|
Naslovna strana

Svjetska banka u posjeti Zajednici opština Crne Gore

17.11.2017

Zajednicu opština Crne Gore danas su posjetili predstavnici Tima Svjetske banke koji radi na funkcionalnoj analizi Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove. Svetlana Proskurovska, viši specijalista za javni sektor i vođa ovog tima i Vladimir Vlajković, konsultant za pitanja upravljanja javnim sektorom razgovarali su sa Generalni sekretarom Zajednice opština Refikom Bojadžićem i njegovim saradnicima na temu reforme lokalne samouprave, prioritetnim problemima/pitanjima njenog razvoja, te ulogom Ministarstva za javnu upravu i Uprave za kadrove na ovom planu.

Održana zajednička sjednica Odbora za prostorno planiranje i Odbora za društvene djelatnosti

07.11.2017

Odbor za prostorno planiranje i Odbor za društvene djelatnosti održali su 07.11.2017. godine u Podgorici zajedničku sjednicu kojoj su prisustvovali i članovi Radne grupe za izradu Modela odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja.

Na sjednici su razmatrana dva akta, i to: Nacrt Modela Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja i Nacrt Modela Odluke о godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.

Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama

03.11.2017

U Podgorici je 02. i 03. novembra 2017. godine održana konferencija „Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama“, u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Konferencija, koja je dio projekta koji Misija OEBS-a u Crnoj Gori implementira od septembra 2015. godine, uz podršku Stalne misije Francuske pri OEBS-u, pružila je priliku da se predstave rezultati projekta i podstakne diskusija na temu prevencije ranih prisilnih brakova u regionu.

JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE

03.11.2017

Uprava za kadrove je, u cilju realizacije akreditovanog „PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA“, objavila javni poziv za predavače i ispitivače. Ovo je prvi Program obrazovanja Uprave za kadrove koji će polaznicima omogućiti da kvalifikuju svoje kompetencije u ovoj oblasti.

Poziv za predavače i ispitivače je upućen svim zainteresovanim licima, profesorima univerziteta, državnim i lokalnim službenicima, kao i svima onima koji posjeduju znanja iz određenih oblasti i vještine potrebne predavaču/ispitivaču.

Posjeta Asocijacije kineskih gradova međunarodnog prijateljstva (CIFCA) Zajednici opština Crne Gore

26.10.2017

Delegacija kineske Asocijacije za međunarodno prijateljstvo gradova (CIFCA), koju je predvodio Šing Boming, generalni sekretar Asocijacije sa saradnicima, boravila je u Crnoj Gori u periodu od 23. do 25. oktobra 2017. godine. Kineska Asocijacija za međunarodno prijateljstvo gradova je asocijacija koja se fokusira na promociju razmjene i saradnje između kineskih gradova i pokrajina sa gradovima u drugim zemljama. Sve kineske pokrajine i glavni gradovi su članovi asocijacije.

Održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave

23.10.2017

Odbor za razvoj lokalne samouprave na sjednici održanoj 23. oktobra 2017. godine razmatrao je Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima i Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi i prispjele primjedbe i predloge od strane jedinica lokalne samouprave.

Odbor je analizirao prispjele stavove, primjedbe i predloge jedinica lokalne samouprave koje su dostavljene Zajednici opština povodom predmetnih zakonskih projekata i pripremio odgovarajuće Izjašnjenje.

On-line seminar o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

20.10.2017

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), u okviru svoje e-Akademije, organizuje 4-nedeljni besplatni on-line seminar o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou u period od 6. novembra do 4. decembra 2017. godine. Seminar je na engleskom jeziku. Više o seminaru možete saznati putem brošure koja se nalazi u prilogu kao i promotivnog videa na linku https://youtu.be/D0_ANe91Tlk.

Prijavu za pohađanje on-line seminara možete dostaviti na sanja.zivkovic@uom.co.me najkasnije do 31. oktobra 2017. godine. U prijavi obavezno naznačite ime, zvanje, kontakt imejl adresu i kontakt telefon.

U novim prostorijama do novih uspjeha

20.10.2017

Poštovani prijatelji, uvaženi saradnici,

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da Zajednica opština počev od 16.10.217. godine posluje na novoj adresi u Podgorici ul. Avda Međedovića 138, Stari Aerodrom, preko puta tržnog centra “Forum”.

Novi kontakt telefoni Zajednice opština su:

020/675-244 i 674-641

Kontakt imejl Zajednice opština ostaje nepromijenjen: uom@t-com.me

Odgovor predsjednika Upravnog odbora Zajednice opština g-dina Aleksandra Bogdanovića povodom Inicijative opština: Herceg Novi, Kotor, Budva i Kolašin za sazivanje hitne sjednice Upravnog odbora

25.09.2017

Odgovor predsjednika Upravnog odobra

Zajednica opština u emisiji RTCG „Okvir“

24.09.2017

Predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata je, nakon utvrđivanja od strane Vlade Crne Gore 31.08.2017. godine, izazvao veliko interesovanje javnosti, budući da se radi o refomskom propisu koji uvodi značajne novine u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata. Vlada je Predlog Zakona dostavila na razmatranje i usvajanje Skupštini Crne Gore, koja će ovim povodom održati sjednicu 26.09.2017. godine na kojoj je jedina tačka dnevnog reda – Predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.