  opština kako bi bile u mogućnosti da izvršavaju nove zakonske obaveze, bez zahvata iz lokalnog budžeta.

Jelena Borovinić Bojović predsjednica Skupštine Zajednice opština

25.01.2024

Za predsjednicu Skupštine Zajednice opština Crne Gore jednoglasno je izabrana dr Jelena Borovinić Bojović, predsjednica Skupštine Glavnog grada.

Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, dr Borovinić Bojović naglasila je potrebu jačanja demokratskog ambijenta i vladavine prava, te zaštite interesa jedinica lokalne samouprava, a time i svih građanki i građana Crne Gore.

Predstavnici Zajednice opština na sastanku sa Premijerom Spajićem

08.12.2023

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kako bi na pravi način oslikao razlike među opštinama i način finansiranja istih, jedan je od zaključaka sastanka predsjednika Vlade Milojka Spajića sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore.

Tema sastanka bilo je poboljšanje saradnje između centralne i lokalnih vlasti u cilju ravnomjernog, ali i održivog razvoja zemlje.

Premijer Spajić je upoznao sagovornike sa budžetskim planovima za 2024. i strukturnim reformama koje se planiraju u narednom periodu. On je istakao da će nastavak izgradnje auto-puta, koja je planirana već naredne godine, omogućiti bolji regionalni razvoj i pomoći da se za Sjever stvori dodatna vrijednost.

Opštine traže Vladi povoljniji pravni ambijent

17.11.2023

U petak, 17.novembra, su 20 predsjednika opština i 2 gradonačelnika, koji čine Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, jedoglasno usvojili više zakonskih inicijativa i informacija koje riješavaju neke od suštinskih problema crnogorskih opština. Inicijative će Zajednica uputiti resornim ministarstvima i Vladi Crne Gore.

 

Generalni sekretar KLRVE Matju Mori u posjeti Crnoj Gori

10.10.2023

Generalni sekretar Kongresa loklanih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (KLRVE) Matju Mori, boravio je u Crnoj Gori 9-10 oktobra 2023. godine.

Tokom boravka u Kotoru susreo se sa predsjednikom opštine Kotor Vladimirom Jokićem i šefom delegacije Crne Gore u KLRVE Petrom Smolovićem, predsjednikom opštine Bijelo Polje. Članovi delegacije su razgovarali o predstojećoj 45. sjednici KLRVE koja će se održati u Strazburu krajem oktobra, kao i projektima i podršci koje će Kongres pružati lokalnim samoupravama od naredne godine.

Međunarodna konferencija o vodama – Crna Gora

06.10.2023

Međunarodna Konferencija o vodama – Crna Gora održala se po četvrti put u Budvi, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore  i Udruženja vodovoda Crne Gore3-5. oktobra.

Konferencija se bavi najaktuelnijim temama u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, ne samo u našoj zemlji, već i u regionu i šire. O njima su diskutovali domaći i međunarodni eksperti koji su svojim učešćem doprinijeli kvalitetnoj razmjeni iskustava i najboljih praksi u ovom sektoru. 

Proces decentralizacije pod lupom Savjeta Evrope

03.10.2023

Monitoring misija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (Kongres) održala je danas sastanak sa rukovodstvom Zajednice opština Crne Gore i članovima delegacije Crne Gore u  Kongresu. Na sastanku se razgovaralo o stanju i procesu decentralizacije u Crnoj Gori, realizaciji preporuka Kongresa iz 2015. godine, kao i o procesu konsultacija sa opštinama u formulisanju propisa i strateških dokumenata. Posebna pažnja je posvećena finansiranju lokalne samouprave, naročito u pogledu zakonskog ukidanja ili umanjenja prihoda bez odgovarajuće nadoknade i uticaju zakonskih rješenja na prihode lokalnih uprava.

Spremnost Regiona Veneto da podrži EU integracije u opštinama

28.09.2023

Delegacija Zajednice opština Crne Gore boravila je u višednevnoj radnoj posjeti Regionu Veneto na poziv predsjednika Skupštine Regiona Veneto Roberta Ćambetija.

Delegacija u sastavu Dušan Raičević-predsjednik Opštine Bar, Željko Komnenović-predsjednik Opštine Tivat, Petar Smolović-predsjednik Opštine Bijelo Polje, Vladimir Martinović-predsjednik Opštine Kolašin i Darko Mrvaljević-sekretar Odbora za EU integracije Zajednice opština imala je priliku da se upozna sa načinom rada administracije Regiona Veneto, sa naglaskom na odnose sa institucijama Evropske unije.

Smjernicama za saradnju do kvalitetnijih usluga vodosnabdijevanja

08.09.2023

Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore su, uz podršku evropskih partnera (RCDN),  sačinili Smjernice saradnje namjenjene opštinama i vodovodnim društvima.  Njihov cilj je da pruže stručnu podršku u  sprovođenju procedura i donošenju bitnih odluka u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda  kako bi se kvalitet vodnih usluga podigao na viši nivo. Pravo na sigurnu i čistu vodu za piće i sanitarne potrebe je Rezolucijom UN iz 2010. god. utvrđeno kao „ljudsko pravo esencijalno za potpuno uživanje u životu i svim ljudskim pravima“, pa je jasno da se  ovoj oblasti mora pristupiti sa posebnim senzibilitetom i  ništa ne prepustiti slučaju.

Opštine imaju velika očekivanja od 44. Vlade, treba nam pravna sigurnost i održiva rješenja za razvoj

01.09.2023

Zajednica opština predložiće 44. Vladi da osnuje Savjet za razvoj jedinica lokalne samouprave koje će štititi lokalne interese u pripremi zakona koji utiču na opštine. Time će se  uspostaviti  prijeko potrebne  čvršte veze  lokalnih i centralnih vlasti bez kojih nema ostvarivanja opštinskih  razvojnih planova, ali ni valjane pripreme za  obaveze koje proizilaze iz procesa pristupanja EU. I opštinama i centralnim vlastima je takvo radno tijelo neophodno za bolje razumijevanje lokalnih potreba i dogovor o rješenjima koja se normiraju i njihovoj finansijskoj održivosti. Cijenimo da bi se time znatno ubrzao razvoj opština i doprinijelo njihovoj većoj vidljivosti u kreiranju javnih politika, analogno sličnom radnom tijelu za saradnju sa civilnim sektorom koje već dugo postoji i koje je odavno ostvarilo svoju svrhu.