|
Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Zajednice . Upravni odbor čine gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, gradonačelnik Prijestonice Cetinje i svi predsjednici opština, koje iz svog sastava bira Skupština. Sjednicu Upravnog odbora saziva, predsjedava i rukovodi radom predsjednik ili, u slučaju spriječenosti, odsutnosti ili drugih razloga, sjednicu saziva, predsjedava i rukovodi radom potpredsjednik. Upravni odbor odlučuje ukoliko je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora, većinom glasova prisutnih članova, sem ukoliko za donošenje pojedinih odluka Statutom nije određena kvalifikovana većina. Izuzetno, Upravni odbor može donositi odluke pismenim izjašnjavanjem članova. Kada pojedini član Upravnog odbora u dužem vremenskom periodu ne učestvuje u radu Upravnog odbora,  Upravni odbor može predložiti Skupštini njegovo razrješenje i izbor novog člana. Mandat Upravnog odbora traje 2 godine.

Upravni odbor:

izvršava odluke i zaključke Skupštine;

predlaže program rada Zajednice;

obrazuje stalna i druga radna tijela;

obezbjeđuje ostvarivanje ciljeva Zajednice;

donosi odluku o organizovanju stručnih savjetovanja, seminara, tribina, predavanja i drugih oblika aktivnosti Zajednice u skladu sa programom Zajednice;

obezbjeđuje ostvarivanje međunarodne saradnje;

obezbjeđuje ostvarivanje odnosa Zajednice sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama;

predlaže Skupštini odluke o učlanivanju u međunarodne asocijacije;

utvrđuje predlog Statuta Zajednice i drugih opštih akata;

daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Zajednice;

imenuje i razrješava Generalnog sekretara Zajednice, na osnovu javnog oglasa, uz saglasnost Skupštine Zajednice;

odlučije o osnivanju izdavačke djelatnosti i izdavanju časopisa Zajednice;

imenuje glavnog i odgovornog urednika i članove redakcije časopisa i drugih izdavačkih publikacija;

predlaže odluku o visini članarine;

odlučuje o dodjeljivanju statusa počasnog člana;

odlučuje o dodjeljivanju nagrada i priznanja za doprinos razvoju i unapređenju ciljeva Zajednice;

predlaže finansijski plan i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice;

obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva i rada organa Zajednice koji nisu u nadležnosti Skupštine.

 

Aleksandar Bogdanovic

Predsjednik Upravnog odbora je Aleksandar Bogdanović, gradonačelnik Prijestonice Cetinje, a potpredsjednici su predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić.

 

 

 

 

 

Članovi Upravnog odbora

Ime i prezime TELEFON e-mail
Aleksandar Bogdanović,  predsjednik UO Zajednice Gradonačelnik Prijestonice Cetinje 041 231 755 gradonacelnik@cetinje.me
kabinet@cetinje.me
Aleksandar Žurić,         potpredsjednik UO Zajednice
Predsjednik opštine Bijelo Polje
050 431 899
050 432 391
predsjednikbp@t-com.me
dr Zoran Srzentić          potpredsjednik UO Zajednice
Predsjednik opštine  Bar
030 301 403 opstinabar@bar.me
Srđan Mašović
Predsjednik opštine Andrijevica
051 230 690 so_andrijevica@t-com.me
soandrijevica@t-com.me
Dragoslav Šćekić
Predsjednik opštine Berane
051 231 973 predsjednik@berane.co.me
Dragan Krapović
Predsjednik opštine Budva
033 403 812 predsjednik@budva.me
Anela Čekić
Predsjednica opštine Gusinje
051 250 157 opstinagusinje@t-com.me
Branislav Đuranović
Predsjednik opštine Danilovgrad
020 812 022 sodanilovgrad@t-com.me
Veselin Vukićević
Predsjednik opštine Žabljak
052 360 102 sozabljak@ t-com.me
Željka Vuksanović
Predsjednica opštine Kolašin
020 865 760 opstina.kolasin@ t-com.me
kabinetpredsjednika@t-com.me
Vladimir Jokić
Predsjednik opštine Kotor
032 325 862 kabinet.predsjednik@opstinakotor.com
Dejan Medojević
Predsjednik opštine Mojkovac
050 470 272 opstinamojkovac@t-com.me
Veselin Grbović
Predsjednik opštine Nikšić
040 213 072 predsjednik@niksic.me
Samir Agović
Predsjednik opštine Petnjica
051 248 208 opstina.pt.predsjednik@gmail.com
Orhan Šahmanović
Predsjednik opštine Plav
051 251 420 predsjednikplav@t-com.me
opstinaplav@ t-com.me
Mijuško Bajagić
Predsjednik opštine Plužine
040 271 103 opstinapluzine@ t-com.me
Mirko Đačić
Predsjednik opštine Pljevlja
052 321 305 opstinapv@t-com.me
Slavoljub Stijepović
Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica
020 664 333 pggradonacelnik@t-com.me
Ejup Nurković
Predsjednik opštine Rožaje
051 270 430 opstina_rozaje@ t-com.me
dr Snežana Matijević
Predsjednica opštine Tivat
032 671 225 predsjednik@opstinativat.com
Nazif Cungu
Predsjednik opštine Ulcinj
030 412 050 kabinet@ul-gov.me
Stevan Katić
Predsjednica opštine Herceg Novi
031 321 564 kabinet@hercegnovi.me
Mijomir Vujačić
Predsjednik opštine Šavnik
040 266 103 sosavnik@t-com.me