Skupština Zajednice

Skupština je najviši predstavnički organ Zajednice. Skupštinu čine po dva predstavnika svake članice Zajednice i to: nosilac izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave i  predsjednik skupštine jedinice lokalne samouprave, kao predstavničkog organa građana. 

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda članova Skupštine na mandat od dvije godine i mogu biti ponovo birani.

 

Skupština Zajednice:

 donosi Statut Zajednice ;

 donosi strateška dokumenta, programe i planove rada;

 utvrđuje opšte smjernice za rad i djelovanje na ostvarivanju ciljeva Zajednice;

bira i razrješava predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine;

 bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora;

 donosi odluku o visini članarine;

 odlučuje o dodjeljivanju nagrada i priznanja za doprinos razvoju lokalne samouprave i ostvarivanju ciljeva Zajednice;

 razmatra godišnji izvještaj o radu Zajednice;

 razmatra godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju  Zajednice;

 donosi odluku o prestanku rada Zajednice;

 donosi Poslovnik o radu Skupštine;

 

Predsjednik/ca Skupštine Zajednice predstavlja Zajednicu u okviru nadležnosti Skupštine, i rukovodi radom Skupštine. 

Predsjednika/cu Skupštine bira Skupština iz reda članova Skupštine na mandatni period od dvije godine.

Skupština ima dva potpredsjednika/ce koje bira Skupština iz reda članova Skupštine na mandatni period od dvije godine.

Predsjednik/ca i potpredsjednici/ce za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Funkciju predsjednice Skupštine Zajednice opština vrši dr Jelena Borovinić Bojović, predsjednica Skupštine Glavnog grada Podgorica, dok funkciju potpredsjednika vrše Milun Rmuš, predsjednik Skupštine opštine Berane i Miljan Marković, predsjednik Skupštine opštine Tivat.

 

 

 

 

Članovi Skupštine Zajednice opština:

OPŠTINA PREDSJEDNIK TELEFON FAX
Andrijevica Željko Ćulafić 051 230 690 051 243 171
SO Andrijevica Mladen Đukić 051 243 610 051 243 171
Bar Dušan Raičević 030 301 403 030 301 404
SO Bar Branislav Nenezić 030 301 427 030 301 424
Berane Vuko Todorović 051 231 973 051 233 357
SO Berane Milun Rmuš 051 234 625 051 235 319
Bijelo Polje Petar Smolović 050 431 899 050 432 303
SO Bijelo Polje Ernad Suljević 050 432 270 050 432 270
Budva Milo Božović 033 403 812 033 451 257
SO Budva Nikola Jovanović 033 451 943 033 452 191
Gusinje Sanel Balić 051 250 157  
SO Gusinje Bujar Hasangjekaj 051 250 157  
Danilovgrad Aleksandar Grgurović 020 812 022 020 810 140
SO Danilovgrad Predrag Pajović 020 811 696 020 810 140
Žabljak Radoš Žugić 052 360 102 052 360 102
SO Žabljak Ivan Popović 052 361 969 052 361 969
Zeta Mihailo Asanović 020 873 290 020 873 290
SO Zeta Nebojša Domazetović 020 873 290 020 873 290
Kolašin Petko Bakić 020 865 760 020 865 143
SO Kolašin Vasilije Bulatović 020 865 176 020 865 143
Kotor Vladimir Jokić 032 325 862 032 304 736
SO Kotor Maja Mršulja 032 322 361 032 322 360
Mojkovac Vesko Delić 050 470 272 050 472 715
SO Mojkovac Marko Janketić 050 473 339 050 472 715
Nikšić Marko Kovačević 040 213 072 040 213 096
SO Nikšić Nemanja Vuković 040 213 076 040 213 107
Petnjica Samir Agović 051 248 208 051 248 341
SO Petnjica Mehmed Meša Adrović 051 248 341 051 248 341
Plav Nihad Canović 051 251 420 051 252 581
SO Plav Alen Balić 051 251 127 051 252 581
Plužine Slobodan Delić 040 271 103 040 271 103
SO Plužine Petar Mitrić 040 271 103 040 271 103
Pljevlja dr Dario Vraneš 052 321 305 052 300 188
SO Pljevlja Jovana Tošić 052 323 010 052 321 277
Glavni grad Podgorica prof.dr Olivera Injac 020 664 333 020 664 444
Skupština Glavnog grada Podgorice dr Jelena Borovinić Bojović 020 665 075 020 665 064
Rožaje Rahman Husović 051 270 430 051 270 432
SO Rožaje Almir Avdić 051 271 102 051 271 102
Tivat Željko Komnenović 032 671 225 032 671 387
SO Tivat Miljan Marković 032 661 304 032 671 387
Tuzi Lindon Đeljaj 020 875 167 020 875 139
SO Tuzi Fadil Kajoshaj 020 875 167 020 875 139
Ulcinj Omer Barjaktari 030 412 050 030 412413
SO Ulcinj Ivana Popović 030 412 116 030 411 150
Herceg Novi Stevan Katić 031 321 564 031 323 517
SO Herceg Novi Ivan Otović 031 322 456 031 322 562
Cetinje Nikola Đurašković 041 231 755 041 231 142
Skupština Prijestonice Cetinje Milena Vujović 041 434 820 041 434 820
Šavnik Jugoslav Jakić 040 266 103 040 266 231
SO Šavnik Nadežda Kotlica 040 266 103 040 266 231