May, 2011

Posjeta Prijestonici Cetinje

31.05.2011

Konsultanti Zajednice opština, u okviru Programa “Javna etika u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”, dana 30. i 31. maja 2011. godine obavili su posjetu Prijestonici Cetinje. Cilj posjete Prijestonici je da se izvrši procjena rada ove jedinice lokalne samouprave u odnosu na utvrđene „Standarde javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“.

Posjeta je obuhvatala širok krug aktivnosti kao što su: održavanje sastanaka, radionica i obavljanje intervjua sa izabranim predstavnicima, funkcionerima, rukovodećim službenicima, lokalnim službenicima i namještenicima, kao i sa predstavnicima mjesnih zajednica, privatnog sektora i nevladinim organizacijama koje djeluju na području Prijestonice.

Simpozijum „Inovativni i održivi gradovi“, Beč, Austrija

27.05.2011

Simpozijum „Inovativni i održivi gradovi” održan je od 25-27. maja 2011. godine u Beču, Austrija, u organizaciji Vlade Austrije i Instituta Svjetske banke. Ekonomska, finansijska, socijalna održivost i održivost životne sredine zasnovana na inovativnim pristupima bila je osnovna tema simpozijuma.

Na simpozujumu su, između ostalih, učestvovali: Branislav Đuranović, Predsjednik opštine Danilovgrad; Miodrag Kankaraš, Predsjednik opštine Tivat; Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje; i Sanja Živković, savjetnik za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti u Zajednici opština Crne Gore.

Održana Javna rasprava o Nacrtu Strateškog plana Zajednice opština Crne Gore 2011-2013

27.05.2011

Zajednica opština Crne Gore je 27. maja 2011. godine u Podgorici organizovala javnu raspravu o Nacrtu Strateškog plana Zajednice opština Crne Gore 2011-2013. godine.

Sastanku su, pored predstavnika Stručne službe Zajednice koji su izvršili prezentaciju nacrta ovog strateškog dokumenta, prisustvovali predstavnici opština i Tima za tehničku pomoć reformi lokalne samouprave.

Posjeta Opštini Nikšić

25.05.2011

sprovođenju Programa „Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori 2009-2011. – Faza II“ dijela koji se odnosi na „Javnu etiku u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“, 25. i 26 .maja 2011. godine, obavljena je posjeta Opštini Nikšić, jedna od niza planirnih aktivnosti na temu „Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“.

Model Odluke o osnivanju lokalnog javnog emitera

20.05.2011

Model Odluke o osnivanju lokalnog javnog emitera pripremila je Komisija za razvoj lokalne samouprave.

Tokom pripreme ovog akta Komisija je razmatrala zahtjeve Udruženje lokalnih javnih emitera (ULES), i pojedine od njih, za koje je ocijenila da su prihvatljivi, inkorporirala u tekst Odluke.

Održane radionice u Tivtu i Danilovgradu na temu „Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“

20.05.2011

U Opštini Tivat 19. maja, i Opštini Danilovgrad 20. maja održane su radionice na temu „Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“. Radionice su bile dobro posjećene. Učesnici radionica su bili iz reda izabranih predstavnika, funkcionera, starješina organa lokalne uprave, sekretari skupština opština i svih kategorija zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

Regionalne radionice “Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”

18.05.2011

U Beranama je 17.05.2011 godine, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore, održana regionalna radionica na temu „ Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi“.

Radionica je održana za opštine: Berane, Bijelo Polje, Andrijevica, Plav, Pljevlja, Kolašin i Mojkovac.

Održavanje radionice je predviđeno kao jedna od aktivnosti iz Programa „Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori 2009-2012“ – faza II, koji se finansira iz sredstava EU, a kojim rukovodi delegacija EU u Crnoj Gori.

IX sjednica Skupštine i XVII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

13.05.2011

U Podgorici je 13. maja 2011. godine održana XVII sjednica Upravnog odbora i IX sjednica Skupštine Zajednice opština Crne Gore. Na sjednicama Upravnog odbora i Skupštine razmatrani su i usvojeni Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2010. godinu i Program rada i Finansijski plan Zajednice za 2011. godinu.

Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori

04.05.2011

Iz štampe je, u okviru realizacije faze II projekta “Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori – 2009-2011, izašla Brošura “Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”.

Ovi standardi treba da pomognu lokalnoj samoupravi da postigne visok nivo javne etike u svom radu.

Cilj standarda je da pomognu lokalnim samoupravama u organizacionim promjenama, koje za rezultat treba da imaju efikasniju, transparentniju i odgovorniju lokalnu samoupravu.