Generalni sekretar Zajednice

Generalni sekretar rukovodi radom Zajednice  i odgovoran je za zakonitost njenog rada. 
Generalni sekretar predstavlja i zastupa Zajednicu u pravnom prometu, i ima prava i dužnosti nalogodavca za izvršenje Finansijskog plana Zajednice, donosi odluke i druge opšte akte od značaja za funkcionisanje Zajednice, priprema predloge odluka i drugih akata koje donosi Upravni odbor i nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština, stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Upravnog odbora i Skupštine, vrši i druge poslove na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Zajednice.

Za svoj rad i rad Sekretarijata, Generalni sekretar odgovara Upravnom odboru. 

Generalnog sekretara bira i razrješava Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine i može biti ponovo biran.

Funkciju Generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore, od 17 decembra 2013. godine, vrši Refik Bojadžić dipl.pravnik.

Refik Bojadžić, rođen 21.04.1957 godine u Bijelom  Polju.
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 1979. godine.
Od aprila 1980. godine zasnovao radni odnos  u organima  lokalne uprave opštine Bijelo Polje.
U bogatoj radnoj karijeri obavljao je poslove inspektora rada, predsjednika Komiteta za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove i člana Izvršnog odbora SO Bijelo Polje, zamjenika Opštinskog društvenog pravobranioca samoupravljanja za opštine Bijelo Polje i Mojkovac i direktora Javnog preduzeća za stambeno-komunalnu djelatnost  „Lim“  Bijelo Polje.
Od 1996. godine u pet saziva Skupštine opštine biran je za odbornika.
U periodu 1996-2006. godine obavljao je funkciju potpredsjednika opštine, a od 2006-2012. godine funkciju predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje.
U dva mandata je bio predsjednik Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore.
Bio je poslanik 24. saziva Skupštine Crne Gore.
Dobitnik je najvećeg Opštinskog priznanja nagrade „3. Januar“ za rezultate postignute u razvoju Javnog preduzeća za stambeno-komunalnu djelatnost „Lim“ i podizanje kvaliteta komunalnih usluga i komunalnog reda u gradu (1996).
Takođe, dobitnik je i priznanja Zajednice opština Crne Gore za doprinos unapređenju sistema lokalne samouprave i afirmaciju Zajednice opština (2005).