September, 2019

Evropska nedelja mobilnosti u opštinama: Pljevlja i Rožaje

18.09.2019

Zajednica opština Crne Gore, u okviru  projekata „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope – „SUMSEEC II,  u saradnji sa GIZ-om, Otvorenim  regionalnim fondom za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE), je podržala dvije opštine Pljevlja i Rožaje u realizaciji aktivnosti tokom  Evropske nedelje mobilnosti (ENM) od 16-22.09.2019. godine. Evropska nedelja mobilnosti u opštini Pljevlja započeta je sa predstavljanjem  aktivnosti koje će se sprovesti tokom ENM, aktivnosti je predstavila Nermina Bašić, menadžerka opštine Pljevlja, kao i predstavljanjem projekta SUMSEEC II, od strane predstavnica zajednice opština Sanje Živković i Marije Kljajić. U sklopu aktivnosti upućen je i javni poziv, za konkurs za najpopularniju fotografiju ili video na temu “Walk with us!”, (Hodajmo zajedno) što je ujedno i ovogodišnja poruka ENM-a. Tokom trajanja ENM  u Pljevljima neke od aktivnosti koje će se realizovati su: instaliranje parkinga za bicikle, postavljanje vertikalne signalizacije u blizini osnovne škole, obilježavanje pješačkog prelaza i postavljanje horizontalne signalizacije ispred vrtića JPU Eko Bajka. organizovanjem radionica za djecu i mlade.

Potpisan Sporazum o saradnji između Poreske uprave i Zajednice opština

12.09.2019

Direktor Poreske uprave Crne Gore Miomir M. Mugoša i Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić potpisali su danas u Podgorici Sporazum o saradnji između Poreske uprave i Zajednice opština.

Poziv za prijavu za finansiranje pripreme Rješenja urbane mobilnosti i pilot projekata

11.09.2019

U aprilu 2019. godine Zajednica opština Crne Gore je započela sprovođenje projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama JIE – Gradovi JIE zajedno za održivi energetsko-efikasni prevoz (SUMSEEC II)“, podržan od strane GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu – Energetska efikasnost (ORF-EE), projekta “Održive urbane mobilnosti u jugoistočnoj Evrope II (SUMSEEC II)”. Cilj projekta je razvoj održivih, energetskih efikasnih i zelenih transportnih rešenja za gradove JIE, uz korišćenje dobre prakse iz EU/Nemačke i praćenje energetske strategije EU 2030, kao i za održive razvojne ciljeve (naročito u vezi sa ciljem 11- Održivih gradova i zajednica). Gradovi i opštinske asocijacije iz regiona jugoistočne Evrope su partneri u projektu.

Posjeta Osame Makavia Kogalija, šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Zajednici opština

09.09.2019

Osama Makavi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, posjetio je danas Zajednicu opština Crne Gore. U razgovoru sa Generalnim sekretarom Refikom Bojadžićem, g-din Kogali istakao je da je Crna Gora ostvarila velika dostignuća u pogledu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti socijalne i dječije zaštite sa zakonodavstvom Evropske unije, ali da postoje izazovi u njihovoj implementaciji u praksi.