Radna tijela Zajednice opština

Radi razmatranja pitanja iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu obrazovana su radna tijela Zajednice.

Radna tijela imaju po sedam članova za svaku oblast, a predlažu ih članice Zajednice. Sastav radnih tijela imenuje Upravni odbor na mandatni period od četiri godine.

 

Stalna radna tijela

 

Odbor za razvoj lokalne samouprave;

Odbor za prostorno planiranje;

Odbor za finansiranje lokalne samouprave;

Odbor za društvene djelatnosti;

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu;

Odbor za evropske integracije i  međunarodnu saradnju;

 

Sastav Odbora

 

Odbor za razvoj lokalne samouprave

 1. Slađana Anđušić, v.d. sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada Podgorice; 
 2. Duško Lalatović, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu opštine Nikšić;
 3. Dubravka Jovančević, ruk.službe predsjednika opštine Berane ;
 4. Svetlana Gažević, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu opštine Bar;
 5. Vladimir Knežević, glavni administrator opštine Plužine;
 6. Marina Ujkaj, sekret. Sekretarijata za lokalnu samoupravu opštine Tuzi;
 7. Maja Ikervari, glavna administratorka opštine Mojkovac;

 

Odbor za prostorno planiranje

 1. Miljan Barović, sekretar Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica, predsjednik Odbora;
 2. Zorica llić Mračević, Agencija za izgradnju i razvoj opštine Herceg Novi, potpredsjednica Odbora;
 3. Aleksandra Bošković, Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora opštine Bijelo Polje;
 4. Suzana Crnovršanin, savjetnica za urbanizam u Službi predsjednika opštine Bar;
 5. Dijana Anđelić, vd sekretara Sekretarijata za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj opštine Mojkovac;
 6. Milanka Radulović, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Nikšić;

Sekretarka Odbora: Marija Kljajić  marija.kljajic@uom.co.me

 

Odbor za finansiranje lokalne samouprave

 1. Petar Smolović, predsjednik opštine Bijelo Polje, predsjednik Odbora; 
 2. Balša Špadijer, v.d. sekretar Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta Glavnog grada Podgorica;
 3. Ivana Backović, sekretarka Sekretarijata za finansije opštine Bar;
 4. Sanija Fatić, sekretarka Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo opštine Nikšić;
 5. Ismet Hadžić, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoja opštine Rožaje;
 6. Bojan Radošević, sekretar Sekret. za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane;
 7. Jelena Bojović, sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj opštine Žabljak;

Sekretarka Odbora: Žana Đukić  zana.djukic@uom.co.me

 

Odbor za društvene djelatnosti

 1. Savo Borozan, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Prijestonice Cetinje, predsjednik Odbora;
 2. Milijana Ašanin, potpredsjednica opštine Šavnik, potpredsjednica Odbora;
 3. Ivana Vučinić, šefica Kancelarije za rodnu ravnopravnost u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica;
 4. Dina Mustajbašić, zamjenica sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu opštine Bijelo Polje;
 5. Ana Zembalić Pištalo, sekretarka Sekretarijata za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi;
 6. Mladen Stijović, samostalni savjetnik za  I za boračko invalidska i socijlna pitanja – ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane
 7. Marijana Nedović Radulović, v.d. sekretarke Sekretarijata za lokalnu upravu i društvene djelatnosti opštine Zeta

Sekretarka Odbora: Ivana Nedović  ivana.nedovic@uom.co.me

 

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu

 1. Andrija Babović, v.d. sekretar Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada Podgorica, član Odbora;
 2. Milo Markoč, rukovodilac Sektora za zaštitu životne sredine opštine Bar, potpredsjednik Odbora;
 3. Duško Ružić, sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj opštine Bijelo Polje;
 4. Nataša Bakić, savjetnica u Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj opštine Nikšić;
 5. Rusmir Džudžević, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora opštine Rožaje;
 6. Marija Bošković, načelnica Komunalne policije opštine Herceg Novi;
 7. Selvudin Šabotić, samostalni sajvetnik I opština Petnjica;

Sekretarka Odbora: Sanja Živković  sanja.zivkovic@uom.co.me

 

Odbor za evropske integracije i međunarodnu saradanju 

 1. Bojan Pavićević, potpredsjednik opštine Danilovgrad;
 2. Ivana Medojević, samostalna savjetnica u Službi menadžera opštine Mojkovac;
 3. Milica Jovanović, Viša savjetnica I za opšte poslove Glavnog grada Podgorica;
 4.  Miloš Ivanišević, direktor Centra za lokalni ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje;
 5. Ana Živanović, šefica Kancelarije za upravljanje projektima opštine Bar;
 6. Maja Rondović, šefica kabineta predsjednika opštine Pljevlja;
 7. Marko Lalević, menadžer opštine Berane;

Sekretar Odbora: Darko Mrvaljević  darko.mrvaljevic@uom.co.me

 

Za razmatranje određenih pitanja iz djelokruga rada Zajednice mogu se obrazovati ad-hok radna tijela.

Sastav i zadatak radnog tijela utvrđuje se odlukom o obrazovanju radnog tijela.