Transnacionalna i međuregionalna saradnja u fokusu 6-og sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore » brisel 02.06.2016

brisel 02.06.2016
brisel-02.06.2016.jpg