Posjeta Osame Makavia Kogalija, šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Zajednici opština
09.09.2019

 

Osama Makavi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, posjetio je danas Zajednicu opština Crne Gore. U razgovoru sa Generalnim sekretarom Refikom Bojadžićem, g-din Kogali istakao je da je Crna Gora ostvarila velika dostignuća u pogledu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti socijalne i dječije zaštite sa zakonodavstvom Evropske unije, ali da postoje izazovi u njihovoj implementaciji u praksi. Naglašavajući važnost razgraničenja nadležnosti između lokalnih samouprava i resornih ministarstava u pogledu pružanja socijalnih usluga, on smatra da je veća odgovornost na lokalnim samoupavama da obezbijede kvalitetne servise svojim građanima, jer su sa njima  u svakodnevnom kontaktu. Iz tog razloga, on je istakao potrebu za sistemskim unapređenjima u pogledu decentralizacije socijalnih usluga koji mora pratiti fiskalna decentralizacija, kako bi obezbijedile mogućnosti opštinama za veća izdvajanja sredstava za usluge socijalne i dječje zaštite.

G-din Kogali je istakao da UNICEF već ostvaruje dobru saradnju sa lokalnim samoupravama i pohvalio opštine u kojima su, uz podršku UNICEF-a, otvoreni brojni socijalni servisi za djecu sa smetnjama u razvoju.  U tom smislu, izrazio je želju za nastavkom saradnje sa Zajednicom opština i lokalnim samouprava, u obezbjeđivanju kvalitetnih uslova socijalnog, kulturnog i društvenog života mladih, kao i onih kojima je podrška najpotrebnija.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, upoznao je g-dina Kogalija sa organizacionom strukturom Zajednice opština i naglasio da Vlada i resorna ministarstva prepoznaju Zajednicu kao veoma važnog partnera u izradi strateških i zakonskih dokumenata, koji su od suštinske važnosti za rad i funkcionisanje opština, uključujući oblast socijalne i dječje žaštite. On je istakao da Odbor za društvene djelatnosti, kao stručno radno tijelo Zajednice opština, priprema inicijative za izmjene strateških i zakonskih akata, te da je dobar mehanizam za dalju saradnju sa UNICEF-om.

On je zahvalio UNICEF-u na posvećenosti i iskrenoj podršci kroz realizaciju brojnih projekata u opštinama, kao na pomoći u donošenju lokalnih akcionih planova za razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u  šest opština, te da bi bilo veoma korisno nastaviti sa tom saradnjom i u ostalim opštinama.

Generalni sekretar je podsjetio da su socijalna i dječija zaštita u nadležnosti države, ali da, i pored teške finansijske situacije, opštine otvaraju dnevne centre, male kućne zajednice i centre za podršku djeci i porodici, te da i na druge načine pružaju podršku djeci i ranjivim grupama u lokalnoj zajednici. On se saglasio da je potrebna fiskalna decentralizacija koja će pratiti decentralizaciju ovih usluga. U cilju jačanja saradnje, Generalni sekretar je predložio da predstavnici UNICEF-a na sastanku Upravnog odbora predstave predsjednicima opština projekte koji bi doprinijeli boljem statusu i kvalitetu života najmlađih građana u njihovim zajednicama.

Gospodin Kogali je pozdravio spremnost Zajednice opština da se na sjednicama Upravnog odbora razmotri bar po jedna tema koja se odnosi na brigu o djeci, mladima, siromaštvu, djeci sa posebnim potrebama, žrtvama nasilja i drugim.

Zaključeno je da će se saradnja UNICEF-a sa Zajednicom opština i opštinama intezivirati u narednom periodu, jer postoje brojni izazovi koji se udruženim snagama mogu brže i efikasnije rješavati.

Sastanku su prisustvovali: Mišela Bauer, zamjenica Šefa predstavništva UNICEF-a U Crnoj Gori, Saša Šćekić, zamjenik Generalnog sekretara Zajednice opština i Ivana Nedović, sekretaraka Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština.

 

Kategorija: