Proces decentralizacije pod lupom Savjeta Evrope
03.10.2023

Monitoring misija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (Kongres) održala je danas sastanak sa rukovodstvom Zajednice opština Crne Gore i članovima delegacije Crne Gore u  Kongresu. Na sastanku se razgovaralo o stanju i procesu decentralizacije u Crnoj Gori, realizaciji preporuka Kongresa iz 2015. godine, kao i o procesu konsultacija sa opštinama u formulisanju propisa i strateških dokumenata. Posebna pažnja je posvećena finansiranju lokalne samouprave, naročito u pogledu zakonskog ukidanja ili umanjenja prihoda bez odgovarajuće nadoknade i uticaju zakonskih rješenja na prihode lokalnih uprava.

Monitoring misija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (Kongres)  boravi u Crnoj Gori od 3. do 5.  oktobra ove godine,  u cilju praćenja obaveza koje je preuzela Crna Gora, kao država članica Savjeta Evrope, potpisivanjem i ratifikacijom Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Pored sastanka sa predstavnicima Zajednice, monitoring misija će održati sastanke sa jednim brojem lokalnih samouprava, nadležnim ministarstvima, predstavnicima Skupštine Crne Gore i drugim crnogorskim institucijama.

Nakon posjete, delegacija Kongresa će pripremiti izvještaj i preporuke o praćenju primjene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori, u periodu nakon 2015. godine. Nacrt preporuka će biti podnijet na usvajanje na jednoj od narednih sjednica Kongresa.

Kategorija: