Skupština Zajednice

Skupština je najviši predstavnički organ Zajednice. Skupštinu čine po dva predstavnika svake članice Zajednice i to: nosilac izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave i  predsjednik skupštine jedinice lokalne samouprave, kao predstavničkog organa građana. 

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda članova Skupštine na mandat od dvije godine i mogu biti ponovo birani.

 

Skupština Zajednice:

 donosi Statut Zajednice ;

 donosi strateška dokumenta, programe i planove rada;

 utvrđuje opšte smjernice za rad i djelovanje na ostvarivanju ciljeva Zajednice;

bira i razrješava predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine;

 bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora;

 donosi odluku o visini članarine;

 odlučuje o dodjeljivanju nagrada i priznanja za doprinos razvoju lokalne samouprave i ostvarivanju ciljeva Zajednice;

 razmatra godišnji izvještaj o radu Zajednice;

 razmatra godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju  Zajednice;

 donosi odluku o prestanku rada Zajednice;

 donosi Poslovnik o radu Skupštine;

 

 

Predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore

Predsjednik Skupštine Zajednice predstavlja Zajednicu u okviru nadležnosti Skupštine, i rukovodi radom Skupštine. 

Predsjednika Skupštine bira Skupština iz reda članova Skupštine na mandatni period od dvije godine.

Skupština ima dva potpredsjednika koje bira Skupština iz reda članova Skupštine na mandatni period od dvije godine.

Predsjednik i potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

 

 

Predsjednik Skupštine Zajednice je dr Ivan Vuković, Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, a funkciju potpredsjednika vrše Predsjednica Skupštine opštine Bijelo Polje, Nemša Omerhodžić i Predsjednik Skupštine opštine Tivat, Andrija Petković.

 

 

 

Članovi Skupštine Zajednice opština:

OPŠTINA PREDSJEDNIK TELEFON FAX
Podgorica dr Ivan Vuković, Predsjednik Skupštine Zajednice 020 664 333 020 664 444
SO Bar Milena Božović 030 301 427 030 301 424
Andrijevica Željko Ćulafić 051 230 690 051 243 171
SO Andrijevica Mladen Đukić 051 243 610 051 243 171
Bar Dušan Raičević 030 301 403 030 301 404
Berane Dragoslav Šćekić 051 231 973 051 233 357
SO Berane Novica Obradović 051 234 625 051 235 319
Bijelo Polje Petar Smolović 050 431 899 050 432 303
SO Bijelo Polje Nemša Omerhodžić 050 432 270 050 432 270
Budva Marko Bato Carević 033 403 812 033 451 257
SO Budva Krsto Radović 033 451 943 033 452 191
Gusinje Anela Čekić 051 250 157  
SO Gusinje Bujar Hasangjekaj 051 250 157  
Danilovgrad Zorica Kovačević 020 812 022 020 810 140
SO Danilovgrad Zoran Bošković 020 811 696 020 810 140
Žabljak Veselin Vukićević 052 360 102 052 360 102
SO Žabljak Vidoje Tomčić 052 361 969 052 361 969
Kolašin Milosav Bulatović 020 865 760 020 865 143
SO Kolašin Milan Đukić 020 865 176 020 865 143
Kotor Vladimir Jokić 032 325 862 032 304 736
SO Kotor Maja Mršulja 032 322 361 032 322 360
Mojkovac Ranko Mišnić 050 470 272 050 472 715
SO Mojkovac Dragomir Mrdak 050 473 339 050 472 715
Nikšić Marko Kovačević 040 213 072 040 213 096
SO Nikšić Nemanja Vuković 040 213 076 040 213 107
Petnjica Samir Agović 051 248 208 051 248 341
SO Petnjica Mehmed Meša Adrović 051 248 341 051 248 341
Plav Nihad Canović 051 251 420 051 252 581
SO Plav Jasmina Cikotić 051 251 127 051 252 581
Plužine Mijuško Bajagić 040 271 103 040 271 103
SO Plužine Petar Mitrić 040 271 103 040 271 103
Pljevlja Igor Golubović 052 321 305 052 300 188
SO Pljevlja Dragiša Sokić 052 323 010 052 321 277
Skupština Glavnog grada Podgorice dr Đorđije Suhih 020 665 075 020 665 064
Rožaje Rahman Husović 051 270 430 051 270 432
SO Rožaje Almir Avdić 051 271 102 051 271 102
Tivat Željko Komnenović 032 671 225 032 671 387
SO Tivat dr Andrija Petković 032 661 304 032 671 387
Ulcinj Aleksandar Dabović 030 412 050 030 412413
SO Ulcinj Hadži Sulejmani 030 412 116 030 411 150
Herceg Novi Stevan Katić 031 321 564 031 323 517
SO Herceg Novi Ivan Otović 031 322 456 031 322 562
Cetinje Aleksandar Kašćelan 041 231 755 041 231 142
Skupština Prijestonice Cetinje Dijana Dizdar 041 434 820 041 434 820
Šavnik Jugoslav Jakić 040 266 103 040 266 231
SO Šavnik Nadežda Kotlica 040 266 103 040 266 231