Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi 2010.
03.10.2010

I ove godine, Zajednica opština nastavlja sa Programom najbolje prakse u lokalnoj samoupravi. Osnovni cilj ovog programa je da utvrdi, javno nagradi i prenese najbolje prakse među lokalnim zajednicama u Crnoj Gori.

U Crnoj Gori, problemi sa kojima se suočava lokalna samouprava su veliki, a njihovo rješavanje i uspješna decentralizacija predstavljaju dug proces. Zbog toga, Zajednica opština kroz svoje aktivnosti i prikupljanje primjera dobrih praksi u lokalnoj samoupravi želi da podstakne svoje članice na stalnu razmjenu iskustava. Želimo da damo doprinos efiksanijem radu lokalnih administracija, tako što ćemo pružiti mogućnost da učimo jedni od drugih, i time preuzmemo rješenja do kojih je neka lokalna zajednica već došla, a koja su se pokazala kao uspješna.

U cilju sprovođenja pomenutih aktivnosti, realizujemo projekat „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, uz podršku OEBS-a. Program se realizuje i uz punu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave. Treća godina realizacije ovog projekta, pokazuje da naše članice podržavaju ovakve akcije i smatraju ih korisnim, što je potvrđeno i velikim brojem prijava na prethodnim konkursima za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi.

Program motiviše. Predstavlja priliku za opštine i njihove građane da pokažu da rade na inovativan način. Zaposlenima u lokalnoj samoupravi omogućava da, težeći najboljem, doprinose stalnom podizanju kvaliteta rada lokalne samouprave i da na taj način postanu ambasadori svojih opština.

Radeći zajedno, imaćemo na jednom mjestu veliki broj primjera najbolje prakse lokalnih vlasti, što podstiče i motiviše, i daje doprinos ukupnoj modernizaciji lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi 2010. (PDF dokument)

Ovdje možete preuzeti Formular za prijavu (Word dokument)