Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave
30.09.2019

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

 • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 42/02, 28/04 i 75/05; „Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10);
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

 

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

 

Poslednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Ispravku Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, broj 11/19),
 • Zakon o administrativnim taksama („Sl.list CG“, broj 18/19),
 • Zakon o zaštiti lica i imovine („Sl.list CG“, broj 43/18),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG“, br. 18/19), 
 • Zakon o lokalnim komunalnim taksama („Sl.list CG“, broj 18/19),
 • Zakon o apotekarskoj djelatnosti („Sl.list CG“, broj 24/19),
 • Zakon o detektivskoj djelatnosti („Sl.list CG“, broj 25/19
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije („Sl.list CG“, br. 25/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu („Sl.list CG“, broj 25/19),
 • Zakon o mladima („Sl.list CG“, br. 25/19 i 27/19),
 • Zakon o porezu na nepokretnosti („Sl.list CG“, broj 25/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama („Sl.list CG“, broj 27/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama u javnom sektoru („Sl.list CG“, broj 34/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji („Sl.list CG“, broj 34/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, broj 34/19), 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore („Sl.list CG“, br. 34/19 i 47/19), 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini („Sl.list CG“, broj 38/19);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl.list CG“, br. 34/19 i 42/19- ispravka);
 • Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Rožaje i Tuzi („Sl.list CG“, br. 34/19 i 46/19);
 • Zakon o dopunama Zakona o regionalnom razvoju („Sl.list CG“, broj 46/19);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima („Sl.list CG“, broj 47/19);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji („Sl.list CG“, broj 52/19); i
 • Uredbu o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom Gradu Podgorica („Sl.list CG“, broj 53/19).

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave_septembar 2019. (PDF dokument)