|
Obuke lokalne samouprave

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”

27.06.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština su u Baru, za opštine južnog i u Bijelom Polju, za opštine sjevernog regiona organizovale dvodnevne seminare na temu “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”.

Donešen Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar – jun 2017. godine sa kalendarom obuka

14.02.2017

Kalendar-obuka-UZK-ZO-februar-jun-2017--fotoSavjet za obuku u lokalnoj samoupravi na četvrtoj sjednici održanoj 14.02.2017. godine,  donio je Plan obuka lokalnih službenika i namještenika za period februar – jun 2017. godine sa Kalendarom obuka.

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji

23.12.2016

obukaUprava za kadrove i Zajednica opština su u periodu oktobar-decembar 2016. godine organizovale tri regionalna seminara “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”, u Bijelom Polju, Tivtu i Podgorici.

Plan realizacije obuka za period oktobar – decembar 2016. godine

18.10.2016

Na predlog Uprave za kadrove i Zajednice opština, Savjet za obuku  u lokalnoj samoupravi donio je Plan realizacije obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2016. godine.

Kalendar realizacije obuka sadrži raspored, termine i mjesto održavanja obuka.

Detalje u vezi sa obukama možete naći u Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, gdje su jasno definisani ciljevi i ciljna grupa za svaku obuku. Opšti program možete naći, osim u Centru znanja na sajtu Zajednice opština  

Plan realizacije obuka za period maj-jul 2016. godine

26.04.2016

Uprava za kadrove i Zajednica opština pripremile su Plan realizacije obuka za period maj-jul 2016.godine.

Obuke su podijeljenje na osnovu dva programa: Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika i Programu obuke za sticanje i unaprjeđivanje znanja i vještina iz oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru.

Predstavljen novi Zakon o upravnom postupku

22.07.2015

obuka pgUprava za kadrove i Zajednica opština su tokom jula mjeseca organizovale tri obuke za lokalne službenike na kojima je predstavljen novi Zakon o upravnom postupku. Obuke su bile dvodnevne i organizovane su u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona (08. i 09. jul), zatim u Tivtu za primorske opština (16. i 17. jul), i na kraju u Podgorici za središnji region (21. i 22. jul).

Obuka „Planiranje i izvršenje budžeta – sistem unutrašnjih finansijskih kontrola“

15.04.2015

obuka bpNa osnovu Plana realizacije obuke za period februar-april 2015.godine, Zajednica opština je u saradnji sa Upravom za kadrove organizovala obuku na temu „Planiranje i izvršenje budžeta – sistem unutrašnjih finansijskih kontrola“.

Na ovu temu organizovane su tri regionalne obuke, u Podgorici 25.marta, Baru 01.aprila i u Bijelom Polju 06.aprila 2015.godine. Ciljna grupa su bili sekretari i službenici opštinskih sekretarijata za finansije, kao i zaposleni u drugim opštinskim sekretarijatima i korisnici sredstava opštinskih budžeta koji učestvuju u procesu planiranja i izvršenja budžeta. Ukupno je prisustvovalo 43 polaznika.

Obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“

16.01.2015

obuke bijelo poljeU Bijelom Polju je od 24. do 26. decembra 2014. godine i od 14. do 16. januara 2015. godine održana obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“. Obuku je organizovala Zajednica opština Crne Gore, uz podršku Uprave za kadrove, a na zahtjev jedinica lokalne samouprave sa sjevera Crne Gore.

Cilj obuke je unapređenje kapaciteta opština iz sjevernog regiona Crne Gore za pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz IPA fondova.

Prevencija korupcije na lokalnom nivou kroz jačanje transparentnosti, profesionalnosti i odgovornosti

15.10.2014

IMG_20141017_160219Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove organizovale su 15. oktobra 2014. godine obuku na temu „Prevencija korupcije na lokalnom nivou kroz jačanje transparentnosti, profesionalnosti i odgovornosti“ za opštine sjevernog regiona.

Tokom obuke učesnici su bili u prilici da se bliže upoznaju sa ovom aktuelnom temom, a naročito: zakonskim propisima kojima se ostvaruje princip o javnosti i transparentnosti, odgovornosti i profesionalizma u radu u lokalnoj samoupravi, sprječavanju sukoba interesa, političkoj neutralnosti i nepristrasnosti u vršenju poslova, zabrani primanja poklona, zaštiti službenika od neopravdanog prestanka radnog odnosa za slučaj prijave korupcije ili krivičnog djela koje ima obilježje korupcije i dr.

Obuka na temu “Kancelarijsko poslovanje”

17.06.2014

obuka - kancelarijsko poslovanje jun2014Zajednica opština, u saradnji sa Upravom za kadrove, a u okviru realizacije Plana obuka za lokalnu samoupravu za period april – jul 2014. godine, organizovala je obuku na temu „Kancelarijsko poslovanje“.

Za opštine centralnog regiona Crne Gore, obuka je realizovana 03.juna u Danilovgradu, gdje je prisustvovalo 40 polaznika, dok je u Baru, za opštine primorske oblasti, obuka organizovana 17. juna, a bilo je prisutno 20 polaznika.