Izvjesno održavanje drugog ciklusa “Upravljanje neprihodovanom vodom (NRW)”
09.06.2023

Entizijazam i zalaganje Zajednice opština i Udruženja vodovoda Crne Gore da doprinesu smanjenju gubitaka u vodovodnom sistemu u našoj zemlji, prepoznati su i od strane Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD), odnosno njegovog Dunavskog partnerstva za učenje (D-LeaP). Tako je D-LeaP na svom Savjetodavnom odboru potvrdio da je obezbijeđen veći dio sredstava za realizaciju drugog ciklusa NRW programa koji u Crnoj Gori planiraju da sprovedu naše dvije asocijacije.

Imajući u vidu da su gubici u vodovodnom sistemu Crne Gore na zabrinjavajuće visokom nivou, asocijacije su prepoznale potrebu za nastavkom organizovanja polugodišnjeg NRW programa. Program se realizuje kroz tri obuke (teorijski i praktični dio), između kojih su učesnici u obavezi da, uz permanentnu podršku trenera ispune određene zadatke kako bi čitav proces tekao u skladu sa definisanom i planiranom dinamikom programa i na kraju dao očekivane i konkretne rezultate.

Ne samo za zaposlene koji se bave navedenom problematikom u vodovodnim društvima, NRW program je namijenjen i donosiocima odluka iz vodovodnih društava i jedinica lokalnih samouprava. Ova ciljna grupa kroz program ima priliku da se adekvatno informiše o važnosti ove teme, značaju smanjenja gubitaka, kao i njihovoj ulozi i načinu na koji mogu, sa nivoa pozicije na kojoj se nalaze, doprinijeti smanjenju gubitaka i adekvatnom upravljanju neprihodovanom vodom.

Prvi ciklus ovog Programa u cjelosti su pohađali predstavnici šest vodovodnih društava iz Crne Gore koji su izrazili zadovoljstvo inicijativnom i samim programom, kao i spremnost da stečeno znanje primijene na svojim radnim mjestma. Asocijacije će i u narednom periodu aktivno i posvećeno djelovati kako bi, prateći aktuelne trendove u svijetu, kreirali povoljno i održivo poslovno okruženje u vodnom sektoru Crne Gore.

Sastanak Savjetodavnog odbora Dunavskog partnerstva za učenje (D-LeaP), organizovan je prvog dana u okviru „Konferencije o vodama Dunava“, 31. maja do 2. juna 2023. godine u Beču. Konferencija, u organizaciji Svjetske banke i IAWD-a, okupila je oko 180 predstavnika iz 23 države obuhvaćene slivom rijeke Dunav. Fokus ovogodišnje konferencije bio je na raznovrsnim izazovima sa kojima se suočava sektor voda, bilo da se radi o ekonomskim, klimatskim ili izazovima u vezi sa ljudskim resursima.

Događajima u Beču, učešće su uzeli ispred Zajednice oština Jelena Borozan samostalna savjetnica za upravljanje ljudskim resursima, i Andrija Simović, projekt menadžer u Udruženju vodovoda, koji su istovremeno i koordinatori RCDN regionalne inicijative.