Primjeri dobre prakse 2009.
01.12.2009

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori, 2009“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2009. godini.

Primjeri dobre prakse (PDF Dokument)