Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština iz svog sastava.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor obavlja kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Zajednice, najmanje jednom godišnje.

Izvještaj o kontroli Nadzorni odbor podnosi Upravnom odboru i Skupštini.

 

dejan mandic

Predsjednik Nadzornog odbora je Dejan Medojević, predsjednik opštine Mojkovac, a članovi su predsjednik Opštine Žabljak Veselin Vukićević i predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović.

 

 

 

 

 

 

Sastav Nadzornog odbora:

 

OPŠTINA PREDSJEDNIK TELEFON FAX
Mojkovac Dejan Medojević 050 470 272 050 472 715
Žabljak Veselin Vukićević 052 360 102 052 360 102
Danilovgrad Branislav Đuranović 020 812 022 020 810 140