Modeli odluka i preporuka koje proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. CG, br. 35/13)
27.06.2014

Pages from Modeli-webZajednica opština Crne Gore je, krajem 2013. godine, pripremila modele opštinskih odluka koje su jedinice lokalne samouprave, u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. CG, br. 35/13), bile dužne da donesu u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona.

Na nivou Zajednice opština su tada formirane tri mješovite radne grupe u čiji sastav su bili uključeni predstavnici jedinica lokalnih samouprava i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Cilj izrade ovih akata je bio da se pomogne jedinicama lokalne samouprave u pripremi sopstvenih akata i da se ubrza procedura za njihovo donošenje.

Nakon utvrđivanja teksta nacrta ovih modela, Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti ih je razmatrala i prepuručila Upravnom odboru Zajednice opština na usvajanje. Modeli odluka su usvojeni na sjednici Upravnog odbora Zajednice od 03.12.2013. godine, a nakon toga su proslijeđeni svim jedinicama lokalne samouprave na korišćenje i prilagođavanje sopstvenim potrebama.

 MODELI ODLUKA

Kategorija: