Plan realizacije obuka za period februar-april 2016. godine
19.02.2016

Uprava za kadrove i Zajednica opština pripremile su Plan realizacije obuka za period februar-april 2016.godine.

Svi službenici mogu se prijaviti za obuke za koje su zainteresovani, a za koje su u Planu navedeni termini realizacije. Obuke za koje nijesu navedeni termini, biće realizovane u periodu maj-jul 2016. godine.

Detalje u vezi sa obukama možete naći u Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, gdje su jasno definisani ciljevi i ciljna grupa za svaku obuku. Opšti program možete naći, osim u Centru znanja na sajtu Zajednice opština, i na web stranici Uprave za kadrove: http://www.uzk.co.me/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=93&Itemid=193&lang=sr

Prijava za obuke se vrši dostavljanjem popunjenog prijavnog formulara na neku od sljedećih email adresa:

Uprava za kadrove: bojana.scepanovic@uzk.co.me
Zajednica opština Crne Gore: jelena.borozan@uom.co.me

Kategorija: