|
Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
On-line kursevi NALAS-a: jesen 2018 18.10.2018

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), u okviru svoje e-Akademije početkom novembra 2018. godine počinje sa pružanjem tri on-line kursa, i to:
• Uvod u upravljanje imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda;
• Uvod u pitanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou; i
• Upravljanje u kriznim situacijama.

Detaljnije »

Zajedničkim snagama do rješenja problema izmirivanja poreskih obaveza 10.10.2018

U cilju iznalaženja rješenja problema urednog izmirivanja zaostalih obaveza po Ugovoru o reprogramu poreskog duga i tekućih poreskih obaveza, Zajednica opština je, u saradnji sa Poreskom upravom, 10.10.2018. godine u Podgorici organizovala sastanak sa predstavnicima jednog broja opština i javnih preduzeća koje kasne u izmirivanju poreskih obaveza. Sastanku su, pored predstavnika opština, prisustvovali i direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša, direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave Jadranka Vukčević i predsjednik Odbora za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština Miomir Jakšić.

Detaljnije »

Održana obuka „Odnosi sa javnošću i javni nastup“ 10.10.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su seminar za lokalne službenike i namještenike na temu: Odnosi s javnošću i javni nastup“. Obuka je organizovana 10. oktobra 2018. godine, u Tivtu, za sve jedinice lokalne samouprave. Cilj obuke je plasman pozitivnog imidža institucije i zaštita njenog ugleda u javnosti, a ciljna grupa su starješine organa, odnosno službi, menadžeri opština, PR službenici, kao i drugi zainteresovani lokalni službenici i namještenici.

Detaljnije »

Okrugli sto na temu „Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave“ 21.09.2018

U okviru projekta „Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori“, koji sprovode Ministarstvo finansija i UNDP, u Podgorici je 21. septembra 2018. godine održan okrugli sto na temu „Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave“.

U uvodnom obraćanju, ministar finansija Darko Radunović govorio je o izmjenama sadržanim u Nacrtu Zakona. Između ostalog, istakao je da se ključne izmjene odnose na povećanje procenta ustupanja poreza na dohodak fizičkih lica opštinama koje pripadaju Sjevernom regionu, promjenu kriterijuma za raspodjelu sredstava Egalizacionog fonda, osnivanje Revolving fonda i uspostavljanje većeg stepena budžetske i fiskalne discipline kroz djelovanje budžetske inspekcije.

Detaljnije »

Održana sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave 20.09.2018

Zajednica opština Crne Gore je svim opštinama dostavila Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je Ministarstvo finansija dalo na javnu raspravu, sa zahtjevom da primjedbe, predloge i sugestije dostave Zajednici opština radi utvrđivanja jedinstvenog Izjašnjenja u odnosu na Nacrt Zakona.

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 19.09.2018. godine, razmatrao je pristigle primjedbe, predloge i sugestije iz opština i pripremio jedinstveno Izjašnjenje na Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Izjašnjenje sadrži načelne primjedbe u odnosu na Nacrt Zakona, kao i niz pojedinačnih primjedbi koje su dostavljene Ministarstvu finansija na dalje postupanje.

Detaljnije »