|
Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 16.01.2017

U periodu od 16.01.2017. do 16.02.2017. godine održati će se Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Master plana gasifikacije Crne Gore, koji je odobren u sklopu desetog poziva Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Master plan gasifikacije predstavlja presjek stanja kada je u pitanju tržište gasa u Crnoj Gori, kao i institucionalne mjere koje je potrebno sprovesti na nivou ministarstva i regulatora zaduženih za ovu oblast. Takođe, na osnovu člana 9 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo ekonomije je donijelo Rješenje o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za studiju Master plan gasifikacije Crne Gore, a na osnovu kojeg je pripremljen nacrt izvještaja.

Detaljnije »

28.12.2016

cestitka-zocg_small

Detaljnije »

Dvadeset drugi broj biltena „Naša Zajednica“ 28.12.2016

pages-from-bilten-zajednice-opstina-broj-22Iz štampe je izašao dvadeset drugi broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Snežanom Matijević, Predsjednicom  Opštine Tivat, kao i najznačajnije informacije i zaključke sa nedavno održane sjednice Upravnog odbora Zajednice opština. Zajednica opština je i ove godine, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, realizovala Program „Najbolje prakse“, povodom kojeg je u biltenu objavljena informacija sa ceremonije dodjele nagrada za najbolje prakse u 2016. godini. Pored toga, u biltenu su objavljeni najznačajniji izvodi sa sedmog sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora izmđu Komiteta regiona i Crne Gore, u čijem je fokusu bila tema zaštite životne sredine i energetske efikasnosti na lokalnom nivou. Predstavljene su, takođe, i najznačajnije informacije sa regionalne konferencije „Jačanje lokalne samouprave u regionu jugoistočne Evrope“, koju su organizovali Zajednica opština i NALAS – Mreže asocijacija lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi i koja je još jednom ukazala na značaj decentralizacije, kao uslova za demokratizaciju i ekonomski rast na lokalnom nivou.

Detaljnije »

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji 23.12.2016

obukaUprava za kadrove i Zajednica opština su u periodu oktobar-decembar 2016. godine organizovale tri regionalna seminara “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”, u Bijelom Polju, Tivtu i Podgorici.

Detaljnije »

Decentralizacijom do demokratizacije i ekonomskog rasta na lokalnom nivou 16.12.2016

 

konf-dec-2016

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Mreže asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope – NALAS u Podgorici je 15-16. decembra 2016. godine održana regionalna konferencijaJačanje lokalne samouprave u regionu jugoistočne Evrope.

Detaljnije »