Saradnja sa državnim i drugim organima

Održan okrugli sto na temu „Kroz eliminisanje biznis barijera na lokalnom nivou podstaći razvoj biznisa”

15.06.2012

U Ulcinju je 14. juna, u organizaciji Montnegro Biznis Alijanse (MBA), Zajednice opština Cne Gore i učešće Opštine Ulcinj, organizovan Okrugli sto na temu „Kroz eliminisanje biznis barijera na lokalnom nivou podstaći razvoj biznisa“.

Na Okruglom stolu su učestvovali privrednici iz Opštine Ulcinj, kao i predstavnici njihovih udruženja i asocijacija.

Učesnike je pozdravio Predsjednik opštine Ulcinj, g-din Nazif Cungu koji je govorio o aktivnostima koje realizuje i budućim inicijativama i aktivnostima koje će ova opština preduzeti na planu uklanjanja barijera i stvaranja uslova za razvoj biznisa.

Održana sjednica Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave

13.06.2012

Danas je, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, održana sjednica Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave, kojom je predsjedavao ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.

Koordinacioni odbor je razmatrao niz dokumenata i preporuka koje se odnose na proces jačanja i razvoja lokalne samouprave. Posebna pažnja je posvećena rezultatima predstavljenim kroz prvi kvartalni izvještaj o implementaciji Akcionog plana za reformu lokalne samouprave za 2012. godinu i tom prilikom razmatran je stepen realizovanih obaveza, kao i dinamika za naredni period.

Održane obuke u Baru i Bijelom Polju na temu “Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi”

17.04.2012

 Uprava za kadrove je, u saradnji sa Zajednicom opština, nastavila sa realizacijom obuka  na temu „Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi“.

Obuke su održane u Baru 06. aprila 2012. godine, za opštine primorskog regiona, i u Bijelom Polju 11. aprila 2012. godine, za opštine sjevernog regiona.

Obuci u Baru prisustvovalo je 13 polaznika  iz opština: Bar, Herceg Novi, Budva, Kotor i Tivat, dok je obuci u Bijelom Polju  prisustvovalo  9 polaznika  iz opština: Bijelo Polje, Kolašin, Pljevlja i Berane.

Utvrđivanje potreba za obukom u lokalnoj samoupravi

10.04.2012

Zajednica opština Crne Gore u saradnji sa Upravom za kadrove sačinila je Upitnik radi utvrđivanja potreba za obukom u lokalnoj samoupravi za 2012. godinu.

Upitnik ima svrhu da posluži kao insrument za analiziranje potreba za obukom svih kategorija zaposlenih u lokalnoj samoupravi i za organizovanje obuka prema njihovim potrebama.

Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi, će na osnovu rezultata dobijenih iz Upitnika, donijeti planove obuka koje će se do kraja tekuće godine realizovati .

Glavni administratratori treba da obezbijede popunjavanje Upitnika od strane zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i da se isti dostave Upravi za kadrove, najkasnije do 18. aprila 2012. godine.

Predstavljene aktivnosti na pružanju pomoći u izradi Lokalnih energetskih planova

06.04.2012

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore, Ministarstva ekonomije i UNDP-ja u Podgorici je 06.04.2012. godine održan sastanak posvećen pružanju stručne pomoći lokalnim zajednicama u procesu pripreme Lokalnih energetskih planova.

Sastanku su, pored predsjednika opština, prisustvovali i predstavnici lokalnih samouprava zaduženih za koordinaciju aktivnosti na izradi ovih dokumenata. Generalni sekretar Rajko Golubović uvodnim izlaganjem napravio je kratak osvrt na aktivnosti koje su prethodile zajedničkom sastanku i pripremi Modela Lokalnog energetskog plana.

Obuka “Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi”

03.04.2012

U Podgorici je 2. aprila 2012. godine u Upravi za kadrove za zaposlene u lokalnoj samoupravi organizovana obuka na temu „Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi“.

Ova obuka je organizovana u okviru realizacije Plana obuka za lokalnu samoupravu koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi za period februar-april 2012. godine.

Obuka je organizovana za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i opštine: Nikšić, Danilovgrad, Plužine i Šavnik.

Predavači na obuci bili su Dragiša Pešić, član Senata Državne revizorske institucije i Nikola Vukićević, samostalni savjetnik u Državnoj revizorskoj instituciji.

Seminar za primorske opštine “Radni odnosi”

06.03.2012

 Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština organizovala je u Budvi  05.03. 2012.godine  seminar na temu „Radni odnosi“ za opštine primorskog regona: Herceg Novi, Kotor, Tivat,Budvu, Bar, Ulcinj i Prijestonicu Cetinje. Seminar je organizovan  na zahtjev opštine Budva koji je podržan od ostalih jedinica lokalne samouprave.

Predavači na seminaru su bili Branislav Vujović, glavni upravni inspektor i Čedo Kaluđerović, upravni inspektor I.

Održan IV sastanak Tehničke pomoći za izradu Strateškog plana razvoja u sklopu implementacije Zakona o regionalnom razvoju

05.03.2012

Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i EU Projektom tehničke pomoći jedinicama lokalne samouprave, održalo je danas četvrti radni sastanak sa predstavnicima opština, vezano za tehničku pomoć izradi strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave, kao važnog elementa u implementaciji Zakona o regionalnom razvoja.

Obuka “Plan integriteta”

02.03.2012

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština nastavlja sa realizacijom Plana obuke za lokalnu samoupravu za period februar – april 2012. godine, koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi.

Obuka na temu Plan integriteta je održana 01. marta 2012. godine u Podgorici u zgradi Uprave za kadrove, za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i opštine Nikšić, Danilovgrad, Plužine i Šavnik. Obuka je bila namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima, ovlašćenim licima za rad sa strankama u postupku.

Održana VI sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi

27.01.2012

U Podgorici je 26. januara 2012. godine, u prostorijama Uprave za kadrove, održana  VI sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Sjednicom Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi predsjedavao je Gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Bogdanović. Gradonačelnik Bogdanović je izabran za  Predsjednika Skupštine Zajednice opština  23. decembra 2011. godine, po osnovu koje funkcije će u narednom  periodu obavljati i funkciju Predsjednika Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.