Posjeta Prijestonici Cetinje
31.05.2011

Konsultanti Zajednice opština, u okviru Programa “Javna etika u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”, dana 30. i 31. maja 2011. godine obavili su posjetu Prijestonici Cetinje. Cilj posjete Prijestonici  je da se izvrši  procjena  rada ove jedinice lokalne samouprave u odnosu na  utvrđene „Standarde javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“.

Posjeta je obuhvatala širok krug aktivnosti kao što su:  održavanje  sastanaka, radionica i obavljanje intervjua sa izabranim predstavnicima, funkcionerima, rukovodećim službenicima,  lokalnim službenicima i namještenicima, kao i sa  predstavnicima  mjesnih  zajednica,  privatnog sektora  i nevladinim organizacijama koje djeluju na području Prijestonice.

Konsultanti će, na osnovu sagledanog stanja, sačiniti izvještaj o posjeti  i dati odgovarajuće preporuke u  pogledu zahtjeva koji se  postavljaju Standardima javne etike u lokalnoj samoupravi u odnosu na transparentnost u  pružanju usluga, konsultovanje građana u procesu odlučivanja, odgovornost, transparentno donošenje odluka, profesionalizama i liderstva.

Izvještaj konsultanata o procjeni rezultata rada Prijestonice Cetinje u odnosu na “Standarde javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”.

 

 

Kategorija: