|
Obuke lokalne samouprave

Radionica na temu „Analiza potreba za obukom“

23.11.2017

Uprava za kadrove, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, sprovodi Analizu potreba za obukom lokalnih službenika i namještenika, čiji je cilj izrada Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2018/2019. godinu, kao i pružanje podrške opštinama za izradu posebnih programa obuke.

Održane obuke na temu „Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine“

22.11.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore organizovale su obuku na temu “Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine”. Obuka je organizovana na osnovu Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika 2016-2017. godine, odnosno Plana obuka za period oktobar-decembar 2017. godine.

Održana obuka na temu “Sajber bezbjednost” u Tivtu

01.11.2017

Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala obuku na temu Sajber bezbjednost”. Obuka je, na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar-decembar 2017. godine, za opštine primorskog regiona organizovana u Tivtu 30. oktobra 2017. godine

Predavači na obuci su bili Kenan Duraković iz Ministarstva za informaciono društvo i Dušan Krkotić iz Ministarstva javne uprave.

On-line seminar o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

20.10.2017

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), u okviru svoje e-Akademije, organizuje 4-nedeljni besplatni on-line seminar o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou u period od 6. novembra do 4. decembra 2017. godine. Seminar je na engleskom jeziku. Više o seminaru možete saznati putem brošure koja se nalazi u prilogu kao i promotivnog videa na linku https://youtu.be/D0_ANe91Tlk.

Prijavu za pohađanje on-line seminara možete dostaviti na sanja.zivkovic@uom.co.me najkasnije do 31. oktobra 2017. godine. U prijavi obavezno naznačite ime, zvanje, kontakt imejl adresu i kontakt telefon.

Donešen Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2017. godine sa Kalendarom obuka

11.10.2017

Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi,  na elektronskoj sjednici održanoj 05.10.2017. godine,  donio je Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2017. godine sa Kalendarom obuka.

Shodno Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2016/2017. godinu, Planom obuka za period oktobar – decembar 2017. godine,  planirane su obuke lokalnih službenika i namještenika na osnovu iskazanih potreba jedinica lokalne samouprave.

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”

27.06.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština su u Baru, za opštine južnog i u Bijelom Polju, za opštine sjevernog regiona organizovale dvodnevne seminare na temu “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”.

Donešen Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar – jun 2017. godine sa kalendarom obuka

14.02.2017

Kalendar-obuka-UZK-ZO-februar-jun-2017--fotoSavjet za obuku u lokalnoj samoupravi na četvrtoj sjednici održanoj 14.02.2017. godine,  donio je Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar – jun 2017. godine sa Kalendarom obuka.

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji

23.12.2016

obukaUprava za kadrove i Zajednica opština su u periodu oktobar-decembar 2016. godine organizovale tri regionalna seminara “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”, u Bijelom Polju, Tivtu i Podgorici.

Plan realizacije obuka za period oktobar – decembar 2016. godine

18.10.2016

Na predlog Uprave za kadrove i Zajednice opština, Savjet za obuku  u lokalnoj samoupravi donio je Plan realizacije obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2016. godine.

Kalendar realizacije obuka sadrži raspored, termine i mjesto održavanja obuka.

Detalje u vezi sa obukama možete naći u Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, gdje su jasno definisani ciljevi i ciljna grupa za svaku obuku. Opšti program možete naći, osim u Centru znanja na sajtu Zajednice opština  

Plan realizacije obuka za period maj-jul 2016. godine

26.04.2016

Uprava za kadrove i Zajednica opština pripremile su Plan realizacije obuka za period maj-jul 2016.godine.

Obuke su podijeljenje na osnovu dva programa: Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika i Programu obuke za sticanje i unaprjeđivanje znanja i vještina iz oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru.