18-to izdanje biltena Zajednice opština „Naša Zajednica“
11.02.2015

Bilten 18.pdf_page_1Iz štampe je izašlo 18-to izdanje biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša zajednica“.

U fokusu biltena su se našle aktivnosti na planu finansiranja lokalnih samouprava, a kojom povodom je predstavljen Predlog mjera za prevazilaženje finansijskih problema lokalnih samouprava utvrđen od strane Upravnog odbora Zajednice opština. Ovaj Predlog mjera je razmatran na sastancima organa Zajednice, kao i na sastancima koji su se na ovu temu organizovali sa nadležnim ministarstvima u proteklom periodu. Predstavljeni su Amandmani koje je na  Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, radi stvaranja zakonskim preduslova za održivi sistem administriranja poreza na nepokretnosti, pripremila Komisija za  finansiranje lokalne samouprave  Zajednice opstina i dostavila na razmatranje nadležnom skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Predstavljeni su stavovi opština i Zajednice opština u odnosu na „odbranu” naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kao isključivog izvora prihoda za vođenje zemljišne politike na lokalnom nivou i za uvođenje novog prihoda za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje kroz donošenje novog Zakona o komunalnim djelatnostima, te da se obezbjedi priliv sredstava od naknada za legalizaciju neformalnih objekata kroz donošenje Zakona o legalizaciji neformalnih objekata, kao i da se uspostavi „revolving“ fond za pretfinansiranje EU projekata. Predstavljeno je i novo rukovodstvo Zajednice opština, dok je Gradonačelnik Glavnog grada g. Slavoljub Stijepović u intervjuu ukazao na perspektive razvoja Podgorice. Posebna pažnja je posvećena izradi i upravljanju projekata i mreži opštinskih projekt menadžera. U Biltenu je prikazano i učešće Zajednice opština u Savjetu za unapređenje poslovnog abmijenta, regulatornih i strukturnih reformi, zatim Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u 2014. godini, studijske posjete Briselu u okviru LAF progama, radionice na temu „Uređenje prostora i izgradnja objekata u lokalnoj samoupravi“. Predstavljen je i zahtjev Zajednice opština upućen Vladi Crne Gore da obezbijedi poštovanje prava opština na izjašnjavanje u postupku izrade zakonskih i drugih propisa koji su od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave. U biltenu su, takođe, prikazane aktulenosti iz opština.

Bilten 18 (PDF dokument)

Kategorija: