Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
Predstavljen projekat „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda“ 22.02.2019

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Udruženja za unapređenje, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, organizovan je promotivni događaj projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi”, na temu „Efikasna organizacija i efektivno upravljanje sistemima za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda”. Događaj je održan 21. februara 2019.godine, u hotelu “Podgorica”.

Detaljnije »

Modeli lokalnih akata na unapređenju saradnje sa građanima i NVO 07.02.2019

Centar za razvoj nevladinih organizacija, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva, pripremili su 6 modela akata, i to:

  • Model “Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova”;
  • Model “Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama”;
  • Model “Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;
  • Model “Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknada”;
  • Model “Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i
  • Aneks Modela “Poslovnik o radu Skupštine Opštine”.
Detaljnije »

NALAS-ov Izvještaj o indikatorima fiskalne decentralizacije 05.02.2019

Iz štampe je izašlo sedmo izdanje NALAS-ovog Izvještaja o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi koji ima za cilj da kreatorima politika i analitičarima pruži pouzdane i uporedive podatke o opštinskim finansijama, te da ažurira informacije o međuvladinim fiskalnim politikama u zemljama jugoistočne Evrope.

Izvještaj je podijeljen u četiri poglavlja. U prvom poglavlju je dat pregled pojmova koji se koriste u Izvještaju, kao i definicije pojedinih osnovnih metodoloških pitanja. Drugo poglavlje sadrži pregled strukture i funkcija lokalnih samouprava u regionu. U trećem poglavlju predstavljeno je stanje izabranih makroekonomskih i indikatora fiskalne decentralizacije. Četvrto poglavlje se fokusira na razvoj međuvladinih finansijskih politika u svakoj zemlji, odnosno članici NALAS-a.

Detaljnije »

Dr Ivan Vuković izabran za predsjednika Skupština Zajednice opština 25.01.2019

Šesta sjednica Skupštine Zajednice opština održana je 25.01.2019. godine u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Skupštine Zajednice.

Na sjednici je verifikovan novi sastav Skupštine Zajednice, nakon lokalnih izbora održanih tokom 2018. godine u većini jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori. Skupštinu Zajednice čine po dva predstavnika svake članice, i to: predsjednik opštine/gradonačelnik, kao nosilac izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave i predsjednik skupštine jednice lokalne samouprave, kao predstavničkog organa građana (ukupno 46 članova).

Detaljnije »

Održana XVII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština 25.01.2019

Upravni odbor Zajednice opština održao je 25.01.2019. godine u Podgorici redovnu XVII sjednicu kojom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor je, na predlog Generalnog sekretara, razmatrao i utvrdio Predlog Odluke o visini članarine za finansiranje rada Zajednice opština Crne Gore. Imajući u vidi da je osnovica za utvrđivanje visine članarine koju plaćaju članice Zajednice dio poreza na dohodak fizičkih lica koji se ustupa jedinicama lokalne samouprave, te da je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, koji je u primjeni od 15.01.2019. godine, na drugačiji način uređeno ustupanje dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama zasnovano na regionalnom principu, to je bilo neophodno donijeti novu odluku i pitanje utvrđivanja visine članarine koju plaćaju opštine uskladiti sa Zakonom i novim okolnostima u kojim posluju opštine. Predlogom Odluke značajno se umanjuje visina članarine koju plaćaju opštine u odnosu na dosadašnji iznos, a zadržava procentualno učešće opština u finansiranju Zajednice kao do sada. Predlog Odluke dostavljen je Skupštini Zajednice opština na razmatranje i donošenje.

Detaljnije »