|
Obuke lokalne samouprave

Obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“

16.01.2015

obuke bijelo poljeU Bijelom Polju je od 24. do 26. decembra 2014. godine i od 14. do 16. januara 2015. godine održana obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“. Obuku je organizovala Zajednica opština Crne Gore, uz podršku Uprave za kadrove, a na zahtjev jedinica lokalne samouprave sa sjevera Crne Gore.

Cilj obuke je unapređenje kapaciteta opština iz sjevernog regiona Crne Gore za pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz IPA fondova.

Prevencija korupcije na lokalnom nivou kroz jačanje transparentnosti, profesionalnosti i odgovornosti

15.10.2014

IMG_20141017_160219Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove organizovale su 15. oktobra 2014. godine obuku na temu „Prevencija korupcije na lokalnom nivou kroz jačanje transparentnosti, profesionalnosti i odgovornosti“ za opštine sjevernog regiona.

Tokom obuke učesnici su bili u prilici da se bliže upoznaju sa ovom aktuelnom temom, a naročito: zakonskim propisima kojima se ostvaruje princip o javnosti i transparentnosti, odgovornosti i profesionalizma u radu u lokalnoj samoupravi, sprječavanju sukoba interesa, političkoj neutralnosti i nepristrasnosti u vršenju poslova, zabrani primanja poklona, zaštiti službenika od neopravdanog prestanka radnog odnosa za slučaj prijave korupcije ili krivičnog djela koje ima obilježje korupcije i dr.

Obuka na temu “Kancelarijsko poslovanje”

17.06.2014

obuka - kancelarijsko poslovanje jun2014Zajednica opština, u saradnji sa Upravom za kadrove, a u okviru realizacije Plana obuka za lokalnu samoupravu za period april – jul 2014. godine, organizovala je obuku na temu „Kancelarijsko poslovanje“.

Za opštine centralnog regiona Crne Gore, obuka je realizovana 03.juna u Danilovgradu, gdje je prisustvovalo 40 polaznika, dok je u Baru, za opštine primorske oblasti, obuka organizovana 17. juna, a bilo je prisutno 20 polaznika.

Obuke na temu „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

14.05.2014

DSC_0036Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, a u okviru realizacije Plana obuka za lokalnu samoupravu za period april – jul 2014. godine, organizovala obuke na temu „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Za opštine sjevernog regiona Crne Gore, obuka je realizovana 14. maja u Bijelom Polju, gdje je prisustvovalo 15 polaznika, dok je za opštine centralnog dijela obuka kojoj je prisustvovalo 13 polaznika, organizovana 16. maja u Podgorici.

Obuke na temu “Opšti upravni postupak”

08.05.2014

DSC_0030Zajednica opština nastavlja da, u saradnji sa Upravom za kadrove, realizuje obuke za lokalne službenike i namještenike.

Prva obuka po Planu realizacije obuka za period april-jul 2014. godine održana je na temu „Opšti upravni postupak“ – za opštine sjevernog regiona 25. aprila u Bijelom Polju, a za opštine centralnog dijela Crne Gore 07. maja u Podgorici.

Plan realizacije obuka za period april – jul 2014. godine

25.04.2014

Nacionalni savjet za obuke u lokalnoj samoupravu je na sjednici održanoj 02.04.2014. godine u Podgorici, između ostalog, usvojio Plan obuka za lokalnu samoupravu za period april – jul 2014. godine. Zaposleni u jedinicama lokalne samoupravu će o terminima održavanja planiranih obuka biti blagovremno obavješteni. Plan realizacije obuka za period april-jul 2014 godine

Obuke na temu„Poslovna korespodencija/komunikacija u lokalnoj samoupravi“

23.12.2013

134Zajednica opština je u saradnji sa Upravom za kadrove organizovala tri obuke na temu „Poslovna korespondencija/komunikacija u lokalnoj samoupravi“, i to u Bijelom Polju, 13.decembra za opštine sjevernog regiona, zatim u Tivtu, 17.decembra za opštine južnog regiona i u Podgorici, 23.decembra za opštine centralnog dijela Crne Gore. Obuke su realizovane po Planu realizacije obuka za period oktobar-decembar 2013. godine koji je pripremljen na osnovu sprovedene analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi 2012. godine.

Obuka na temu „Pravo na zaštitu lokalnih službenika i namještenika, postupak kod Komisije za Žalbe“

03.12.2013

p style=”text-align: justify;”>obuka bpZajednica opština je u saradnji sa Upravom za kadrove organizovala tri obuke na temu „Pravo na zaštitu lokalnih službenika i namještenika, postupak kod Komisije za Žalbe“, i to u Podgorici, 19.novembra za opštine centralnog regiona, zatim u Bijelom Polju, 29.novembra za opštine sjevernog regiona i u Baru, 02.decembra za opštine južnog dijela Crne Gore. Obuka je realizovana po Planu realizacije obuka za period oktobar-decembar 2013. godine koji je pripremljen na osnovu sprovedene analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi 2012. godine.

Obuka „Evropske integracije i lokalna samouprava“

28.11.2013

Uprava za kadrove je u saradnji sa Zajednicom opština, organizovala seminar na temu „Evropske integracije i lokalna samouprava“. Obuke su održane 11.11.2013.godine u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona, 14.11.2013.godine u Budvi za opštine južnog regiona i 28.11.2013.godine u Podgorici za opštine centralnog regiona.

Obuka obuhvata upoznavanje polaznika sa samim pojmom EU, zatim diskusiju o procesu pridruživanja i pristupanja Crne Gore EU, o strukturnim i kohezionim fondovima EU, podršci koju EU pruža kandidatima za članstvo (Instrument za pretpristupnu podršku – IPA), sa naročitim akcentom na dosadašnje učešće opština u projektima koje finansira IPA – preko prve i druge komponente kao i mogućnostima koje će nova IPA II u narednom periodu pružati opštinama za dodatno finansiranje razvojnih projekata.

U Baru je održan seminar za buduće trenere

23.10.2013

U Baru je  od 14 do 19 oktobra održan seminar – Program za obuku trenera( ToT Program) koji se realizovan u okviru planiranih aktivnosti iz Projekta „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori –LOGINTS”.

Na treningu je učestvovalo 16 lica iz organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i privatnog sektora koja su prethodno prošla selekcioni postupak koji je sprovodio tim eksperata angažovanih u implementiranju  Projekta „Logints“.