|
Skupština Zajednice

Skupština je najviši organ Zajednice. Skupštinu čine predstavnici lokalnih zajednica, i to: predsjednik skupštine opštine i predsjednik opštine. Skupštinu saziva i sjednicama predsjedava predsjednik Skupštine, ili, u slučaju spriječenosti, odsutnosti ili drugih razloga, sjednicu može sazvati i potpredsjednik. Skupština donosi odluke ukoliko je prisutno više od polovine ukupnog broja predstavnika članova Zajednice. Odluke se donose većinom glasova prisutnih predstavnika članova Zajednice, ukoliko za donošenje pojedinih odluka Statutom nije određena kvalifikovana većina. Način rada Skupštine utvrđuje se Poslovnikom Skupštine u skladu sa Statutom. Mandat Skupštine traje 4 godine.

Skupština Zajednice:

 donosi Statut;

 donosi strateška dokumenta, program i planove rada;

 razmatra i odlučuje o opštim pitanjima u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i djelatnosti Zajednice;

bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Skupštine;

 bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora;

 donosi odluku o visini članarine;

 donosi finansijski plan Zajednice;

 razmatra i usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice;

 razmatra i usvaja izvještaj o radu Zajednice;

 odlučuje o raspolaganju imovinom Zajednice;

 donosi odluku o učlanjenju u međunarodne asocijacije;

 donosi odluku o prestanku rada Zajednice;

 donosi Poslovnik o radu Skupštine;

 obavlja i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Zajednice.

Statut i odluku o prestanku rada Zajednice, Skupština donosi većinom glasova članova Skupštine.

Glasanje na Skupštini je javno, ukoliko članovi Skupštine drugačije ne odluče.

 

Predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore

Predsjednik Skupštine Zajednice predstavlja Zajednicu u okviru nadležnosti Skupštine, stara se o ostvarivanju ciljeva i programa Zajednice, saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Skupštine i stara se o izvršavanju odluka Skupštine i obavlja druge Statutom utvrđene poslove.

Predsjednik i potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Skupštini. Mandat predsjednika i potpredsjednika traje  2 godine.

 

Slavoljub Stijepovic

Predsjednik Skupštine Zajednice je Slavoljub Stijepović, Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, a potpredsjednici su predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić i predsjednik Skupštine Opštine Tivat Ivan Novosel,

 

 

 

 

 

 

Članovi Skupštine Zajednice opština:

OPŠTINA PREDSJEDNIK TELEFON FAX
Podgorica Slavoljub Stijepović, Predsjednik Skupštine Zajednice 020 664 333 020 664 444
Berane Dragoslav Šćekić,
Potpredsjednik Skupštine Zajednice
051 231 973 051 233 357
Tivat Ivan Novosel,
Potpredsjednik Skupštine Zajednice
032 661 304 032 661 304
Andrijevica Srđan Mašović 051 230 690 051 243 171
SO Andrijevica Zvonko Vuković 051 243 610 051 243 171
Bar dr Zoran Srzentić 030 301 403 030 301 404
SO Bar Radomir Novaković 030 301 427 030 301 424
SO Berane Goran Kiković 051 234 625 051 235 319
Bijelo Polje Aleksandar Žurić 050 431 899 050 432 303
SO Bijelo Polje Džemal Ljušković 050 432 270 050 432 270
Budva Dragan Krapović 033 403 812 033 451 257
SO Budva Veselin Marković 033 451 943 033 452 191
Gusinje Anela Čekić 051 250 157  
SO Gusinje Dženadin Radončić 051 250 157  
Danilovgrad Branislav Đuranović 020 812 022 020 810 140
SO Danilovgrad dr Miodrag Đurović 020 811 696 020 810 140
Žabljak Veselin Vukićević 052 360 102 052 360 102
SO Žabljak Vidoje Tomčić 052 361 969 052 361 969
Kolašin Željka Vuksanović 020 865 760 020 865 143
SO Kolašin Aleksandar Dožić 020 865 176 020 865 143
Kotor Vladimir Jokić 032 325 862 032 304 736
SO Kotor Dragica Perović 032 322 361 032 322 360
Mojkovac Dejan Medojević 050 470 272 050 472 715
SO Mojkovac Slavenko Blažević 050 473 339 050 472 715
Nikšić Veselin Grbović 040 213 072 040 213 096
SO Nikšić Radivoje Lala Nikčević 040 213 076 040 213 107
Petnjica Samir Agović 051 248 208 051 248 341
SO Petnjica Adnan Muhović 051 248 341 051 248 341
SO Plav Izet Hadžimušović 051 251 127 051 252 581
Plužine Mijuško Bajagić 040 271 103 040 271 103
SO Plužine Milutin Cicmil 040 271 103 040 271 103
Pljevlja Mirko Đačić 052 321 305 052 300 188
SO Pljevlja Tarik Gadžović 052 323 010 052 321 277
Skupština Glavnog grada Podgorice dr Đorđije Suhih 020 665 075 020 665 064
Rožaje Ejup Nurković 051 270 430 051 270 432
SO Rožaje Husein Kurtagić 051 271 102 051 271 102
Tivat  dr Snežana Matijević 032 671 225 032 671 387
Ulcinj Nazif Cungu 030 412 050 030 412413
SO Ulcinj Loro Nrekić 030 412 116 030 411 150
Herceg Novi Stevan Katić 031 321 564 031 323 517
SO Herceg Novi Andrija Radman 031 322 456 031 322 562
Cetinje Aleksandar Bogdanović 041 231 755 041 231 142
Skupština Prijestonice Cetinje Jovan Martinović 041 434 820 041 434 820
Šavnik Mijomir Vujačić 040 266 103 040 266 231
SO Šavnik Nadežda Kotlica 040 266 103 040 266 231