Potpisan Sporazum o saradnji između Ministarstva javne uprave, Uprave za ljudske resurse i Zajednice opština
07.12.2022

Usavršavanje lokalnih službenika i namještenika preduslov je za uspješno sprovođenje reformi sistema lokalne samouprave, što u krajnjem doprinosi kvalitetnijem pružanju usluga građanima na lokalnom nivou, poručeno je danas sa potpisivanja Sporazuma o saradnji.

Sporazum o saradnji između Ministarstva javne uprave, Uprave za ljudske resurse i Zajednice opština potpisali su ministar javne uprave, Marash Dukaj, v.d. direktora Uprave za ljudske resurse Đuro Nikač i v.d. generalnog sekretara Zajednice opština, Refik Bojadžić. Ovim Sporazumom formalizovana je i osnažena saradnja između tri ključna partnera  na polju razvoja ljudskih resursa na lokalnom nivou.

„Još od početaka rada 43. Vlade, jedan od prioriteta je ulaganje u ljudske resurse. Ovo je i preporuka Evropske komisije, ali i zahtjevna tema koja podrazumijeva saradnju na svim nivoima. Potvrda takve saradnje relevantnih institucija jeste i današnje potpisivanje Sporazuma“, kazao je ministar Marash Dukaj.

Ministar Dukaj je istakao da Zajednica opština, kao inicijator potpisivanja ovog Sporazuma, ima važnu ulogu da okupi, istraži i podrži potrebe i interese svih lokalnih samouprava,dok je Uprava za ljudske resurse glavni partner na unapređivanju procesa stručnog usavršavanja naših službenika.

„Cilj je, da se shodno potrebama osnaže opštine da efikasno upravljaju svojim ljudskim resursima. Stoga, u namjeri da podržimo ove procese, pristupamo danas potpisivanju Sporazuma o saradnji“, istakao je ministar Dukaj. Dodao je da će sve aktivnosti definisane Sporazumom dobiti dodatnu snagu i institucionalnu podršku ponovnim uspostavljanjem Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi, koji će utvrđivati, unapređivati i pratiti realizaciju programa obuka.

V.d. direktora Uprave za ljudske resurse Đuro Nikač je kazao da će Uprava za ljudske resurse nastaviti da pruža kontinuiranu podršku stručnom osposobljavanju i usavršavanje državnih i lokalnih službenika.

„Imamo zajednički cilj, volju i opredeljenje da mobilišemo sve svoje resurse, kako bi i u narednom periodu putem novih instrumenta za obuku i edukaciju u prvom redu kroz Ilias platformu, obezbijedili jačanje administrativnih kapaciteta službenika na centralnom i lokalnom nivou“, kazao je Nikač.

V.d. Generalnog sekretara Zajednice opština, Refik Bojadžić, kazao je da je ulaganje u jačanje kapaciteta lokalnih službenika i namještenika najbolji doprinos onome što težimo – da građani dobiju što kvalitetnije usluge na lokalnom nivou.

„Rad na usavršavanju lokalnih službenika i namještenika je prepoznat kao veoma važan u pravcu naših nastojanja da brže koračamo ka zajednici evropskih naroda“, istakao je Bojadžić i dodao da je Zajednica opština u tom pravcu uložila značajna sredstva na uspostavljanju i opremanju prostora za potrebe Centra za obuku, kojim će se unaprijediti rad na planu obuka i jačanju kapaciteta opština.

Ovim činom dat je dodatni impuls da se zajedničkim naporima doprinese da lokalne samouprave efikasnije odgovore onome što su njihove zakonom utvrđene obaveze, zaključeno je od strane potpisnika.

Sporazum o saradnji (PDF)