Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština iz svog sastava.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor obavlja kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Zajednice, najmanje jednom godišnje.

Izvještaj o kontroli Nadzorni odbor podnosi Upravnom odboru i Skupštini.

 

Predsjednik Nadzornog odbora je Veselin Vukićević predsjednik Opštine Žabljak, a članovi su predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović i potpredsjednik Skupštine opštine Tivat Ivan Novosel.

 

 

 

 

 

 

Sastav Nadzornog odbora:

 

OPŠTINA PREDSJEDNIK TELEFON FAX
Žabljak Veselin Vukićević 52 360 102 052 360 102
Petnjica Samir Agović 051 248 208 051 248 341
SO Tivat Ivan Novosel 032 661 304 032 671 387