Nabavke

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku radova – sanacija i adaptacija prostorija u ul. Mitra Bakića 142 u Podgorici 

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovdje.

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom  16.09.2019. godine do 10:00 sati i mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.  Avda Međedovića 138, Podgorica.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Avda Međedovića 138, 81000 Podgorica.
  • elektornskim putem na meil adresu uom@t-com.me