|
Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
Održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave 12.07.2017

U Podgorici je 12.07.2017.godine održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao Veselin Vukčević, predsjednik Odbora. Sjednica je bila posvećena razmatranju Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi i predlozima i primjedbama koje su dale jedinice lokalne samouprave u odnosu na tekst Nacrta Zakona.

Detaljnije »

Konferencija „Lokalno, odgovorno, transparentno“ 07.07.2017

U Podogrici je 07. jula 2017. godine održana konferencija „Lokalno, odgovorno, transparentno“ na temu saradnje opština i nevladinih organizacija, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Detaljnije »

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji” 27.06.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština su u Baru, za opštine južnog i u Bijelom Polju, za opštine sjevernog regiona organizovale dvodnevne seminare na temu “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”.

Detaljnije »

Rezultati konkursa za učešće u ReLOaD projektu 23.06.2017

Na nedavno objavljeni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalnih samouprava za učešće u ReLOaD projektu prijavilo se devet opština iz Crne Gore, pokazujući na taj način opredjeljenost za unapređenje i jačanje odnosa sa civilnim društvom. Komisija UNDP je evaluirala pristigle prijave, konačnu odluku o izboru najboljih prijava donio je Partnerski odbor ReLOaD projekta, 19. juna u Podgorici, uz učešće predstavnika Ministarstva javne uprave, Kancelarije za saradnju NVO, Zajednice opština Crne Gore, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Kancelarije UNDP u Crnoj Gori, kao i predstavnika nevladinog sektora u Crnoj Gori i TACSO projekta.

Detaljnije »

Radionica na temu „Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“ 23.06.2017

Danas je, u organizaciji Uprave za javne nabavke i Svjetske banke, u Podgorici održana radionica na temu „Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“.

Radionica je okupila predstavnike relevantnih institucija, ministarstava, predsjednike opština, službenike za javne nabavke u opštinama i predstavnike malih i srednjih preduzeća, kako bi diskutovali o načinima za unapređenje zakonskih riješenja i prevazilaženju problema sa kojma se susreću naručioci i ponuđači u postupcima javnih nabavki.

Detaljnije »