|
Odbori

Radi razmatranja određenih pitanja od interesa za razvoj lokalnih zajednica, obrazuje se Savjet i komisije kao stalna radna tijela Zajednice:

 

Odbor za razvoj lokalne samouprave;

Odbor za prostorno planiranje;

Odbor za finansiranje lokalne samouprave;

Odbor za društvene djelatnosti;

Odbor za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine;

Koordinacioni tim za upravljanje Mrežom opštinskih projekt menadžera;

 

 

Članovi Odbora

Odbor za razvoj lokalne samouprave

 1. Veselin Vukčević, sekretar Skupštine Glavnog grada
 2. Jovanka Laličić, glavni administrator Opštine Tivat;
 3. Zoran Radojičić, glavni administrator Opštine Bar;
 4. Marina Petrić, glavni administrator Opštine Bijelo Polje;
 5. Veselinka Jauković, glavni administrator Opštine Nikšić;
 6. Radojica Vlaović, , potpredsjednik Opštine Mojkovac;
 7. Dubravka Jovančević, ruk.službe predsjednika Opštine Berane

 

Odbor za prostorno planiranje

 1. Zorica Rakčević, pomoćnik sekretara Sekretarijata za planiranje prostora i zaštitu životne sredine  Glavnog grada Podgorica;
 2. Nebojša Adžić, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikšić;
 3. Marko Lalević, sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Opštine Berane;
 4. Vladimir Gardašević, sekretar Sekretarijata za planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi;
 5. Mira Čolović, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Pljevlja;
 6. Tatjana Jelić, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i planiranje Opštine Tivat;
 7. Jović Marković, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Mojkovac

 

Odbor za finansiranje lokalne samouprave

 1. Miomir Jakšić, sekretar Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorica, Predsjednik Komisije;
 2.  Đoko Krivokapić, potpredsjednik i sekretar Sekretarijata za finansiranje i razvoj Opštine Nikšić, Potpredsjednik Komisije;
 3. Abaz Kujović, potpredsjednik Opštine Bijelo Polje;
 4. Anela Kriještorac, potpredsjednica Opštine Pljevlja;
 5. Dušan Raičević, potpredsjednik i sekretar Sekretarijata za ekonomiju i finansije Opštine Bar;
 6. Biljana Peranović,sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor;
 7. Olgica Glomazić,sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne prihode Opštine Plužine;

 

Odbor za društvene djelatnosti

 1. Slađana Knežević, sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene  djelatnosti Opštine Žabljak;
 2. Dejan Vuković, glavni administrator Opštine Danilovgrad;
 3. Tijana Čađenović, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Kotor;
 4. Ivana Vučinić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada;
 5. Mirosava Nedić, savjetnik I u Opštini Kolašin;
 6. Saida Čikić, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje;
 7. Jovanka Lepetić, načelnik Službe za upravljanje ljudskim resursima Opštine Herceg Novi;

 

Odbor za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine

 1. Vojin Rondović, načelnik Komunalne policije Prijestonice Cetinje;
 2. Zorica Gverović, sekretarSekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Tivat;
 3. Lazarela Kalezić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za planiranje prostora i zašttitu životne sredine Glavnog grada;
 4. Rita Barjaktarević, šefica odjeljenja za zaštitu  životne sredine i turizam Opštine Berane;
 5. Ešef Husić, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje;
 6. Muzafer Badžić, načelnik Komunalne policije Opštine Bijelo Polje;
 7. Slađana Savić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za uređenje prostora,komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar;

 

Koordinacioni tim za upravljanje Mrežom opštinskih projekt menadžera

 1. Darko Mrvaljević, koordinator Tima za upravljanje projektima Opštine Danilovgrad, Predsjednik Koordinacionionog tima;
 2. Jelena Vujović, savjetnik u službi predsjednika za praćenje i implementaciju međunarodnih projekata Opštine Nikšić, Potpredsjednica Koordinacionionog tima;
 3.  Branka Mračević, rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte Opštine Herceg Novi;
 4. Arta Hoxha, rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte Opštine Ulcinj;
 5. Miloš Ivanišević, savjetnik za međunarodne odnose Prijestonice Cetinje;
 6. Jelena Vučetić, savjetnik za pripremu i implementaciju projekata u Opštini Mojkovac;
 7. Ismet Latić, savjetnik predsjednika za međunarodnu saradnju i projekte u Opštini Petnjica.