Pretraživanje
O zajednici opština

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica Crne Gore.
O nama
Bilten Naša Zajednica
Unesite vašu email adresu radi dobijanja informacija o našim aktivnostima i događajima

E-mail:

Učlanivanje
Otpisivanje

Bilten Naša Zajednica
Baza podataka: Opštineske finansije
You Tube kanal
Informacija o stanju finansiranja lokalnih samouprava 30.11.2021

Za potrebe pripreme tematske sjednice koju organizuje Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na temu „Finansiranje lokalnih samouprava u svijetlu Predloga Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu“, u čijem radu će učestvovati i predstavnici Zajednice opština, Sekretarijat Zajednice opština je pripremio kraću Informaciju o stanju finansiranja lokalnih samouprava i izazovima […]

Detaljnije »

Zaključci sa XXXII sjednice Upravnog odbora Zajednice opština 30.11.2021

Upravni odbor Zajednice opština, na sjednici održanoj 26.11.2021. godine, razmatrao je Program „Evropa sad“ i njegov uticaj na prihode opština i Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, sa posebnim akcentom na projekte čija realizacija je planirana Kapitalnim budžetom.

Detaljnije »

Konstituisan Odbor za razvoj lokalne samouprave 29.11.2021

Na sjednici održanoj 29.novembra 2021 godine u Podgorici, konstituisan je Odbor za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore. Za predsjednika Odbora izabran je Veselin Vukčević, sekretar Skupštine Glavnog grada, dok je za potpredsjednicu Odbora izabrana Dubravka Jovančević, rukovodilac Službe predsjednika opštine Berane.

Detaljnije »

Implementacija Programa „Evropa sad“ umanjiće prihode opština 26.11.2021

Upravni odbor Zajednice opština održao je danas u Podgorici XXXII sjednicu koja je bila posvećena Programu „Evropa sad“ i njegovom uticaju na prihode opština i Predlogu Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, sa posebnim akcentom na projekte čija realizacija je planirana Kapitalnim budžetom.

Detaljnije »

Projekat energetske tranzicije u državama Zapadnog Balkana i Turskoj 26.11.2021

Na poludnevnoj konferenciji održanoj u Sarajevu 24. novembra, a povodom pokretanja projekta EU za energetsku tranziciju: Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, gradovi na Zapadnom Balkanu i u  Turskoj razmijenili su dobre prakse u rješavanju problema klimatskih promjena i podrške energetskoj tranziciji na lokalnom nivou.

Glavni cilj ovog projekta jeste postizanje napretka u energetskoj tranziciji i rješavanje problema klimatskih promjena na Zapadnom Balkanu i u Turskoj pružanjem podrške gradovima u regiji u ispunjavanju preuzetih obaveza u oblasti energije i klimatskih promjena.

Detaljnije »