Dodjela nagrada za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2009. godinu
08.12.2009

U Podgorici je 08. decembra održana ceremonija dodjele najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2009. godinu. Najbolje prakse su:

  • Najbolja praksa u oblasti učešća građana u procesu pripreme, donošenja i realizacije odluka na lokalnom nivou u 2009. godini  je praksa Opštine Tivat  «Korišćenje slobodne stolice kroz izmjenu Poslovnika o radu Skupštine».

  • Najbolja praksa u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine u 2009. godini je praksa Opštine Herceg Novi «Reciklažno dvorište sa transfer stanicom».

  • Najbolja praksa u oblasti pružanja usluga u 2009. godini je praksa Opštine Danilovgrad «Jedinstvena baza podataka i poresko knjigovodstvo».

Uvodnu riječ su dali šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasadorka Paraskiva Badesku, predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore, Veselin Bakić, i ministar unutrašnjih poslova i javne uprave, Ivan Brajović, koji je i uručio nagrade.

Program najbolje prakse je realizovan u okviru projekta „Poboljšanje transparentnosti i efikasnosti lokalne samouprave“, koji su zajednički realizovali Zajednica opština Crne Gore i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, uz podršku Ministartsva unutrašnjih poslova i javne uprave.

Najbolja praksa-PREZENTACIJA TIVAT-FINAL (Power Point dokument)

Kategorija: