Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja radom Zajednice. Upravni odbor čine nosioci izvršne vlasti članica Zajednice. Upravni odbor ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira Upravni odbor iz reda svojih članova na mandatni period od dvije godine i mogu biti ponovo birani.

Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Zajednicu pred državnim organima i međunarodnim organima i organizacijama.

Upravni odbor:

utvrđuje predlog Statuta Zajednice;

donosi program rada Zajednice;

donosi finansijski plan Zajednice;

usvaja izvještaj o radu Zajednice;

usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice;

utvrđuje predlog Odluke o visini članarine;

odlučuje o raspolaganju imovinom Zajednice;

donosi odluke i druge akte kojim se uređuju pitanja zarada i naknada zarada zaposlenih i lica anagažovanih za potrebe ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Zajednice;

donosi odluku o privremenom finansiranju;

donosi odluke i druge akte kojim se obezbjeđuje ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Zajednice;

donosi odluke o učlanjenju u međunarodne asocijacije i organizacije;

imenuje i razrješava Generalnog sekretara Zajednice;

odlučije o osnivanju izdavačke djelatnosti i izdavanju časopisa Zajednice;

imenuje članove u sastav stalnih radnih tijela Zajednice;

stara se o ostvarivanju međuopštinske i međunarodne saradnje;

daje saglasnost na odluku Generalnog sekretara o izboru pomoćnika Generalnog sekretara;

daje saglasnot na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Zajednice;

donosi Plan javnih nabavki

donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;

 

Funkciju predsjednika Upravnog odbora vrši Dušan Raičević, Predsjednik opštine Bar, dok funkciju potpredsjednika vrši Predsjednik opštine Žabljak Radoš Žugić.

 

 

 

 

 

Članovi Upravnog odbora

 

Ime i prezime TELEFON e-mail
Željko Ćulafić
Predsjednik opštine Andrijevica
051 230 690 soandrijevica@t-com.me
Dušan Raičević
Predsjednik opštine Bar
030 301 403 opstinabar@bar.me
Vuko Todorović
Predsjednik opštine Berane
051 233 357 predsjednik@berane.co.me
Petar Smolović  Predsjednik opštine Bijelo Polje  050 432 630 predsjednik@bijelopolje.co.me
Milo Božović
Predsjednik opštine Budva
033 403 812 predsjednik@budva.me
Aleksandar Grgurović
Predsjednik opštine Danilovgrad
020 812 022 kabinet.predsjednika@danilovgrad.me
Radoš Žugić
Predsjednik opštine Žabljak
052 360 102 predsjednikzabljak@gmail.com
Sanel Balić
Predsjednik opštine Gusinje
051 250 157 predsjednik@opstinagusinje.me
Mihailo Asanović
Predsjednik opštine Zeta
020 873 290 pggolubovci@t-com.me
Petko Bakić
Predsjednik opštine Kolašin
020 865 760 kolasin.predsjednik@gmail.com
Vladimir Jokić
Predsjednik opštine Kotor
032 325 862 kabinet.predsjednik@kotor.me
Vesko Delić
Predsjednik opštine Mojkovac
050 470 272 opstinamojkovac@t-com.me
Marko Kovačević
Predsjednik opštine Nikšić
040 213 072 predsjednik@niksic.me
Samir Agović
Predsjednik opštine Petnjica
051 248 208 opstina.pt.predsjednik@gmail.com
Nihad Canović
Predsjednik opštine Plav
051 251 420 predsjednikplav@t-com.me
Slobodan Delić
Predsjednik opštine Plužine
040 271 103 opstinapluzine@ t-com.me
dr Dario Vraneš
Predsjednik opštine Pljevlja
052 321 305 opstinapv@t-com.me
prof.dr Olivera Injac
Gradonačelnica Glavnog grada Podgorica
020 664 333 pggradonacelnik@t-com.me
Rahman Husović
Predsjednik opštine Rožaje
051 270 430 opstina_rozaje@ t-com.me
Željko Komnenović
Predsjednik opštine Tivat
032 671 225 predsjednik@opstinativat.com
Lindon Đeljaj
Predsjednik opštine Tuzi
020 875 167 tuzi@tuzi.org.me
Genci Nimanbegu
Predsjednik opštine Ulcinj
030 412 050 kabinet@ul-gov.me
Stevan Katić
Predsjednica opštine Herceg Novi
031 321 564 kabinet@hercegnovi.me
Nikola Đurašković
Gradonačelnik Prijestonice Cetinje
041 231 755 kabinet@cetinje.me
Jugoslav Jakić
Predsjednik opštine Šavnik
040 266 103 predsjednik@savnik.me