Najbolje prakse

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2011. godine

02.10.2011

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2010“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2011. godini za status najbolje prakse.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi 2011.

Odluka Izbornog panela o izboru „Najbolje prakse za 2011”

20.09.2011

Izborni panel, u sastavu: Radovan Ivanović, član (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Goran Đurović, član (predstavnik nevladinog sektora), Vanja Starovlah, član (Zajednica opština Crne Gore), i Svetlana Laušević, posmatrač (OEBS) u postupku izbora najbolje prakse u sprovođenju Programa ”Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi”, na sjednici održanoj u Podgorici 19.09.2011. godine, donio je ODLUKU o izboru najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2011. godinu

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu produžen do 15. avgusta 2011. godine

18.07.2011

Zajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za pet tematskih oblasti, i to:

1. Odgovornost i transparentnost na lokalnom nivou”;
2. Položaj i uloga mjesnih zajednica u jedinicama lokalne samouprave”;
3. Priprema i upravljanje projektima Evropske unije”;
4. Održivi razvoj i zaštita životne sredine”;
5. Unapredjenje poslovnog ambijenta u lokalnoj samoupravi”.

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu je produžen do 15. avgusta 2011. godine.

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave da se uključe u realizaciju ovog projekta i dostave primjere dobre prakse iz svoje opštine na adresu uom@t-com.me .

Dodijeljene nagrade za najbolje prakse u lokalnoj samoupravi

10.12.2010

Danas je u Podgorici održana svečana ceremonija dodjele nagarada za najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori.

Nagrade su uručili g. Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave i g. Šarunas Adamovičijus, šef misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Svečanosti su prisustvovali predsjednici opština, predsjednici skupština opština, glavni administratori, predstavnici ministarstava, predstavnici međunarodnih organizacija, ambasadori Austrije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i predstavnici ambasada Srbije i Italije.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2010.

09.12.2010

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2010“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2010. godini za status najbolje prakse.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi 2010. (PDF dokument)

Izbor Najboljih praksi za 2010. godinu

26.11.2010

Na sastanku održanom 26. novembra, Izborni panel za Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi za 2010. godinu, je donio konačnu odluku o najboljim praksama u 7 tematskih oblasti.

Prezentacija najboljih praksi u Crnoj Gori za 2009. godinu nagrađenih opština Danilovgrad, Tivat i Herceg Novi

18.11.2010

Zajednica opština Crne Gore u saradnji sa OEBS-om organizovala je prezentacije Najboljih praksi u lokalnoj samoupravi za 2009. godinu.

Održane su tri prezentacije i to:
– 09.11.2010. godine u Danilovgradu, nagrađene najbolje prakse u oblasti pružanja usluga na temu „Jedinstvena baza podataka i poresko knjigovođstvo“;
– 17.11. 2010. godine u Tivtu, nagrađene najbolje prakse u oblasti učešća građana u procesu pripreme, donošenja i realizacije donošenja odluka na lokalnom nivou na temu „Korišćenje slobodne stolice kroz izmjenu Poslovnika o radu Skupštine opštine“;
– 18.11.2010. godine u Herceg Novom, nagrađene najbolje prakse u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine na temu „Reciklažno dvorište sa transfer stanicom“

Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi 2010.

03.10.2010

I ove godine, Zajednica opština nastavlja sa Programom najbolje prakse u lokalnoj samoupravi. Osnovni cilj ovog programa je da utvrdi, javno nagradi i prenese najbolje prakse među lokalnim zajednicama u Crnoj Gori.

U Crnoj Gori, problemi sa kojima se suočava lokalna samouprava su veliki, a njihovo rješavanje i uspješna decentralizacija predstavljaju dug proces. Zbog toga, Zajednica opština kroz svoje aktivnosti i prikupljanje primjera dobrih praksi u lokalnoj samoupravi želi da podstakne svoje članice na stalnu razmjenu iskustava. Želimo da damo doprinos efiksanijem radu lokalnih administracija, tako što ćemo pružiti mogućnost da učimo jedni od drugih, i time preuzmemo rješenja do kojih je neka lokalna zajednica već došla, a koja su se pokazala kao uspješna.

Dodjela nagrada za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2009. godinu

08.12.2009

U Podgorici je 08. decembra održana ceremonija dodjele najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2009. godinu. Najbolje prakse su:

  • Najbolja praksa u oblasti učešća građana u procesu pripreme, donošenja i realizacije odluka na lokalnom nivou u 2009. godini je praksa Opštine Tivat «Korišćenje slobodne stolice kroz izmjenu Poslovnika o radu Skupštine».

  • Najbolja praksa u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine u 2009. godini je praksa Opštine Herceg Novi «Reciklažno dvorište sa transfer stanicom».

  • Najbolja praksa u oblasti pružanja usluga u 2009. godini je praksa Opštine Danilovgrad «Jedinstvena baza podataka i poresko knjigovodstvo».

Primjeri dobre prakse 2009.

01.12.2009

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori, 2009“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2009. godini.

Primjeri dobre prakse (PDF Dokument)