NAJAVA: GENERALNA SKUPŠTINA NALAS-a – Održivo upravljanje vodama na agendi predsjednika opština jugoistočne Evrope
15.05.2017

XII Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), zajedno sa godišnjom Konferencijom o vodama Dunava okupiće od 17-19. maja 2017. godine, u Beču, Austrija, gradonačelnike/predsjednike opština iz jugoistočne Evrope radi razmatranja pitanja održivog upravljanja vodama i pružanja kvalitetnih usluga svojim građanima. Kao dio konferencijskog programa, NALAS će održati trening sesiju o Ulozi lokalnih samouprava u investicionom planiranju i unapređenju kvaliteta rada u pružanju usluga vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, dok će gradonačelnici/predsjednici opština i predstavnici asocijacija lokalnih vlasti imati obraćanja tokom različitih radionica dvodnevnog programa konferencije.

Sjednicu Generalne skupštine NALAS-a, otvoriće 19. maja aktuelni predsjednik NALAS-a, g. Naim Ismajli, zatim, g-đa Breda Pecan, potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i dr Franc Šauzberger, specijalni savjetnik Komesara Hana. Delegati će razmatrati rad NALAS-a tokom 2016. godine i Plan rada za 2017. godinu, kao i novi Strateški plan za period 2018-2022. Dvije važne platforme biće, takođe, usvojene na sjednici Generalne skupštine: jedna o Zapadnom Balkanu i agendi proširenja Evropske unije, kao i ulozi lokalnih vlasti i njihovih asocijacija kao ključnih učesnika u procesu EU integracija, dok će druga dati odgovore na potrebe razvoja kapaciteta u oblasti vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama u regionu jugoistočne Evrope.

 „EU je o ljudima, za ljude i oko ljudi. Lokalne samouprave su mjesto gdje  ljudi žive, rade, susreću se, ostvaruju veze, direktno se povezuju sa vlastima i javnom administracijom! Uspješnost funkcionalnog pristupa „odozdo prema gore“ zavisi od efektivne koordinacije i saradnje između lokalnog i centralnog nivoa vlasti“, naznačeno je u Platformi NALAS-a o EU integracijama. Platforma predlaže nekoliko načina uspostavljanja i vođenja dijaloga, kao što su: obraćanje Evropskoj komisiji od strane tehničkih ili administrativnih jedinica u ime asocijacija lokalnih vlasti i lokalnih samouprava, Evropska parlamentarna radna grupa, Dani saradnje sa zapadnim Balkanom, i sugestije za EU instrumente podrške, koji bi osnažili uključivanje lokalnih samouprava i njihovih asocijacija.

Na osnovu rotacionog sistema predsjedovanja, g. Mićo Micić, Gradonačelnik Bijeljine, Bosna i Hercegovina, treba da preuzme ulogu predsjednika NALAS-a, koji će voditi Mrežu narednih godinu dana.

Kontakt osoba za dodatne informacije je g-đa Jelena Janevska, menadžer znanja i komunikacija NALAS-a (janevska@nalas.eu, ++389 70 280 582, www.nalas.eu).