Naslovna strana

Predstavljen projekat „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda“

22.02.2019

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Udruženja za unapređenje, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, organizovan je promotivni događaj projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi”, na temu „Efikasna organizacija i efektivno upravljanje sistemima za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda”. Događaj je održan 21. februara 2019.godine, u hotelu “Podgorica”.

Modeli lokalnih akata na unapređenju saradnje sa građanima i NVO

07.02.2019

Centar za razvoj nevladinih organizacija, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva, pripremili su 6 modela akata, i to:

  • Model “Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova”;
  • Model “Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama”;
  • Model “Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;
  • Model “Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknada”;
  • Model “Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i
  • Aneks Modela “Poslovnik o radu Skupštine Opštine”.

NALAS-ov Izvještaj o indikatorima fiskalne decentralizacije

05.02.2019

Iz štampe je izašlo sedmo izdanje NALAS-ovog Izvještaja o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi koji ima za cilj da kreatorima politika i analitičarima pruži pouzdane i uporedive podatke o opštinskim finansijama, te da ažurira informacije o međuvladinim fiskalnim politikama u zemljama jugoistočne Evrope.

Izvještaj je podijeljen u četiri poglavlja. U prvom poglavlju je dat pregled pojmova koji se koriste u Izvještaju, kao i definicije pojedinih osnovnih metodoloških pitanja. Drugo poglavlje sadrži pregled strukture i funkcija lokalnih samouprava u regionu. U trećem poglavlju predstavljeno je stanje izabranih makroekonomskih i indikatora fiskalne decentralizacije. Četvrto poglavlje se fokusira na razvoj međuvladinih finansijskih politika u svakoj zemlji, odnosno članici NALAS-a.

Dr Ivan Vuković izabran za predsjednika Skupština Zajednice opština

25.01.2019

Šesta sjednica Skupštine Zajednice opština održana je 25.01.2019. godine u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Skupštine Zajednice.

Na sjednici je verifikovan novi sastav Skupštine Zajednice, nakon lokalnih izbora održanih tokom 2018. godine u većini jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori. Skupštinu Zajednice čine po dva predstavnika svake članice, i to: predsjednik opštine/gradonačelnik, kao nosilac izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave i predsjednik skupštine jednice lokalne samouprave, kao predstavničkog organa građana (ukupno 46 članova).

Održana XVII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

25.01.2019

Upravni odbor Zajednice opština održao je 25.01.2019. godine u Podgorici redovnu XVII sjednicu kojom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor je, na predlog Generalnog sekretara, razmatrao i utvrdio Predlog Odluke o visini članarine za finansiranje rada Zajednice opština Crne Gore. Imajući u vidi da je osnovica za utvrđivanje visine članarine koju plaćaju članice Zajednice dio poreza na dohodak fizičkih lica koji se ustupa jedinicama lokalne samouprave, te da je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, koji je u primjeni od 15.01.2019. godine, na drugačiji način uređeno ustupanje dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama zasnovano na regionalnom principu, to je bilo neophodno donijeti novu odluku i pitanje utvrđivanja visine članarine koju plaćaju opštine uskladiti sa Zakonom i novim okolnostima u kojim posluju opštine. Predlogom Odluke značajno se umanjuje visina članarine koju plaćaju opštine u odnosu na dosadašnji iznos, a zadržava procentualno učešće opština u finansiranju Zajednice kao do sada. Predlog Odluke dostavljen je Skupštini Zajednice opština na razmatranje i donošenje.

Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave

23.01.2019

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 42/02, 28/04 i 75/05; „Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10);
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Zajednica opština se obratila Premijeru

17.01.2019

Sve prisutnija praksa u postupanju organa državne uprave je da u pripremi zakona i drugih propisa i strateških dokumenata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte odnosno predloge tih akata ne dostavljaju opštinama, odnosno Zajednici opština na izjašnjenje, a što je imperativna obaveza utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Predstavnici Zajednice opština učestvovali u radu Odbora Skupštine CG

28.12.2018

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore održao je konsultativno saslušanje na temu „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Sjednici Odbora prisustvovali su ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović i sekretar Ministarstva Zoran Tomić, Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić i predsjednik Odbora za prostorno planiranje Zajednice opština Nebojša Adžić, kao i predstravnici Inžinjerske komore Dragan Žarković i Miodrag Maraš.

Dvadeset peti broj biltena „Naša zajednica“

26.12.2018

Iz štampe je izašao dvadeset peti broj biltena Zajednice opština „Naša zajednica“.

U ovom broju biltena objavljene su najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u posljednjem kvartalu ove godine. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Dušanom Raičevićem, predsjednikom Opštine Bar o najznačajnijim aktivnostima koje će biti u fokusu njegovog četvorogodišnjeg mandata.

Održana XVI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

21.12.2018

Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, na sjednici održanoj 21.12.2018. godine u Podgorici, razmatrao je više pitanja i donio odluke iz svoje nadležnosti. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić.