Obuka “Plan integriteta”
02.03.2012

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština nastavlja sa realizacijom  Plana obuke za lokalnu samoupravu za period februar – april 2012. godine, koji je donio  Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi.

Obuka na temu Plan integriteta je održana 01. marta 2012. godine u Podgorici u zgradi Uprave za kadrove, za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i opštine Nikšić, Danilovgrad, Plužine i Šavnik. Obuka je bila namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima, ovlašćenim licima za rad sa strankama u postupku.

Predavač na obuci je bila dr Vesna Ratković, direktorica Uprave za antikorupcijsku inicijativu.

Cilj ove obuke je bio podizanje svijesti o značaju borbe protiv korupcije i opredijeljenosti opština da sprovode mjere u cilju otkrivanja i suzbijanja korupcije i izrada planova integriteta koji podrazumijevaju identifikovanje struktura i procedura koje su izložene riziku od zloupotrebe ovlašćenja i uspostavljanje procedura i standarda koji pospješuju integritet i ujedno smanjuju rizik od korupcije.

Obuci je prisustvovalo 17 polaznika.