Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2011. godine
02.10.2011

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2010“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2011. godini za status najbolje prakse.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi 2011.