Spremnost Regiona Veneto da podrži EU integracije u opštinama
28.09.2023

Delegacija Zajednice opština Crne Gore boravila je u višednevnoj radnoj posjeti Regionu Veneto na poziv predsjednika Skupštine Regiona Veneto Roberta Ćambetija.

Delegacija u sastavu Dušan Raičević-predsjednik Opštine Bar, Željko Komnenović-predsjednik Opštine Tivat, Petar Smolović-predsjednik Opštine Bijelo Polje, Vladimir Martinović-predsjednik Opštine Kolašin i Darko Mrvaljević-sekretar Odbora za EU integracije Zajednice opština imala je priliku da se upozna sa načinom rada administracije Regiona Veneto, sa naglaskom na odnose sa institucijama Evropske unije.

Tokom radne posjete, predsjednik Regiona Veneto Roberto Ćambeti je istakao značaj direktne saradnje lokalnih vlasti u Crnoj Gori sa kolegama iz EU. Podržavajući put Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU, ukazao je na šanse i mogućnosti koje taj proces pruža opštinama, ali i buduće obaveze u realizaciji evropskih javnih politika u lokalnim zajednicama. Posebno je naglasio institucionalnu saradnju koja se realizuje kroz Zajednički savjetodavni odbor Komiteta regiona EU i Zajednice opština Crne Gore, gdje se redovno razmjenjuju iskustva u različitim oblastima. Naglasio je da je korišćenje raspoloživih instrumenata tehničke podrške EU dalo izuzetne rezultate u unapređenju kapaciteta lokalnih administracija i da je Region Veneto  zainteresovan da pruži podršku opštinama u Crnoj Gori kako bi izgrađivali svoje kapacitete za implementaciju evropskih vrijednosti i standarda u svojim sredinama.

Predsjednici opština su istakli zadovoljstvo radnom posjetom i prilikom da se direktno upoznaju sa značajnim razvojnim inicijativama i projektima Regiona Veneto. Znanje i iskustvo kolega iz Veneta je značajno za opštine u Crnoj Gori, kako bi se na adekvatan način pripremile za evropske integracije, ali i unaprijedile kapacitete za korišćenje dostupnih EU fondova. Posebno je značajno predstavljanje rada Regiona Veneto u implementaciji EU fondova u oblastima regionalnog i lokalnog razvoja, poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ističući nepodijeljenu posvećenost lokalnih vlasti u Crnoj Gori da se proces EU integracija ubrza, te da što prije budu u mogućnosti da koriste sve razvojne fondove koje su na raspolaganju opštinama u zemljama članicama, dogovoreno je da sledeća sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora održi u Kolašinu. U domenu konkretne saradnje, razgovarano je o aktuelnim EU fondovima i saradnji opština iz Crne Gore i Regiona Veneto, te o mogućnostima zajedničkog apliciranja i realizacije projekata u oblastima od zajedničkog interesa.

Na kraju posjete, zajednički je konstatovano da se proevropski put Crne Gore mora održati kredibilnim i stabilnim, te da se mora povećati aktivno učešće opština u tom procesu, uz podršku lokalnih i regionalnih vlasti iz EU. Imajući u vidu razvojne mogućnosti koje pružaju bespovratna sredstva iz EU fondova u realizaciji značajnih projekata za unapređenje kvaliteta života i rada građana te poboljšanje javnih usluga, direktna saradnja opština iz Crne Gore i Evropske unije može imati veoma pozitivne rezultate u unapređenju kapaciteta lokalnih vlasti. Prepoznati potencijali saradnje između Regiona Veneto i opština u Crnoj Gori jesu primjer dobre prakse u razmjeni znanja, vještina i iskustava između lokalnih administracija.

Kategorija: