Platforma NALAS-a “Turizam u jugoistočnoj Evropi pokreće se lokalno”
09.03.2015

SEE tourism_Montenegro_WEB-1Svrha ove platforme je da se a) izgradi zajedničko razumijevanje o održivom razvoju turizma na lokalnom nivou u jugoistočnoj Evropi (JIE); b) podstiče održivo planiranje i razvoj turizma u JIE kroz razvoj potencijala Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS); c) izgradi polazna tačka za opštine i asocijacije lokalnih vlasti (ALV), prepoznajući turizam kao relevantnu ekonomsku mogućnost koja se, da bi postala uspješna, mora pažljivo isplanirati i upravljati u cilju buduće kontinuirane upotrebe a donoseći koristi i u sadašnjim vremenima.

Ova platforma, pripremljena na osnovu mogućnosti koje pruža stabilan rast međunarodnog turizma, predstavlja viziju, opšte principe, ciljeve, aktivnosti i preporuke kojima se podstiče sprovođenje pouzdanih politika od strane opština i ALV-a. Njome se teži da se pruži podrška NALAS-u u širenju svoje prakse u regionu JIE, u skladu sa principima promovisanja procesa decentralizacije u jugoistočnoj Evropi i sprovođenja regionalnih inicijativa.

Turizam u jugoistočnoj Evropi porkreće se lokalno (PDF dokument)