Održana radionica “Jačanje jedinica lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi“
11.02.2016

svjetska banka - feb. 2016Radionica „Jačanje jedinica lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi “, koja se realizuje u okviru Programa urbanog partnerstva Svjetske banke i Republike Austrije, održana je 11.02.2016. godine u Podgorici.

Radionici je prisustvovao veliki broj predstavnika opština kojima se, u ime organizatora – Svjetske banke, obratila Tamara Nikolić, programska službenica Programa urbanog partnerstva i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore.

Generalni sekretar Zajednice opština je, između ostalog, istakao da „savremeni sistemi lokalne samouprave zahtijevaju moderan pristup u razvoju administrativnih kapaciteta lokalnih samouprava i kreiranju ambijenta u kojem zaposleni žele da rade, da se prilagođavaju promjenama, da pružaju usluge prema potrebama građana i da postižu najbolje rezultate. Unapređenje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava danas je jedan od najvećih izazova sa kojim se u procesu evropskih integracija suočava Crna Gora. Poboljšanje efikasnosti rada lokalnih organa i javnih službi i podizanje kvaliteta usluga koje pruža lokalnom stanovništvu i privredi osnovni je zadatak i uloga lokalnih samouprava. Samo kompetentne i posvećene lokalne samouprave mogu sprovesti neophodne reforme i poboljšati sopstveni socio-ekonomski razvoj kao preduslov za unapređenje kvaliteta života građana.“

Generalni sekretar je iskazao punu spremnost Zajednice opština Crne Gore da podrži realizaciju svih aktivnosti koje će doprinijeti jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori u njihovim napretku u ispunjavanju zakonom propisanih nadležnosti i izazova koji se pred njom postavljaju, prije svega, na obezbjeđenju održivog ekonomskog rasta i društvenog razvoja i davanja punog doprinosa integraciji Crne Gore u EU i NATO.

Nakon uvodnih obraćanja, prezentovan je sadržaj Programa urbanog partnerstva II koji ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih uprava i nudi participatorne pristupe i alatke u tri programske komponente: (1) Samoprocjena finansija lokalnih uprava, (2) Društvena odgovornost i (3) Inicijativa za izgradnju integriteta. Ovakav pristup omogućava unapređenje dobrog javnog upravljanja, uključujući poboljšanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i povjerenje građana/ki, poslovnih subjekata i investitora. Obzirom da se implementira u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji UPP II nudi mogućnosti za regionalno umrežavanje i razmjenu iskustva između lokalnih uprava koje učestvuju u programu.

O sadržaju programskih komponenti govorili su lokalni konsultanti: o samoprocjeni finansija lokalnih uprava Nataša Obradović, o programskoj komponenti: društvena odgovornost Aleksandar Mašković, dok je komponentu Inicijativa za izgradnju integriteta predstavila Emina Abrahamsdotter.

Nakon prezentacije programskih komponenti, uslijedila je rasprava u kojoj je veliki broj učesnika uzeo učešće, što je bila dobra osnova da predstavnici Svjetske banke informišu i pozovu crnogorske lokalne samouprave da se uključe u realizaciju programskih aktivnosti kojima će značajno doprinijeti jačanju administrativnih kapaciteta. Svjetska banka će ubrzo objaviti poziv za učešće u programu „Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi“, a na lokalnim samoupravama je da iskoriste prednosti ovog Programa i tako unaprijede svoje kapacitete.

Kategorija: