Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori
04.05.2011

Iz štampe je, u okviru realizacije faze II projekta “Jačanje lokalne samouprave u Crnoj Gori – 2009-2011, izašla Brošura “Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori”.

Ovi standardi treba da pomognu lokalnoj samoupravi da postigne visok nivo javne etike u svom radu.

Cilj standarda je da pomognu lokalnim samoupravama u organizacionim promjenama, koje za rezultat treba da imaju efikasniju, transparentniju i odgovorniju lokalnu samoupravu.