Model Odluke o osnivanju lokalnog javnog emitera
20.05.2011

Model Odluke o osnivanju lokalnog javnog emitera pripremila je Komisija za razvoj lokalne samouprave.

Tokom pripreme ovog akta Komisija je razmatrala zahtjeve Udruženje lokalnih javnih emitera (ULES), i pojedine od njih, za koje je ocijenila da su prihvatljivi, inkorporirala u tekst Odluke.

Kategorija: