Publikacije

18-to izdanje biltena Zajednice opština „Naša Zajednica“

11.02.2015

Bilten 18.pdf_page_1Iz štampe je izašlo 18-to izdanje biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša zajednica“.

U fokusu biltena su se našle aktivnosti na planu finansiranja lokalnih samouprava, a kojom povodom je predstavljen Predlog mjera za prevazilaženje finansijskih problema lokalnih samouprava utvrđen od strane Upravnog odbora Zajednice opština. Ovaj Predlog mjera je razmatran na sastancima organa Zajednice, kao i na sastancima koji su se na ovu temu organizovali sa nadležnim ministarstvima u proteklom periodu. Predstavljeni su Amandmani koje je na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, radi stvaranja zakonskim preduslova za održivi sistem administriranja poreza na nepokretnosti, pripremila Komisija za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opstina i dostavila na razmatranje nadležnom skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Predstavljeni su stavovi opština i Zajednice opština u odnosu na „odbranu” naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kao isključivog izvora prihoda za vođenje zemljišne politike na lokalnom nivou i za uvođenje novog prihoda za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje kroz donošenje novog Zakona o komunalnim djelatnostima, te da se obezbjedi priliv sredstava od naknada za legalizaciju neformalnih objekata kroz donošenje Zakona o legalizaciji neformalnih objekata, kao i da se uspostavi „revolving“ fond za pretfinansiranje EU projekata.

Otvoren konkurs za prijavu za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u 2014 godini

15.10.2014

Korica-Najbolje prakse 2014Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku OEBS-a, nastavlja sa realizacijom projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“.

Dugogodišnja realizacija ovog projekta, pokazuje da naše članice podržavaju ovakve akcije i smatraju ih korisnim, što je potvrdjeno i velikim brojem prijava na prethodnim konkursima za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi.

Modeli odluka i preporuka koje proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. CG, br. 35/13)

27.06.2014

Pages from Modeli-webZajednica opština Crne Gore je, krajem 2013. godine, pripremila modele opštinskih odluka koje su jedinice lokalne samouprave, u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. CG, br. 35/13), bile dužne da donesu u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona.

Na nivou Zajednice opština su tada formirane tri mješovite radne grupe u čiji sastav su bili uključeni predstavnici jedinica lokalnih samouprava i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Cilj izrade ovih akata je bio da se pomogne jedinicama lokalne samouprave u pripremi sopstvenih akata i da se ubrza procedura za njihovo donošenje.

Model informacionog sistema za upravljanje komunalnim otpadom (ISUKO model)

20.02.2013

Korica SWIS Model Users Manual SRP final PANTONE-CMYK 10092011Postoji opšte shvatanje da je upravljanje otpadom u regionu jugoistočne Evrope opterećeno nedostatkom relevantnih informacija o komunalnom otpadu na lokalnom nivou i da ga, kao posledica toga, često karakterišu neadekvatne tarife i nee­kasna usluga. Stoga je jasna potreba da opštine i javna komunalna preduzeća (JKP) preduzmu napore kako bi obezbijedili što e­kasniju uslugu po socijalno prihvatljivim cijenama. E­kasnost i kvalitet se moraju poboljšati, imajući na umu socijalno prihvatljive strukture tarifa, kako bi se unaprijedio nivo usluge u javnoj politici upravljanja komunalnim otpadom na lokalnom nivou. Upravo iz tog razloga su stalna analiza i planiranje od suštinske važnosti. Potrebe za procjenom nivoa usluga, poređenjem pokazatelja učinka i planiranjem zahtijevaju razvoj standardizovanih alata za proračune u oblasti upravljanja čvrstim otpadom koji se baziraju na ažuriranim informacijama. Usaglašavanje informacija koje su neophodne u svrhu obrade i poređenja je od ključne važnosti i odražava se u potrebi za instrumentima za prikupljanje informacija o upravljanju otpadom. Opšte je priznato da je upravljanje čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi oslabljeno nedostatkom pouzdanih podataka na lokalnom, institucionalnom i nacionalnom nivou.

Publikacija “BRATIMLJENJE”

22.01.2013

naslovna - bratimljenjeU želji da podstakne bratimljenje crnogorskih lokalnih samouprava sa gradovima Evrope i svijeta, Zajednica opština Crne Gore je, uz podršku OEBS-a, pripremila publikaciju BRATIMLJENJE. Ovom publikacijom su predstavljene naše lokalne samouprave sa kratkim prikazom svojih specifičnosti, istorijskih osobenosti i bogatstvom kulturnog nasleđa. Publikacija je pripremljena sa ciljem da se povežemo sa većim brojem gradova i opština i ostvarimo jak osjećaj prijateljstva i zajedničkog evropskog indentiteta. Publikacija je urađena na tri jezika – crnogorski, engleski i francuski.

  Publikacija BRATIMLJENJE (.pdf dokument)

15.01.2013

Najbolje prakse_2012-1_smallPublikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2012. godine“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2012. godini.

Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori 2012. godine (PDF dokument)

Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

28.11.2012

Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere nastao je kao rezultat potrebe da se bliže daju pojašnjenja i tumačenja u vezi sa načinom rada, procedurama koje vodi etička komisija, kao i o drugim pitanjima od značaja za ostvarivanje uloge etičke komisije u implementaciji Modela Odluke o Etičkoj komisiji zа izаbrаnе prеdstаvnikе i funkciоnеrе i oživotvorenja u praksi odredaba Etičkog  kodeksa.

Vodič kroz postupak rada Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

28.11.2012

Vodič sadrži skup praktičnih objašnjenja, preporuka, savjeta i smjernica koje mogu biti od pomoći u radu etičkim komisijama, koje se po prvi put osnivaju u našoj lokalnoj samoupravi, ali  i svima drugima od kojih se očekuje da doprinesu efektivnoj i efikasnoj primjeni Etičkog kodeksa u lokalnoj samoupravi: lokalnim službenicima i namještenicima, građanima, medijima, nevladinim organizacijama i drugim subjektima u lokalnim zajednicama.

Priručnik za rukovdioce u lokalnoj samoupravi

30.06.2012

Priručnik za rukovodioce u lokalnoj samoupravi (pdf)

Priručnik za lokalne službenike i namještenike

30.06.2012


Priručnik za lokalne službenike i namještenike (pdf)