February, 2016

Plan realizacije obuka za period februar-april 2016. godine

19.02.2016

Uprava za kadrove i Zajednica opština pripremile su Plan realizacije obuka za period februar-april 2016.godine. Svi službenici mogu se prijaviti za obuke za koje su zainteresovani, a za koje su u Planu navedeni termini realizacije. Obuke za koje nijesu navedeni termini, biće realizovane u periodu maj-jul 2016. godine. Detalje u vezi sa obukama možete naći […]

Otvoren Regionalni biznis centar i biznis inkubator za sjeveroistok Crne Gore

16.02.2016

beraneUz podršku EU fondova u iznosu od blizu 500.000€, u Beranama je danas otvoren  Regionalni biznis centar i biznis inkubator za sjeveroistok Crne Gore, koji će omogućiti postojećim i budućim preduzetnicima iz Berana, Bijelog Polja, Rožaja, Plava i Andrijevice, da se obučavaju i dobijaju informacije, tehničku i administrativnu podršku kako bi njihov biznis bio održiv i konkurentan.

Održana radionica “Jačanje jedinica lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi“

11.02.2016

svjetska banka - feb. 2016Radionica „Jačanje jedinica lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi “, koja se realizuje u okviru Programa urbanog partnerstva Svjetske banke i Republike Austrije, održana je 11.02.2016. godine u Podgorici.

Radionici je prisustvovao veliki broj predstavnika opština kojima se, u ime organizatora – Svjetske banke, obratila Tamara Nikolić, programska službenica Programa urbanog partnerstva i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore.

Zajednica opština Crne Gore na konferenciji povodom pripreme Zakona o finansiranju lokalne samouprave u Albaniji

10.02.2016

albanijaNajbolje prakse u zakonodavstvu o finansijama lokalnih samouprava: iskustvo jugoistočne Evrope i izazovi sa kojima se suočava Albanija“ naziv je konferencije koja je, povodom pripreme Zakona o finansiranju lokalne samouprave u Albaniji, održana 09-10.02.2016 godine u Tirani u organizaciji Mreže asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope (NALAS) i USAID Projekta za planiranje i lokalnu upravu (PLGP).

Završena šestodnevna obuka na temu „Izrada i upravljanje EU projektima“ za lokalne službenike središnjeg regiona

05.02.2016

obuka Eu projektiNa zahtjev jedinica lokalne samouprave središnjeg regiona, Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, a uz podršku Glavnog grada Podgorica, organizovala obuku na temu Izrada i upravljanje EU projektima. Obuka se realizovala uPodgorici, u okviru dva modula, u trajanju od po tri radna dana, 21-23.12.2015. i 01-03. februar 2016. godine.

Posjeta Generalnog sekretara Zajednice opština Refika Bojadžića kancelariji TIKA u Podgorici

04.02.2016

tikaGeneralni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić posjetio je danas kancelariju TIKE u Podgorici, gdje je sa koordinatorom TIKE za Crnu Goru Mustafom Jaziđijem razgovarao o podršci koju TIKA  pruža crnogorskim opštinama.

Uz kratki osvrt na posjetu i zaključke sa sastanka koje je Zajednica opština imala sa centralom TIKE u Ankari, izražena je zahvalnost za sve aktivnosti koje TIKA sprovodi u Crnoj Gori.