Utvrđen Model Odluke o porezu na nepokretnosti
30.09.2019

Zajednica opština, u okviru programskih aktivnosti na pružanju pomoći opštinama u vršenju svojih poslova, priprema modele opštinskih akata kojima se opštinama daju smjernice i pruža pomoć u izradi opštinskih propisa.

U cilju izrade Modela Odluke o porezu na nepokretnosti, shodno odredbama novog Zakona, u Zajednici opština je formirana posebna stručna Radne grupa sastavljena od predstavnika opština koji rade na poslovima vezanim za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nepokretnosti, sa zadatkom da izradi Model Odluke i dostavi ga na razmatranje nadležnom Odboru.

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 27. septembra 2019. godine u Podgorici, utvrdio je Model Odluke o porezu na nepokretnosti, koji će biti dostavljen opštinama na korišćenje.

Modelom Odluke opštinama se daju predlozi kako da urede pitanja koja se Zakonom o porezu na nepokretnosti i Uredbom o bližim kriterijumima i metodologiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti daju u nadležnost jedinicama lokalne samouprave, a koje su u skladu sa naprijed navedenim propisima.

Takođe, Modelom Odluke su predložene norme kojima se određuju korektivni koeficijenti za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti, određuju poreske stope (osnovne i uvećane), predlažu poreske olakšice, propisuje nadležnost lokalnog poreskog organa za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nepokretnosti, kao i upućuje na shodnu primjenu propisa, a predložen je i sadržaj završnih odredbi.

Model Odluke nije obavezujući za opštine, već treba da posluži kao smjernica za uređivanje ovih pitanja odlukom i pomoć opštinama da blagovremeno pripreme opštinsku odluku i njeno usaglašavanje sa novim zakonskim rješenima.

Model Odluke o porezu na nepokretnosti

Poreska prijava za fizička lica

Poreska prijava za pravna lica