Radna tijela Zajednice opština

Radi razmatranja pitanja iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu obrazovana su radna tijela Zajednice.

Radna tijela imaju po sedam članova za svaku oblast, a predlažu ih članice Zajednice. Sastav radnih tijela imenuje Upravni odbor na mandatni period od četiri godine.

 

Stalna radna tijela

 

Odbor za razvoj lokalne samouprave;

Odbor za prostorno planiranje;

Odbor za finansiranje lokalne samouprave;

Odbor za društvene djelatnosti;

Odbor za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine;

Odbor za evropske integracije i  međunarodnu saradnju;

 

Sastav Odbora

 

Odbor za razvoj lokalne samouprave

 1. Veselin Vukčević, sekretar Skupštine Glavnog grada
 2. Jovanka Laličić,  Opština Tivat;
 3. Zoran Radojičić, glavni administrator Opštine Bar;
 4. Marina Petrić, glavni administrator Opštine Bijelo Polje;
 5. Veselinka Jauković, glavni administrator Opštine Nikšić;
 6. Maja Ikervari , glavna administratorka Opštine Mojkovac;
 7. Dubravka Jovančević, ruk.službe predsjednika Opštine Berane

 

Odbor za prostorno planiranje

 1. Nebojša Adžić, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikšić, predsjednik Odbora;
 2. Mira Čolović, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Pljevlja, potpredsjednica Odbora;
 3. Zorica Rakčević, pomoćnik sekretara Sekretarijata za planiranje prostora i zaštitu životne sredine  Glavnog grada Podgorica;
 4. Oliver Marković, Sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica;
 5. Marko Lalević, Sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Opštine Berane;
 6. Jović Marković, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Mojkovac
 7. Stevo Davidović, Sekretar Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva;

 

Odbor za finansiranje lokalne samouprave

 1. Miomir Jakšić, sekretar Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorica, predsjednik Odbora; 
 2. Abaz Kujović, potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, potpredsjednik Odbora;
 3. Anela Kriještorac, potpredsjednica Opštine Pljevlja;
 4. Dušan Raičević, potpredsjednik i sekretar Sekretarijata za ekonomiju i finansije Opštine Bar;
 5. Sanija Fatić, sekretarka Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo opštine Nikšić;
 6. Olgica Glomazić,sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne prihode Opštine Plužine;
 7. Petar Đakonović, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije opštine Kotor;

 

Odbor za društvene djelatnosti

 1. Saida Čikić, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, predsjednica Odbora;
 2. Ivana Vučinić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, potpredsjednica Odbora;
 3. Slađana Knežević, sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene  djelatnosti Opštine Žabljak;
 4. Ivanka Vukotić, glavna administratorka Opštine Danilovgrad;
 5. Marina Dulović, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor; 
 6. Mirosava Nedić, savjetnik I u Opštini Kolašin;
 7. Jovanka Lepetić, načelnik Službe za upravljanje ljudskim resursima Opštine Herceg Novi;

 

Odbor za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine

 1. Lazarela Kalezić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za planiranje prostora i zašttitu životne sredine Glavnog grada, predsjednica Odbora;
 2. Marija Andrić, Načelnica Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora opštine Herceg Novi, potpredsjednica Odbora;
 3. Slađana Savić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za uređenje prostora,komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar;
 4. Rita Barjaktarević, Samostalni savjetnik za izradu i realizaciju projekata iz oblasti održivog razvoja i koordinator aktivnosti za poslove upravljanja otpadom opštine Berane;
 5. Muzafer Badžić, načelnik Komunalne policije Opštine Bijelo Polje;
 6. Arbin Kalač, Glavni gradski arhitekta opštine Rožaje;
 7. Tatjana Jelić, Sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost opštine Tivat;

 

Odbor za evropske integracije i međunarodnu saradanju 

 1. Darko Mrvaljević, koordinator Tima za upravljanje projektima Opštine Danilovgrad, predsjednik Odbora;
 2. Jelena Vujović, savjetnik u službi predsjednika za praćenje i implementaciju međunarodnih projekata Opštine Nikšić, potpredsjednica Odbora;
 3.  Branka Mračević, rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte Opštine Herceg Novi;
 4. Arta Hoxha, rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte Opštine Ulcinj;
 5. Miloš Ivanišević, savjetnik za međunarodne odnose Prijestonice Cetinje;
 6. Jelena Vučetić, savjetnik za pripremu i implementaciju projekata u Opštini Mojkovac;
 7. Ismet Latić, savjetnik predsjednika za međunarodnu saradnju i projekte u Opštini Petnjica.

 

Za razmatranje određenih pitanja iz djelokruga rada Zajednice mogu se obrazovati ad-hok radna tijela.

Sastav i zadatak radnog tijela utvrđuje se odlukom o obrazovanju radnog tijela.