IX sjednica Skupštine i XVII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
13.05.2011

U Podgorici je 13. maja 2011. godine održana XVII sjednica Upravnog odbora i IX sjednica Skupštine Zajednice opština Crne Gore. Na sjednicama Upravnog odbora i Skupštine razmatrani su i usvojeni Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2010. godinu i Program rada i Finansijski plan Zajednice za 2011. godinu.

Upravni odbor je usvojio Nacrt Strateškog plana za 2011-2013. godinu koji će u sljedećih 30 dana biti na javnoj raspravi.

Upravni odbor je takođe imenovao Ljubinku Radulović za pomoćnika sekretara Zajednice opština, te Branislava Đuranovića, predsjednika opštine Danilovgrad, za predstavnika Zajednice opština u Senat Prijestonice Cetinje. Na sjednici Upravnog odbora izvršeno je i imenovanje članova Izbornog panela za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi za 2011. godinu.

Skupština Zajednice opština informisana je od strane pomoćnice Ministra rada i socijalnog staranja, g-đice Snežane Mijušković o aktivnostima na pripremi izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Takođe, direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, g-din Željko Šofranac je govorio o rješavanju pitanja raseljenih i izbjeglica lica u Crnoj Gori.

Skupština je donijela i odluku o produženju mandata organa i tijela Zajednice opština Crne Gore do sprovođenja izbora u lokalnim samoupravama u kojima je izborni proces predviđen u ovoj godini.

 

Kategorija: