|
Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
Generalna Skupština NALAS-a i Regionalna konferencija o socijalnoj inkluziji i (re)integraciji kroz održive razvojne ciljeve 18.04.2018

Na Brdu kod Kranja, u organizaciji GIZ-a i NALAS-a, 17-18. aprila 2018. godine, održana je dvodnevna regionalna konferencija posvećena pitanjima socijalne inkluzije i (re)integracije kroz Agendu 2030 i održive razvojne ciljeve.

U fokusu konfrencije su bila pitanja vezana za izazove u približavanju Agende 2030 i održivih razvojnih ciljeva lokalnim zajednicama, načinima postizanja socijalne inkluzije i koracima koje treba u tom pravcu preduzeti.

Detaljnije »

Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU 13.04.2018

Obuka na temu Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU održana je 13. aprila u Podgorici za sve jedinice lokalne samouprave. Obuka je organizovana u saradnji Zajednice opština i Uprave za kadrove, a na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar-jun 2018. godine.

Detaljnije »

Proljećna sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope 28.03.2018

U Strazburu se 27-28. marta održava 34. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, u čijem fokusu je promocija ljudskih prava na lokalnom i regionalnom nivou. Na sjednici je predstavljen i Priručnik koji je pripremio Kongres, a u kome su predstavljeni i primjeri dobre prakse na ovu temu iz 25 zemalja. Kongres je usvojio  izvještaje o stanju lokalne demokartije u Litvaniji, Makedoniji i Gruziji.

Detaljnije »

Organizovana obuka na temu “Slobodan pristup informacijama“ 27.03.2018

Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove, na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine, organizovale su seminar za lokalne službenike i namještenike na temu „Slobodan pristup informacijama“.

Obuka je organizovana 27. marta u Podgorici, a prisustvovalo je 20 službenika iz Glavnog grada Podgorica i opština Nikšić, Žabljak, Plužine i Kolašin. Obuka na ovu temu za službenike iz opština primorskog regiona održana je 02.marta u Tivtu, a prisustvovalo je 39 polaznika iz opština Budva, Bar, Kotor, Herceg Novi i Tivat.

Detaljnije »

Organizovane obuke na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“ i „Javne nabavke“ 23.03.2018

Zajednica opština i Uprava za kadrove, na osnovu Plana obuka za period februar-jun 2018. godine, organizovale su obuke za lokalne službenike i namještenike na dvije teme.

Obuka na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“ organizovana je 16. marta u Tivtu za službenike primorskih opština, dok je za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave centralnog regiona, obuka održana 20. marta u Podgorici. Za opštine sjevernog regiona, obuka na ovu temu biće održana 30.marta u Bijelom Polju.

Detaljnije »