Predstavnici Zajednice opština na sastanku sa Premijerom Spajićem
08.12.2023

Bitno je poboljšati komunikaciju lokalnih samouprava sa Vladom, ali i pristupiti izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kako bi na pravi način oslikao razlike među opštinama i način finansiranja istih, jedan je od zaključaka sastanka predsjednika Vlade Milojka Spajića sa predstavnicima Zajednice opština Crne Gore.

Tema sastanka bilo je poboljšanje saradnje između centralne i lokalnih vlasti u cilju ravnomjernog, ali i održivog razvoja zemlje.

Premijer Spajić je upoznao sagovornike sa budžetskim planovima za 2024. i strukturnim reformama koje se planiraju u narednom periodu. On je istakao da će nastavak izgradnje auto-puta, koja je planirana već naredne godine, omogućiti bolji regionalni razvoj i pomoći da se za Sjever stvori dodatna vrijednost.

Predstavnici Zajednice opština iskazali su zadovoljstvo početkom rada 44. Vlade i dosadašnjom saradnjom sa ministrima.

Kako su ocijenili, potrebno je inovirati Sporazum o saradnji sa Vladom koji postoji od 2006. i garantuje učešće predstavnika opština u kreiranju javnih politika vezanih za lokalne samouprave, te pristupiti reviziji Strategije regionalnog razvoja do 2027. godine.

Oni su pozdravili činjenicu odluku da se u Kapitalni budžet uvrste projekti koje je moguće realizovati, ali i ukazali na potrebu monitoringa realizacije kako se ne bi se probijali rokovi na uštrb drugih projekata.

Takođe, ukazali su i to da je kroz Analizu funkcionisanja lokalne samouprave, neophodno sveobuhvatno sagledati uticaj javnih politika i povreda zajemčenih prava opština na finansijsku stabilnost.

Ispred Zajednice opština sastanku su prisustvovali: gradonačelnica Podgorice Olivera Injac, predsjednici opština Dušan Raičević, Radoš Žugić, Petar Smolović, Nihad Canović i generalna sekretarka Zajednice Mišela Manojlović.

Kategorija: