|
Kontakti

Lokacija Zajednice Opština Crne Gore

Mapa grada preko Google Maps

Poštanska adresa Zajednice je:

Zajednica Opština Crne Gore
Mitra Bakića 142
81000 Podgorica

Tel/fax +382 20 620 123
+382 20 620 097

e-mail: uom@t-com.me

Generalni sekretar

Refik Bojadžić refik.bojadzic@uom.co.me

Pomoćnik Generalnog sekretara

Saša Šćekić – sasa.scekic@uom.co.me 

Međunarodna saradnja

Vanja Starovlah vanja.starovlah@uom.co.me

Finansiranje lokalne samouprave

Žana Đukić zana.djukic@uom.co.me

Prostorno planiranje i komunalne djelatnosti

Sanja Živković sanja.zivkovic@uom.co.me

Odnosi sa javnošću i izdavačka djelatnost

Ivana Lalević ivana.lalevic@uom.co.me

Obuke lokalnih službenika

Jelena Borozanjelena.borozan@uom.co.me

Administrativni poslovi

Nada Mrdak nada.mrdak@uom.co.me