February, 2023

POLA MILIONA EURA ZA PODRŠKU OPŠTINAMA U POVLAČENJU SREDSTAVA IZ IPARD-a

24.02.2023

„Zajednica opština je potpuno spremna da pruži podršku svojim članicama. Obezbijedili smo sredstva od oko pola miliona eura kojima ćemo finansirati tehničku dokumentaciju za investicione projekte vrijednosti do 400.000 eura sa kojima opštine apliciraju za donatorska sredstva dok ćemo kofinansirati za projekte veće vrijednosti. Takođe, obzirom na stalnu fluktuaciju zaposlenih u opštinama, Zajednica može u svom Trening centru organizovati dodatne obuke za pripremu aplikacija te angažovati stručnjake iz naše Mreže opštinskih projekt menadžera koji će neposredno pružati podršku opštinama“ saopštila je Mišela Manojlović, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore na sastanku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa predstavnicima opština, dodajući da se nada da će se u pregovorima sa Evropskom komisijom obezbijediti i veći iznos sredstava od za sada planiranih 7,6 miliona eura.

REGIONALNI SASTANAK „ODRŽIVA ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“

23.02.2023

Na dvodnevnom regionalnom sastanku u Istanbulu na temu „Održiva energija i klimatske promjene“,    istaknuta je uloga lokalnih samouprava kao glavnih nosilaca procesa izrade i implementacije lokalnih Akcionih planova za održivu energiju i klimu SECAP,  jačanje sopstvenih kapaciteta i uspostavljanje saradnje na svim nivoima.

Fokus je bio na  klimatskim rizicima od globalnog zagrijavanja i pluvijalnih poplava, lokalnoj ranjivosti, proceni uticaja i rizika, rešenjima za adaptaciju, lokalnom planiranju i sprovođenju mjera za adaptaciju na klimatske promjene i sl.

ZAJEDNICA OPŠTINA UČESTVOVALA U RADU ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

22.02.2023

Predstavnica Zajednice opština, Ivana Nedović, danas je na Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, govorila o Strategiji za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027. godine sa Akcionim planom za 2022-2023. godinu

Zajednica je pripremila Model Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2018-2021. godine koji se može usaglasiti sa ciljevima nove Strategije i dostaviti svim opštinama na korišćenje. Model nije obavezujući ali će pomoći opštinama da donesu svoje lokalne akcione planove,“  istakla je Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština.

VELIKO INTERESOVANJE OPŠTINA ZA ISKUSTVA EU U DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI

21.02.2023

„Jedan od prioriteta Zajednice opština u narednom periodu je strateški razvoj koncepta pametnih gradova i ukupne digitalne transformacije naših lokalnih samouprava, kako bismo dobili efikasne javne usluge, lokalnim vlastima omogućavamo da prate kako se grad razvija i da usmjeravaju taj razvoj u budućnosti, odnosno da mu se prilagođavaju, sa krajnjim ciljem tranformacije lokalne samouprave u servis građana i privrede“ – poručila je generalna sekretarka Zajednice opština,  Mišela Manojlović, na otvaranju konferencije „E-uprava na lokalnom nivou.“

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

21.02.2023

IZVJEŠTAJ SA SPROVEDENE JAVNE RASPRAVE u vezi Nacrta pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave U skladu sa zaključkom sa sjednice Upravnog odbora Zajednice opština od 30. januara 2023. godine, Nacrt pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za […]

ZAJEDNICA OPŠTINA ORGANIZUJE KONFERENCIJU “E-UPRAVA NA LOKALNOM NIVOU”

17.02.2023

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore, uz podršku EU TAIEX instrumenta, u Budvi, od 21 .februara do 22. februara, će se održati konferencija “E -uprava na lokalnom nivou”, na kojoj će učesnici podijeliti svoja iskustva u razvijanju i implementaciji koncepta digitalne transformacije.

Na otvaranju konferencije obratiće  se Mišela Manojlović, generalna sekretarka ZOCG , Ana Novaković – Đurović, ministarka u Vladi Crne Gore, Dragiša Janjušević, državni sekretar, Ministarstvo javne uprave i Orlando Fusco, ispred Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

O   primjeni i  pristupu upravljanja na više nivoa za e-upravu, e-usluge na lokalnom nivou, otvorenim podacima i transparentnosti govoriće eksperti iz regiona, Zoran Cetinjanin, načelnik za informacione tehnologije grada Karlovca, Hrvatska, mr Peter Geršič načelnik kancelarije za razvojne projekte grada Novo Mesto, Slovenija,  mr Stjepan Ćavar viši stručni saradnik za lokalni razvoj i fondove Evropske unije, Razvojna agencija Dubrovnika- DURA, grad Dubrovnik, Hrvatska i Željana Burazin voditeljica Odsjeka za Smart City i informatiku grada Splita, Hrvatska.

Predstavnici Zajednice opština na sastanku sa Predsjednicom Skupštine Crne Gore

16.02.2023

Delegaciju Zajednice opština Crne Gore, primila je danas Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović, koju su činili članovi Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore , predsjednica opštine Gusinje, Anela Čekić, Željko Ćulafić, predsjednik opštine Andrijevica, Nihad Canović predsjednik opštine Plav, Damjan Ćulafić potpredsjednik opštine Berane  i Generalna sekretarka Zajednice opština Mišela Manojlović.

SISTEMSKI ODGOVOR NA RJEŠAVANJE PROBLEMA TROŠKOVA PORESKOG POSTUPKA

14.02.2023

Zajednica opština je danas u hotelu Ramada, organizovala sastanak sa glavnim administratorima i predstavnicima Uprava lokalnih javnih prihoda radi rješavanja problema izazavanih odlukom Ustavnog suda Crne Gore iz marta 2022. godine kojom je utvrđeno da je Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti u Crnoj Gori nesaglasna sa Ustavom i zakonom i da prestaje da važi.

GENERALNA SEKRETARKA ZAJEDNICE OPŠTINA PREDLAŽE DA SE OPŠTINAMA NADOMJESTE PRIHODI

13.02.2023

Generalna sekretarka Zajednice opština Mišela Manojlović je na sjednici Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije istakla da opštinama treba obezbjediti druge prihode kojim će nadomjestiti najavljeno ukidanje koncesionih naknada za šume.

Radna posjeta predstavnica Zajednice opština Crne Gore Prijestonici Cetinje

09.02.2023

Danas je u Prijestonici Cetinje održan sastanak gradonačelnika Prijestonice Cetinje Nikole Đuraškovića i njegovih saradnika sa predstavnicama Zajednice opština Crne Gore.

Teme sastanka bile su upoznavanje Zajednice sa ključnim problemima sa kojima se suočava Prijestonica Cetinje u ostvarivanju svojih funkcija i predstavljanje podrške koju Zajednica opština može pružiti u rješavanju tih problema. Predstavnice Zajednice prezentovale su ulogu, značaj i podršku koju pružaju u raznim oblastima i rezultate koje su ostvarili u prethodnom periodu.