|
Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
Predstavljeni otvoreni pozivi za opštinske razvojne projekte 11.05.2018

Obuka Otvoreni pozivi za opštinske razvojne projekte, u organizaciji Zajednice opština i Uprave za kadrove i uz podršku Opšine Kotor, održana je u Kotoru, u Galeriji solidarnosti, 11. maja 2018. godine.

Radionicu je otvorio Filip Mihailović, ispred Sekretarijata za opštu upravu u Opštini Kotor, a vodila ju je Vanja Starovlah, pomoćnica Generalnog sekretara Zajednice opština za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Detaljnije »

Deseta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore 04.05.2018

U Briselu se, u periodu 3-4. maja 2018. godine, održala deseta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore, kao i Dan proširenja koji je okupio lokalne i regionalne predstavnike zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, Evropske komisije i Komiteta regiona.

Delegaciju predstavnika crnogorskih opština su predstavljali članovi ZSO-a: Aleksandar Kašćelan, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i kopredsjedavajući sa crnogorske strane; Zoran Srzentić, Predsjednik Opštine Bar; Petar Smolović, Predsjednik Opštine Bijelo Polje i Ranko Mišnić, Predsjednik Opštine Mojkovac. Sjednici su prisustvovali i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah, pomoćnik generalnog sekretara  za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Detaljnije »

Održan prvi dio obuke „Izrada i upravljanje projektima“ 27.04.2018

Na zahtjev Opštine Bar, Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala je, za zaposlene u organima i službama Opštine Bar, obuku na temu Izrada i upravljanje projektima”.

Cilj ove obuke je upoznavanje sa metodama i tehnikama izrade predloga projekta u lokalnoj samoupravi. Obuka je šestodnevna i realizuje se kroz dva modula u trajanju po tri dana. Prvi modul organizovan je u periodu 24-26. aprila 2018. godine.

Detaljnije »

Generalna Skupština NALAS-a i Regionalna konferencija o socijalnoj inkluziji i (re)integraciji kroz održive razvojne ciljeve 18.04.2018

Na Brdu kod Kranja, u organizaciji GIZ-a i NALAS-a, 17-18. aprila 2018. godine, održana je dvodnevna regionalna konferencija posvećena pitanjima socijalne inkluzije i (re)integracije kroz Agendu 2030 i održive razvojne ciljeve.

U fokusu konfrencije su bila pitanja vezana za izazove u približavanju Agende 2030 i održivih razvojnih ciljeva lokalnim zajednicama, načinima postizanja socijalne inkluzije i koracima koje treba u tom pravcu preduzeti.

Detaljnije »

Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU 13.04.2018

Obuka na temu Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU održana je 13. aprila u Podgorici za sve jedinice lokalne samouprave. Obuka je organizovana u saradnji Zajednice opština i Uprave za kadrove, a na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar-jun 2018. godine.

Detaljnije »