Najbolje prakse

Program najbolje prakse

01.12.2009

Ova publikacija sadrži sve informacije koje se odnose na teme, kriterijume i postupak kandidovanja i izbora najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori.

Program najbolje prakse (PDF Dokument)

Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi (priručnik)

01.12.2009

Ova publikacija koja je pripremljena od strane eksperata Savjeta Evrope, treba da obezbijedi širenje najboljih praksi. Publikacija opštinama predstavlja ideje, daje usmjerenja i fokusira se na načine na koje se najbolja praksa može uspješno razmjenjivati sa drugima.

Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi (PDF Dokument)