Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština iz svog sastava.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor obavlja kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Zajednice, najmanje jednom godišnje.

Izvještaj o kontroli Nadzorni odbor podnosi Upravnom odboru i Skupštini.

 

 

Sastav Nadzornog odbora:

 

OPŠTINA PREDSJEDNIK TELEFON FAX