Posjeta Generalnog sekretara Zajednice opština Refika Bojadžića kancelariji TIKA u Podgorici
04.02.2016

tikaGeneralni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić posjetio je danas kancelariju TIKE u Podgorici, gdje je sa koordinatorom TIKE za Crnu Goru Mustafom Jaziđijem razgovarao o podršci koju TIKA  pruža crnogorskim opštinama.

Uz kratki osvrt na posjetu i zaključke sa sastanka koje je Zajednica opština imala sa centralom TIKE u Ankari, izražena je zahvalnost za sve aktivnosti koje TIKA sprovodi u Crnoj Gori.

Generalni sekretar je naglasio da je potrebno u što većoj mjeri iskoristi poziciju koju Zajednica opština ima kao predstavnik svih crnogorskih lokalnih samouprava radi prikupljanja opštinskih predloga projekata za finasiranje, što je bio i slučaj krajem prethodne godine kada je g-din Mahmut Čevik, direktor TIKE za Balkan, preko Ambasade Crne Gore u Turskoj, zatražio da se od crnogorskih jedinica lokalne samouprave prikupe predlozi projekata za finansiranje, kako bi u TIKI razmotrili koji projekti mogu biti podržani u 2016. godini.

Zajednica opština je prikupila predloge projekata iz većine crnogorskih lokalnih samouprava (ukupno 34 projekta iz 17 opština) i dostavila ih, preko Ambasade Crne Gore, centrali TIKE.

Gospodin Jaziđi je potvrdio da su dobili listu ovih projekata i da su je detaljno razmotrili. S tim u vezi, predstavnici TIKE su već obišli jedan broj opština gdje su, u načelu, dogovorili realizaciju određenih projekata.

Takođe je naglasio da TIKA ostvaruje vrlo intezivnu saradnju sa svim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori.

Na kraju sastanka je dogovoreno da Zajednica opština Crne Gore i Kancelarija TIKE u Podgorici bliže sarađuju i međusobno se informišu kada su u pitanju saradnja i projekti sa crnogorskim lokalnim samoupravama.

Kategorija: