|
Naslovna strana

Održivo upravljanje vodama u fokusu ovogodišnje Konferencije dunavskih voda

19.05.2017

Godišnja Konferencija dunavskih voda, održana u Beču od 17-19. maja, okupila je  gradonačelnike jugoistočne Evrope da razgovaraju o temama vezanim za održivo upravljanje vodama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, kao i rešavanju izazova u finansiranja usluga vodosnadijevanja. Konferencija je organizovana od strane partnera NALAS -a: IAWD-a, GIZ-a i Svjetske banke.

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”

18.05.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština su u Baru, za opštine južnog i u Bijelom Polju, za opštine sjevernog regiona organizovale dvodnevne seminare na temu “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”.

NAJAVA: GENERALNA SKUPŠTINA NALAS-a – Održivo upravljanje vodama na agendi predsjednika opština jugoistočne Evrope

15.05.2017

XII Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), zajedno sa godišnjom Konferencijom o vodama Dunava okupiće od 17-19. maja 2017. godine, u Beču, Austrija, gradonačelnike/predsjednike opština iz jugoistočne Evrope radi razmatranja pitanja održivog upravljanja vodama i pružanja kvalitetnih usluga svojim građanima. Kao dio konferencijskog programa, NALAS će održati trening sesiju o Ulozi lokalnih samouprava u investicionom planiranju i unapređenju kvaliteta rada u pružanju usluga vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, dok će gradonačelnici/predsjednici opština i predstavnici asocijacija lokalnih vlasti imati obraćanja tokom različitih radionica dvodnevnog programa konferencije.

Sjednicu Generalne skupštine NALAS-a, otvoriće 19. maja aktuelni predsjednik NALAS-a, g. Naim Ismajli, zatim, g-đa Breda Pecan, potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i dr Franc Šauzberger, specijalni savjetnik Komesara Hana. Delegati će razmatrati rad NALAS-a tokom 2016. godine i Plan rada za 2017. godinu, kao i novi Strateški plan za period 2018-2022. Dvije važne platforme biće, takođe, usvojene na sjednici Generalne skupštine: jedna o Zapadnom Balkanu i agendi proširenja Evropske unije, kao i ulozi lokalnih vlasti i njihovih asocijacija kao ključnih učesnika u procesu EU integracija, dok će druga dati odgovore na potrebe razvoja kapaciteta u oblasti vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama u regionu jugoistočne Evrope.

Utvrđen Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji

27.04.2017

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dostavilo Zajednici opština Predlog Zakona o planiranju i izgradnji, sa zahtjevom za dostavu eventualnih primjedbi i sugestija. Kako je Zakon o planiranju i izgradnji jedan od najznačajnijih propisa za lokalnu samoupravu i kako se Predlogom Zakona uvode brojne novine koje će značajno uticati na funkcionisanje i finansijsku održivost lokalnih samouprava, Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština je, na osnovu pristiglih sugestija iz opština, na sjednici održanoj 13. aprila 2017. godine u Podgorici pripremio jedinstveno Izjašnjenje na Predlog Zakona o planiranju i izgradnji i dostavio Ministarstvu održivog razvoja i turizma na dalje postupanje.

Javni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave za učestvovanje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

26.04.2017

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i u narednom trogodišnjem periodu cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i nevladinog sektora u regiji Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija nevladinog sektora (NVO) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama.

Konstituisan Odbor za društvene djelatnosti Zajednice opština

07.04.2017

U Podgorici je 7. aprila 2017. godine održana prva/konstitutivna sjednica Odbora za društvene djelatnosti u novom sazivu.

Za predsjednicu Odbora izabrana je Saida Čikić, sekretarka Sekrtarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, a za potpredsjednicu Odobra Ivana  Vučinić, pomoćnica sekretara za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorica.

Migracije, učešće građana i lokalna i regionalna demokratija u fokusu 32. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

30.03.2017

KLRVE_foto1U Strazburu se od 28. do 30. marta 2017. godine održava 32. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (KLRVE).

U fokusu 32. sjednice Kongresa su bili uloga lokalnih vlasti koje se suočavaju sa migracijma u prihvatu i integraciji migranata, učešće građana na lokalnom i regionalnom nivou, kao i stanje lokalne i regionalne demokratije u Evropi.

Izvještaj o uporednoj analizi upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu

23.03.2017

Izvještaj o uporednoj analizi u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu je pripremljen sa ciljem da se predstavi uvid u trenutnu situaciju upravljanja čvrstim otpadom na nacionalnom i lokalnom nivou u zemljama jugoistočne Evrope čije asocijacije su članice NALAS mreže. U izvještaju je, takođe, procjenjen napredak kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou u odnosu na uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja čvrstim otpadom u odnosnu na 2014. godinu kao polaznu. Izvještaj je pripremila Radna grupa za upravljanje čvrstim otpadom i vodama Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS).

Uloga lokalnih samouprava važna u procesu pristupanja EU

22.03.2017

Foto konferencija 22 martProces evropske integracije nosi koristi, ali i obaveze, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou i zato je važno da lokalne samouprave budu sastavni dio svih strategijskih planova i aktivnosti i partner u njihovom efikasnom i kvalittenom sprovođenju, poručio je ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović na konferenciji “Lokalne samouprave i evropski poslovi“.

Održana sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave

08.03.2017

odbor za fin. mart 2017Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština održao je 08. marta 2017. godine u Podgorici treću sjednicu u proširenom sastavu.