Kontakti

Lokacija Zajednice Opština Crne Gore

Mapa grada preko Google Maps

Poštanska adresa Zajednice je:

Zajednica Opština Crne Gore
Avda Međedovića 138
81000 Podgorica

Tel/faks: +382 20 675 244
+382 20 674 641

Imejl: uom@t-com.me

Generalni sekretar

Refik Bojadžić refik.bojadzic@uom.co.me

Pomoćnik Generalnog sekretara

Saša Šćekić – sasa.scekic@uom.co.me 

Pomoćnik Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Vanja Starovlah vanja.starovlah@uom.co.me

Finansiranje lokalne samouprave

Žana Đukić zana.djukic@uom.co.me

Prostorno planiranje, komunalne djelatnosti i životna sredina

Sanja Živković sanja.zivkovic@uom.co.me

Društvene djelatnosti i odnosi sa javnošću

Ivana Nedovićivana.nedovic@uom.co.me

Javne nabavke

Ivana Nedovićivana.nedovic@uom.co.me

Obuke lokalnih službenika

Jelena Borozanjelena.borozan@uom.co.me

Administrativni poslovi

Nada Mrdak nada.mrdak@uom.co.me