|
Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
Održana VI sjednica Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi 21.02.2018

Šesta sjednica Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi održana je 21.02.2018. godine, u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Veselin Grbović – predsjednik Opštine Nikšić. 

Savjet je razmatrao godišnji Izvještaj o realizovanim obukama lokalnih službenika i namještenika u 2017. godini, organizovanih na osnovu Planova obuka, koje je donio Savjet za obuku.

Detaljnije »

Održana prezentacija Zakona o lokalnoj samoupravi za opštine primorskog regiona 16.02.2018

U Baru je 16. februara 2018. godine, u organizaciji Ministarstva javne uprave i Zajednice opština, održana druga regionalna prezentacija Zakona o lokalnoj samoupravi, za opštine primorskog regiona.

Ključne aktivnosti na sprovođenju Strategije reforme javne uprave, uključujući i oblast lokalne samouprave, predstavio je  Goran Jovetić, državni sekretar, dok je prezentaciju Zakona o lokalnoj samoupravi i novina u sistemu lokalne samouprave izvršila Jadranka Vukčević, Generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu.

Detaljnije »

Konstitutivna sjednica Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu 05.02.2018

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu održao je 5. februara 2018. godine u Podgorici prvu/konstitutivnu sjednicu.

Članovi Odbora su za predsjednika Odbora izabrali Lazarelu Kalezić, pomoćnika sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorice i Mariju Andrić, načelnicu Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, za potpredsjednicu Odbora.

Detaljnije »

Pripremljen Model Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2020. godine 19.01.2018

Imajući u vidu da su Lokalni akcioni planovi za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana istekli, u cilju pomoći opštinama u kojima žive pripadnici romske i egipćanske populacije, Zajednica opština je u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori pripremila Model Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2020. godine.

Detaljnije »

Poziv za učešće na e-kursu NALAS-a „Uvod u rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou“ 19.01.2018

Da li ste zainteresovani da učite o pitanjima rodne ravnopravnosti i njenom značaju za pojedince i društvo? Kako naš rodni identitet utiče na mogućnosti i prepreke u društvu bez obzira da li smo ga svjesni ili ne? Na koji način lokalne samouprave treba da se bave pitanjem rodne ravnopravnosti?

Sve ovo i mnogo više biće razmatrano tokom e-kursa „Uvod u rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou“, koji od 5. februara do 2. marta 2018. godine organizuje e-Akademija NALAS-a ( http://www.nalas.eu/services/E-academy).

Detaljnije »