Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2010.
09.12.2010

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2010“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2010. godini za status najbolje prakse.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi 2010. (PDF dokument)