Promocija javne etike i dobre uprave na lokalnom nivou u fokusu 31. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope
19.10.2016

img_8985U Strazburu se od 19-21. oktobra 2016. godine održava 31. Sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (Kongres). Ovogodišnja tema koja je u fokusu rada Kongresa je „Etika i transparentnost na lokalnom i regionalnom nivou“.

U okviru ove teme Kongres će razmatrati dva izvještaja i to „Sprečavanje korupcije i promocija javne etike na lokalnom i regionalnom nivou“ i „Neprimjereno korišćenje administrativnih resursa u toku izbornih kampanja i uloga izabranih predstavnika sa lokalnog i regionalnog nivoa“. Članovi Kongresa će takođe razmatrati i Izvještaj o učešću žena na lokalnom i regionalnom nivou, kao i Strategiju Kongresa za borbu protiv radikalizacije na lokalnom nivou.

Na samom početku rada, Kongres je verifikovao nove delegacije zemalja članica za naredni četvorogodišnji mandat. Kongres je izabrao i novu predsjednicu –  Gudrun Mosler Tornstrom, koja je prva žena izabrana za predsjednicu Kongresa.

Sjednici Kongresa prisustvuje, ispred Delegacije Crne Gore u Kongresu, Dragoslav Šćekić, Predsjednik Opštine Berane i Vanja Starovlah, sekretar Delegacije.