|
Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja radom Zajednice. Upravni odbor čine nosioci izvršne vlasti članica Zajednice. Upravni odbor ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira Upravni odbor iz reda svojih članova na mandatni period od dvije godine i mogu biti ponovo birani.

Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Zajednicu pred državnim organima i međunarodnim organima i organizacijama.

Upravni odbor:

utvrđuje predlog Statuta Zajednice;

donosi program rada Zajednice;

donosi finansijski plan Zajednice;

usvaja izvještaj o radu Zajednice;

usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice;

utvrđuje predlog Odluke o visini članarine;

odlučuje o raspolaganju imovinom Zajednice;

donosi odluke i druge akte kojim se uređuju pitanja zarada i naknada zarada zaposlenih i lica anagažovanih za potrebe ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Zajednice;

donosi odluku o privremenom finansiranju;

donosi odluke i druge akte kojim se obezbjeđuje ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Zajednice;

donosi odluke o učlanjenju u međunarodne asocijacije i organizacije;

imenuje i razrješava Generalnog sekretara Zajednice;

odlučije o osnivanju izdavačke djelatnosti i izdavanju časopisa Zajednice;

imenuje članove u sastav stalnih radnih tijela Zajednice;

stara se o ostvarivanju međuopštinske i međunarodne saradnje;

daje saglasnost na odluku Generalnog sekretara o izboru pomoćnika Generalnog sekretara;

daje saglasnot na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Zajednice;

donosi Plan javnih nabavki

donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;

 

Funkciju predsjednika Upravnog odbora vrši Veselin Grbović, Predsjednik opštine Nikšić, a funkciju potpredsjednika, Predsjednik opštine Bar dr Zoran Srzentić.

 

 

 

 

 

Članovi Upravnog odbora

 

Ime i prezime TELEFON e-mail
Veselin Grbović, predsjednik UO Zajednice, Predsjednik opštine Nikšić 040 213 072 predsjednik@niksic.me
dr Zoran Srzentić          potpredsjednik UO Zajednice
Predsjednik opštine  Bar
030 301 403 opstinabar@bar.me
Srđan Mašović
Predsjednik opštine Andrijevica
051 230 690 so_andrijevica@t-com.me
soandrijevica@t-com.me
Dragoslav Šćekić
Predsjednik opštine Berane
051 231 973 predsjednik@berane.co.me
Petar Smolović
Predsjednik opštine Bijelo Polje
050 432 630 predsjednik@bijelopolje.co.me
Dragan Krapović
Predsjednik opštine Budva
033 403 812 predsjednik@budva.me
Anela Čekić
Predsjednica opštine Gusinje
051 250 157 opstinagusinje@t-com.me
Zorica Kovačević
Predsjednik opštine Danilovgrad
020 812 022 sodanilovgrad@t-com.me
Veselin Vukićević
Predsjednik opštine Žabljak
052 360 102 sozabljak@ t-com.me
Željka Vuksanović
Predsjednica opštine Kolašin
020 865 760 opstina.kolasin@ t-com.me
kabinetpredsjednika@t-com.me
Vladimir Jokić
Predsjednik opštine Kotor
032 325 862 kabinet.predsjednik@opstinakotor.com
Ranko Mišnić
Predsjednik opštine Mojkovac
050 470 272 opstinamojkovac@t-com.me
Samir Agović
Predsjednik opštine Petnjica
051 248 208 opstina.pt.predsjednik@gmail.com
Orhan Šahmanović
Predsjednik opštine Plav
051 251 420 predsjednikplav@t-com.me
opstinaplav@ t-com.me
Mijuško Bajagić
Predsjednik opštine Plužine
040 271 103 opstinapluzine@ t-com.me
Mirko Đačić
Predsjednik opštine Pljevlja
052 321 305 opstinapv@t-com.me
Slavoljub Stijepović
Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica
020 664 333 pggradonacelnik@t-com.me
Ejup Nurković
Predsjednik opštine Rožaje
051 270 430 opstina_rozaje@ t-com.me
dr Snežana Matijević
Predsjednica opštine Tivat
032 671 225 predsjednik@opstinativat.com
Ljoro Nrekić
Predsjednik opštine Ulcinj
030 412 050 kabinet@ul-gov.me
Stevan Katić
Predsjednica opštine Herceg Novi
031 321 564 kabinet@hercegnovi.me
Aleksandar Kašćelan
Gradonačelnik Prijestonice Cetinje
041 231 755 kabinet@cetinje.me
Mijomir Vujačić
Predsjednik opštine Šavnik
040 266 103 sosavnik@t-com.me