|
O Zajednici

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.

Misija Zajednice opština Crne Gore je da kroz pružanje usluga članicama, zastupanje njihovih interesa i ostvarivanje odnosa saradnje sa državnim organima, drugim nacionalnim asocijacijam i međunarodnim organizacijama, postane istinski predstavnik decentralizovane, depolitizovane i demokratske lokalne samouprave, sposobne da svoje poslove i zadatke vrsi zakonito, efikasno i ekonomično u interesu građana.

Ciljevi Zajednice su:

 razvoj lokalne demokratije i ostvarivanje zajedničkih interesa jedinica lokalne samouprave;

 unapređenje organizovanja, rada i funkcionisanja lokalne samouprave;

 stvaranje uslova za razvijanje raznovrsnih oblika saradnje u svim oblastima rada lokalnih zajednica Crne Gore;

 saradnja sa međunarodnim organizacijama i udruženjima lokalne samouprave.

Djelatnosti Zajednice su:

 razvoj i unapređenje pravnog sistema i položaja lokalne samouprave, unapređenje i razvoj komunalne i stambene oblasti, oblasti uređenja prostora, građevinarstva, razvoja saobraćaja, održavanja puteva; privrednih i vanprivrednih djelatnosti i drugih oblasti iz nadležnosti lokalne samouprave,

 ostvarivanje međusobne saradnje lokalnih zajednica radi zajedničkog ostvarivanja interesa lokalnog stanovništva,

 zastupanje zajedničkih interesa lokalnih zajednica pred državnim organima i drugim domaćim i međunarodnim subjektima,

 ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama za lokalnu samoupravu i drugim međunarodnim organizacijama,

 pomoć u iznalaženju odgovarajućih oblika ućešća građana u poslovima lokalne samouprave,

 učestvovanje u raspravama i davanje mišljenja i predloga o zakonima i drugim propisima kojima se uređuju odnosi od značaja za lokalno stanovništvo,

 ostvarivanje međunarodne saradnje sa lokalnim zajednicama drugih zemalja i regiona,

 razvijanje i unapređenje obrazovanja i kulture građana i službenika organa lokalne samouprave,

 izdavačka djelatnost,

 ostvarivanje drugih djelatnosti od interesa za članove Zajednice.

Članovi

Statut Zajednice (.pdf)

Skupština Zajednice

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Generalni sekretar Zajednice

Pomoćnik generalnog sekretara

Savjet i komisije