Pomoćnici Generalnog sekretara

Generalni sekretar ima dva pomoćnika.

Pomoćnika generalnog sekretara, bira i razrješava Generalni sekretar na osnovu javnog konkursa na mandatni period od 4 godine.  Na  odluku o izboru pomoćnika  generalnog sekretara, saglasnost daje Upravni odbor. Pomoćnik generalnog sekretara odgovoran je Generalnom sekretaru i Upravnom odboru Zajednice opština.

Pomoćnik Generalnog sekretara za sistem lokalne samouprave

Funkciju pomoćnika Generalnog sekretara za sistem lokalne samouprave od 30. oktobra 2015. godine vrši  Saša Šćekić dipl. pravnik.

Sasa 1Saša Šćekić, rođen 21.01.1976. godine u Beranama. Pravni fakultet završio u Podgorici. U  Zajednici opština od novembra 2002.godine. obavljao poslove stručnog saradnika, samostalnog savjetnika II i samostalnog savjetnika I za sistem lokalne samouprave.

Telefon: +382 20-675-244
Mejl: sasa.scekic@uom.co.me

 

 

 

 

Pomoćnik Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Funkciju Pomoćnika generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije od 14. decembra 2017. godine vrši  Vanja Starovlah  dipl. ekonomista.

Vanja Starovlah je rođena 20.09.1973. godine u Pljevljima. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. U Zajednici opština je od jula 2000. godine i obavljala je poslove savjetnika za međunarodnu saradnju i sekretara za evropske integracije i medjunarodnu saradnju. Sekretar je Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Zajednice opština Crne Gore; Delegacije Zajednice opština Crne Gore u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera Zajednice opština. Takođe je član Mreže EU menadžera jugoistočne Evrope, član Upravnog odbora Mreže asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope (NALAS) i član Mreže za bratimljenje gradova Savjeta evropskih opština i regiona (CEMR).

Koautor je publikacija „Raspoloživi fondovi za finansiranje opštinskih projekata“, „Katalog razvojnih projekata lokalnih samouprava u Crnoj Gori“ i „Bratimljenje“.

e-mail: vanja.starovlah@uom.co.me