September, 2019

Utvrđen Model Odluke o porezu na nepokretnosti

30.09.2019

Zajednica opština, u okviru programskih aktivnosti na pružanju pomoći opštinama u vršenju svojih poslova, priprema modele opštinskih akata kojima se opštinama daju smjernice i pruža pomoć u izradi opštinskih propisa.

Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave

30.09.2019

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 42/02, 28/04 i 75/05; „Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10);
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Crna Gora s ponosom nosi epitet ekološke države

20.09.2019

Crna Gora s ponosom nosi epitet ekološke države, koji danas nije lako očuvati, zbog čega su sve aktivnosti crnogorske Vlade usmjerene na očuvanje životne sredine, poručeno je na obilježavanju 28 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori.

Obuke za članove Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata

20.09.2019

Uprava za kadrove, uz podršku Twinning projekta, organizuje obuke za lokalne službenike koji će biti delegirani za članove Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata.

Evropska nedelja mobilnosti u opštinama Pljevlja i Rožaje

18.09.2019

Zajednica opština Crne Gore, u okviru  projekata „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope – „SUMSEEC II,  u saradnji sa GIZ-om, Otvorenim  regionalnim fondom za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE), je podržala opštine Pljevlja i Rožaje u realizaciji aktivnosti tokom  Evropske nedelje mobilnosti (ENM) od 16-22.09.2019. godine. Evropska nedelja mobilnosti u Opštini Pljevlja započeta je predstavljanjem  aktivnosti koje će se sprovesti tokom ENM, a koje je predstavila Nermina Bašić, menadžerka Opštine Pljevlja, kao i predstavljanjem projekta SUMSEEC II, od strane predstavnica Zajednice opština Sanje Živković i Marije Kljajić. U sklopu aktivnosti, upućen je i javni poziv za konkurs za najpopularniju fotografiju ili video na temu “Walk with us!” (Hodajmo zajedno), što je ujedno i ovogodišnja poruka ENM-a. Tokom trajanja ENM  u Pljevljima neke od aktivnosti koje će se realizovati su: instaliranje parkinga za bicikle, postavljanje vertikalne signalizacije u blizini osnovne škole, obilježavanje pješačkog prelaza i postavljanje horizontalne signalizacije ispred vrtića JPU Eko Bajka, organizovanje radionica za djecu i mlade.

Potpisan Sporazum o saradnji između Poreske uprave i Zajednice opština

12.09.2019

Direktor Poreske uprave Crne Gore Miomir M. Mugoša i Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić potpisali su danas u Podgorici Sporazum o saradnji između Poreske uprave i Zajednice opština.

Poziv za prijavu za finansiranje pripreme Rješenja urbane mobilnosti i pilot projekata

11.09.2019

U aprilu 2019. godine Zajednica opština Crne Gore je započela sprovođenje projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama JIE – Gradovi JIE zajedno za održivi energetsko-efikasni prevoz (SUMSEEC II)“, podržan od strane GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu – Energetska efikasnost (ORF-EE), projekta “Održive urbane mobilnosti u jugoistočnoj Evrope II (SUMSEEC II)”. Cilj projekta je razvoj održivih, energetskih efikasnih i zelenih transportnih rešenja za gradove JIE, uz korišćenje dobre prakse iz EU/Nemačke i praćenje energetske strategije EU 2030, kao i za održive razvojne ciljeve (naročito u vezi sa ciljem 11- Održivih gradova i zajednica). Gradovi i opštinske asocijacije iz regiona jugoistočne Evrope su partneri u projektu.

Posjeta Osame Makavia Kogalija, šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Zajednici opština

09.09.2019

Osama Makavi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, posjetio je danas Zajednicu opština Crne Gore. U razgovoru sa Generalnim sekretarom Refikom Bojadžićem, g-din Kogali istakao je da je Crna Gora ostvarila velika dostignuća u pogledu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti socijalne i dječije zaštite sa zakonodavstvom Evropske unije, ali da postoje izazovi u njihovoj implementaciji u praksi.